Capirel

Wetenschappelijke naam:
Steinernema feltiae
Algemene naam:
Entomopathogene nematoden
Productcategorie:
Natuurlijke vijand
 • Voor de bestrijding van diverse plaaginsecten in boomgaarden, bessen, vollegrondsgroenten en stadsbomen

 • Ook effectief bij lage temperaturen

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering met lange houdbaarheid

Capirel_Koppert_Biological_Systems__1_.jpg
Play
 • Voor de bestrijding van diverse plaaginsecten in boomgaarden, bessen, vollegrondsgroenten en stadsbomen

 • Ook effectief bij lage temperaturen

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering met lange houdbaarheid

Gebruik voor

Gebruik voor

Capirel kan worden gebruikt voor biologische bestrijding van diverse plaaginsecten in boomgaarden, bessen, vollegrondsgroenten en stadsbomen.

Plagen

 • Vliegenlarven (Diptera): varenrouwmug (Lycoriella spp., Bradysia spp.), larven van de uienvlieg (Delia antiqua), bonenvlieg (Delia platura), wortelvlieg (Psila rosae)
 • Poppen en larven van tripsen (Thysanoptera): californische trips (Frankliniella occidentalis), tabakstrips (Thrips tabaci)
 • Keverlarven (Coleoptera): taxuskever (Otiorhynchus sulcatus), Otiorhynchus spp, Naupactus xanthographus en andere taxuskeverlarven, blauwe aspergekever (Crioceris asparagi)
 • Rupsen (Lepidoptera): fruitmot (Cydia pomonella), grijze fruitmot (Cydia molesta), perzikscheutboorder (Anarsia lineatella), pruimenmot (Cydia funebrana), vruchtbladroller (Adoxophyes orana), gewone spiegelmot (Cydia splendana), appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), legerrups (Spodoptera spp.), katoendaguil (Helicoverpa armigera), Helicoverpa zea (Helicoverpa zea), Turkse mot (Chrysodeixis chalcites), aardrups (Agrotis spp.), gamma-uil (Autographa gamma), eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea), slawortelboorder (Korscheltellus lupulina)
 • Bladwesplarven (Hymenoptera): appelzaagwesp (Hoplocampa testudinea)
 • Wantsen (Heteroptera): plataannetwants (Corythucha ciliata)
Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De nematoden dringen in het plaaginsect en geven symbiotische bacteriën af in de lichaamsholte. Deze bacteriën zetten de weefsels van de gastheer om in een voedselbron voor de nematoden, die zich vervolgens ontwikkelen en voortplanten in de gastheer. Het plaaginsect sterft binnen enkele uren tot dagen na infectie.

Visueel effect

Geïnfecteerde plaaginsecten in de wortelzone verkleuren geel tot bruin, maar zijn vaak moeilijk terug te vinden omdat ze snel vergaan. Geïnfecteerde bladplagen vallen gewoon op de grond.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 3 miljard – 4 zakjes van 750 miljoen in een doos.
Ontwikkelingsstadium Infectieuze derde stadium larven (L3).
Concentratie 86% Steinernema feltiae – 14% inert biologisch afbreekbaar dragermateriaal.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

 • Haal de zakjes uit de doos en laat ze 30 minuten op kamertemperatuur komen
 • Voeg de inhoud van de verpakking toe aan een emmer met ten minste twee liter water per zakje (watertemperatuur: 15-20°C/59-68°F)
 • Roer goed en laat de inhoud vijf minuten weken
 • Roer de oplossing nogmaals door en giet deze dan in de halfgevulde spuittank (behalve bij gebruik in een tankmix met een compatibel product)
 • Roer het mengsel in de tank voortdurend (bijv. met een recirculatiepomp)
 • Vul de spuittank met de benodigde hoeveelheid water
 • Bij gebruik in een tankmix met een compatibel product voegt u Capirel aan het einde toe aan de volledig gevulde tank
 • Gebruik direct na bereiding van de spuitoplossing

