Capsicum annuum

Paprika

Geïntegreerde gewasbescherming in paprika

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is een holistische benadering van de bestrijding van plagen en ziekten in de paprikateelt, waarbij een combinatie van strategieën wordt gebruikt om de gezondheid en duurzaamheid van het gewas te garanderen. Biologische bestrijdingsmethoden vormen een integraal onderdeel van IPM, waarbij natuurlijke vijanden worden ingezet om populaties van veelvoorkomende plagen zoals bladluis, rupsen, wolluis, spint, trips, witte vlieg en schildwantsen te reguleren. Deze nuttige organismen, waaronder roofmijten, roofinsecten, sluipwespen en nuttige micro-organismen, helpen plaagpopulaties op beheersbare niveaus te houden, waardoor er minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn en het milieu zo min mogelijk wordt belast. Daarnaast richt biologische bestrijding zich op het voorkomen en beheersen van ziekten zoals Fusarium verwelkingsziekte, Phytophthora bacterievuur, echte meeldauw en Pythium doorworteling. Door het toepassen van cultuurpraktijken, resistente variëteiten en biologische middelen zoals Trichoderma harzianum kunnen telers ziekteverwekkers in de bodem onderdrukken en de resistentie van paprika tegen ziekten verhogen. Deze geïntegreerde gewasbescherming bevordert duurzame landbouwpraktijken en beschermt de paprika teelten tegen potentiële bedreigingen.

Plaagbestrijding in paprika

Effectieve plaagbestrijding is essentieel in de paprikateelt om een optimale opbrengst en kwaliteit van de producten te garanderen. Paprika is een gewas dat gevoelig is voor een reeks plagen, waaronder bladluis, rupsen, wolluis, spint, trips, witte vlieg en stinkwantsen, die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken als ze niet worden bestreden.

Gewasmonitoring en scouten

Plaagdierbewaking is essentieel in de paprikateelt en hulpmiddelen zoals vangplaten, kleeflinten en apps voor gewasscouting zoals Natutec Scout spelen een cruciale rol in dit proces. Met deze bewakingsmethoden kunnen telers de aanwezigheid van plagen zoals bladluis, rupsen, trips en witte vlieg in paprika teelten detecteren. Door het strategisch plaatsen van vangplaten (Horiver Wetstick, Horiver Drystick, Horiver-TR), plaklinten (Rollertrap) en feromoonvallen (Deltaval) in het gewas kunnen telers effectief plaagpopulaties monitoren en hotspots van activiteit identificeren.

Daarnaast bieden scouten apps zoals Natutec Scout telers real-time gegevens over de dichtheid en verspreiding van plagen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over strategieën voor plaagbeheer. Vroegtijdige plaagwaarneming stelt telers in staat om snel in te grijpen met gerichte bestrijdingsmaatregelen, zoals het uitzetten van nuttige insecten of het toepassen van selectieve bestrijdingsmiddelen, om uitbraken van plagen te voorkomen en schade aan het gewas te minimaliseren. Uiteindelijk verbetert de integratie van deze monitoringinstrumenten in de praktijk van de plaagbestrijding de doeltreffendheid en duurzaamheid van de paprikateelt door de inspanningen voor plaagbestrijding te optimaliseren en de afhankelijkheid van breedwerkende bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Bestrijding van ziekten in paprika

Aanbevolen voor jou