Roofinsecten

Roofwantsen

Roofwantsen zijn nuttige insecten die cruciaal zijn voor natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw. Uitgerust met doordringende monddelen, jagen ze actief op verschillende schadelijke plagen en voeden ze zich ermee, wat bijdraagt aan het behoud van een evenwichtig ecosysteem. Roofwantsen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van witte vlieg, trips, rupsen en mineervlieglarven.

Macrolophus pygmaeus (Mirical, Mirical-N), een roofwantsoort, is bijzonder bedreven in de bestrijding van witte vlieg en rupsen, maar draagt ook bij aan de bestrijding van spint, bladluizen en mineervlieglarven.

Voor de bestrijding van trips biedt Thripor-L (Orius laevigatus) een effectieve oplossing. Orius wantsen zijn natuurlijke vijanden van trips, waardoor ze hun populaties onder controle houden en gewassen beschermen tegen de schade die deze plagen veroorzaken.

Galmuggen

Galmuggen spelen een nuttige rol in natuurlijke plaagbestrijding, vooral bij de bestrijding van bladluizen en spintmijten. Galmuggen hebben een unieke en interessante levenscyclus die bijdraagt aan hun effectiviteit als biologische bestrijders. Vrouwelijke galmuggen leggen hun eitjes op plantenbladeren en wanneer de larven uitkomen, voeden ze zich met bladluizen.

Galmuggen worden beschouwd als nuttige insecten omdat ze zich specifiek op bladluizen of spint richten. Door de bladluizenpopulaties op natuurlijke wijze te verminderen, dragen galmuggen bij aan de algehele gezondheid van planten en helpen ze een evenwichtig ecosysteem in stand te houden zonder dat er chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Koppert biedt Aphidend, met de soort Aphidoletes aphidimyza, voor de bestrijding van bladluizen. Voor de bestrijding van spint kan Feltiella acarisuga (Spidend) worden gebruikt.

Gaasvliegen

Gaasvliegen zijn nuttige insecten die bekend staan om hun vraatzuchtige eetlust voor verschillende plagen, waardoor ze waardevol zijn bij biocontrole. Er zijn verschillende soorten gaasvliegen, maar ze hebben gemeenschappelijke kenmerken in hun voedingsgewoonten.
De larven van de gaasvlieg, die soms "bladluisleeuwen" worden genoemd, zijn bijzonder effectief in het bestrijden van bladluizen. Ze gebruiken hun sterke kaken om bladluizen snel te grijpen en op te eten. De larven zijn zeer mobiel en gaan actief op zoek naar bladluiskolonies om hun populaties onder controle te houden. Naast bladluizen dragen gaasvliegen ook bij aan de bestrijding van wolluizen, trips en rupsen.

Koppert biedt Chrysopa, Chrysopa-E, met de soort Chrysoperla carnea.

Lieveheersbeestjes / roofkevers

Roofkevers, waaronder lieveheersbeestjes, zijn een groep nuttige insecten die bekend staan om hun rol in natuurlijke plaagbestrijding. Lieveheersbeestjes bestrijden bladluizen door hun natuurlijke roofgedrag. Lieveheersbeestjes gebruiken hun scherpe reukzin om bladluizenplagen op te sporen. Zodra ze bladluizen vinden, gebruiken lieveheersbeestjes hun gespecialiseerde monddelen om ze op te eten. Lieveheersbeestjes staan bekend als zeer efficiënte roofdieren, die in staat zijn om in korte tijd een aanzienlijk aantal bladluizen te verorberen. Aphidalia, met de lieveheersbeestjessoort Adalia bipunctata, is een goede oplossing om bladluizen te bestrijden.

Een andere opmerkelijke soort is de roofkever Cryptolaemus montrouzieri. Cryptolaemus montrouzieri bestrijdt wolluizen door zijn vraatzuchtige roofgedrag. Deze nuttige kevers zijn specifiek aangepast om verschillende soorten wolluizen aan te vallen en op te eten, en bieden zo een effectieve en natuurlijke oplossing voor de bestrijding van wolluizen. Voor de bestrijding van wolluizen biedt Koppert de Cryptobug en Cryptobug-L, met de roofkever Cryptolaemus montrouzieri.

Voordelen van het gebruik van roofinsecten

Het gebruik van roofinsecten voor plaagdierbestrijding biedt verschillende voordelen en bevordert een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van plaagdiergerelateerde problemen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

Duurzame plaagdierbestrijding

Roofinsecten bieden een natuurlijk en niet-toxisch alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. Dit vermindert de milieubelasting die gepaard gaat met het gebruik van synthetische chemicaliën en beschermt het ecosysteem.

Minder behoefte aan chemicaliën

Het gebruik van roofinsecten resulteert vaak in een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze vermindering is gunstig voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid, omdat de blootstelling aan potentieel schadelijke chemicaliën wordt geminimaliseerd.

Minimale ontwikkeling van resistentie

In tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen, waar ongedierte na verloop van tijd resistentie tegen kan ontwikkelen, bieden roofinsecten een dynamische en evoluerende oplossing. Dit helpt de ontwikkeling van resistentie in plaagdierpopulaties te minimaliseren.

Succesverhalen