Toepassing

 • Nematoden kunnen worden toegepast met een pneumatische spuit, een sproeiwagen, een rugspuit of via een regenleiding.
 • Verwijder alle zeefjes, met name die met een maaswijdte kleiner dan 0,3 mm (50 mesh), om verstopping te voorkomen
 • Gebruik een druk van maximaal 20 bar/290 psi (op spuitdop)
 • De spuitdopopening moet minimaal 0,5 mm (500 micron - 35 mesh) zijn – gebruik bij voorkeur een kegelvormige spuitdop met een hoge stroomsnelheid
 • Meng voortdurend om te voorkomen dat de nematoden naar de bodem van de spuittank zakken
 • Gebruik geen sproeiers met centrifugaal- of zuigerpompen
 • De temperatuur in de watertank mag maximaal 25°C/77°F zijn en de pH moet 4-8 zijn
 • Verspuit gelijkmatig over het grondoppervlak/groeimedium

Toepassing via irrigatiesystemen:

 • Drukgecompenseerde irrigatiesystemen worden aanbevolen Indien niet beschikbaar worden bespuitingen of dompeltoepassingen aanbevolen Neem voor injectie via Dosatron/Venturi-systemen contact op met uw lokale Koppert-vertegenwoordiger voor specifiek advies
 • Verspuit de vloeistof zodra deze is bereid en binnen een kort tijdsbestek. Bewaar de bereide spuitvloeistof niet
Play

Dosering

Capirel wordt doorgaans toegepast in een dosering van 1,5 miljard nematoden per hectare (0,6 miljard/acre). Gebruik voor plaaginsecten in de boomgaard 1.000 tot 1.500 liter water per hectare (100 tot 160 gallon/acre). Gebruik voor de blauwe aspergekever 500 liter mengsel per hectare (54 gallon/acre).

Timing

Timing en frequentie hangen af van de plaagsoort en de omgeving van het gewas (relatieve luchtvochtigheid, bodemvochtgehalte en temperatuur). Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Klimaatomstandigheden

 • Steinernema feltiae presteert het best bij temperaturen tussen 14-26°C/57-79°F
 • Een bodem- of luchttemperatuur lager dan 5°C/41°F en hoger dan 35°C/95°F kan dodelijk zijn
 • Nematoden zijn gevoelig voor ultraviolet licht (uv): gebruik ze niet in direct zonlicht
 • Het vochtgehalte van de dekaarde moet gedurende enkele dagen na toepassing hoog worden gehouden. Irrigeer het gewas indien mogelijk voor en direct na toepassing
 • Verspuit Capirel voor bladtoepassing wanneer de relatieve vochtigheid gedurende enkele uren na de behandeling meer dan 75% is
 • Toevoeging van een adjuvant en/of een anti-droogmiddel/bevochtigingsmiddel kan nuttig zijn Vraag uw Koppert-vertegenwoordiger/distributeur voor meer informatie
 • Verspuit 's avonds (of in sommige gevallen 's ochtends) om de nematoden enkele uren hun werk te laten doen binnen het optimale temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik zoals hierboven beschreven

Neveneffecten en compatibiliteit

 • Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen.
 • Voor tankmixen geldt als algemene regel dat de nematoden altijd moeten worden toegevoegd aan een volledig gevulde tank met het compatibele product.
 • Het product is veilig voor de meeste nuttige insecten en mijten, maar kan enig effect hebben op sommige soorten wanneer ze in direct contact komen met nematoden die op het blad zijn toegepast.

Raadpleeg de database met neveneffecten van Koppert of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor advies.

Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie uiterste gebruiksdatum op de doos. Het product is gemiddeld 2-3 maanden houdbaar.

Bewaartemperatuur

Bewaar gekoeld bij 2-6°C/35-43°F in een geventileerde koelkast/koele ruimte.

Bewaaromstandigheden

Haal de dozen bij ontvangst uit de isolerende verzendverpakking. Bewaar tot gebruik in een donkere, geventileerde koelkast/koele ruimte.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?