Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae)

Bladvlekkenziekte en vruchtrot bij komkommerachtigen

Wat is bladvlekkenziekte?

De schimmel Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae) is de veroorzaker van bladvlekkenziekte en vruchtrot bij komkommerachtigen.

Levenscyclus en uiterlijk van bladvlekkenziekte en vruchtrot bij komkommerachtigen

Mycosphaerella cucumis overleeft in gewasresten en produceert tegelijkertijd geslachtelijke ascosporen en ongeslachtelijke conidiën. De sporen ontkiemen wanneer er vrij water op de plant aanwezig is, bij een hoge luchtvochtigheid en op wonden. Bladeren kunnen rechtstreeks worden geïnfecteerd via wonden, waterporiën (het uiteinde van bladnerven) of de basis van de bladharen. Stengels worden geïnfecteerd via wonden en via de steel van geïnfecteerde bladeren. Vruchten worden via de bloemen geïnfecteerd. Verse ascosporen worden door de lucht verspreid en de conidiosporen door waterdruppeltjes, gereedschap en de handen van het personeel. De ascosporen zijn de belangrijkste bron voor ziekteverspreiding naar boven in het gewas, en de conidiën voor verspreiding van de ziekte naar beneden.

Bladvlekkenziekte voorkomen

Voor de teelt:

  • Verwijder alle gewasresten en ontsmet de kas
  • Kies een ras dat minder gevoelig is voor inwendig vruchtrot
  • Gebruik schoon uitgangsmateriaal

Tijdens de teelt en tussen opeenvolgende komkommerteelten:

  • Verwijder alle potten en resten van het vorige gewas, die als infectiebron voor het nieuwe gewas kunnen dienen
  • Voorkom te allen tijde condensatie op alle plantendelen
  • Bemesting met extra calcium en/of silicium versterkt de celwanden, zodat het lastiger is voor de schimmel om de bladeren binnen te dringen
  • Pluk de bloemen binnen twee dagen na het opengaan af in gebieden waar de ziekte waarschijnlijk voorkomt (alleen haalbaar bij hogedraadteelt)
  • Pluk dode en zieke bladeren af en verwijder ze

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.