Phomopsis sclerotioides

Zwartwortelrot bij komkommerachtigen

Algemeen

De ziekteverwekker Phomopsis sclerotioides infecteert komkommerachtigen en veroorzaakt in deze gewassen zwartwortelrot.

Levenscyclus en uiterlijk van zwartwortelrot bij komkommerachtigen

Phomopsis sclerotioides overleeft in de bodem en is een sterke saprofytische concurrent, waardoor hij ‘schone’ of ontsmette grond of substraat snel kan koloniseren. Hij hoopt zich op, dus de ontsmetting moet grondig en gelijkmatig gebeuren. Phomopsis sclerotioides vormt sclerotiën die ongunstige omstandigheden in de bodem jarenlang kunnen overleven, maar verder is er weinig bekend over de levenscyclus. De schimmel wordt verspreid via water, lucht en bodemdeeltjes.

Bestrijding van zwartwortelrot bij komkommerachtigen

Preventie van zwartwortelrot bij komkommerachtigen

  • Test voor het planten op de aanwezigheid van Phomopsis sclerotioides met moleculaire technieken
  • Gebruik resistente onderstammen van Cucurbita ficifolia
  • Ontsmet de bodem/het substraat met stoom.
  • Fumigatie met bodemontsmettingsmiddelen is alleen effectief bij gelijkmatige toepassing
    Opmerking: aangezien deze schimmel de bodem/substraat snel kan herkoloniseren, moet er ten minste eenmaal per jaar worden ontsmet
  • Ontsmet de voedingsoplossing en het irrigatiewater

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.