Mycotal

Werkzame stof:
Lecanicillium muscarium Ve6
Algemene naam:
Insectpathogene schimmel
Productcategorie:
Bio-insecticide
 • Voor de bestrijding van witte vlieg, trips en bladluis

 • Ontwikkeling van plaagresistentie is zeer onwaarschijnlijk

 • Laat geen gevaarlijke residuen achter

Play
 • Voor de bestrijding van witte vlieg, trips en bladluis

 • Ontwikkeling van plaagresistentie is zeer onwaarschijnlijk

 • Laat geen gevaarlijke residuen achter

Gebruik voor

Gebruik voor

Dit product staat geregistreerd als input voor biologische landbouw.

Plagen

Witte vlieg, trips en bladluis.

Teelten

Bedekte groente-, sierteelt-, boomkwekerij- en zachtfruitgewassen.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

Na het verspuiten van Mycotal kiemen de sporen en groeien uit tot schimmeldraden die de lichaamsholte van het plaaginsect binnendringen. Hier ontwikkelt de schimmel zich verder en doodt het plaaginsect. De schimmel dringt vervolgens door de huid naar buiten en produceert buiten het lichaam van het insect weer sporen, die opnieuw voor infectie van andere kwetsbare plaaginsecten kunnen zorgen. Mycotal werkt via direct contact. Onder de juiste omgevingsomstandigheden doodt Mycotal de plaag na 7-10 dagen.

Visueel effect

Geïnfecteerde insecten verschrompelen of ontwikkelen, in vochtige omstandigheden, pluizige schimmeldraden buiten het insect.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking Zak van 500 gram in een kartonnen omdoos.
Formule Wateroplosbaar granulaat (WG).
Concentratie 1x10¹⁰ cfu (levensvatbare sporen van Lecanicillium muscarium Ve6)/gram.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Mycotal kan op de planten worden gespoten of worden toegepast met LVM (laag-volumeverneveling).

Toepassing d.m.v. bespuiting:

 • Mycotal kan worden toegepast met standaard spuitapparatuur voor hoge volumes
 • Verspuit tot de vloeistof van het blad begint te druipen
 • Voor een optimaal effect is het belangrijk dat de bladeren goed worden bedekt. Richt de spuitnevel op de onderkant van de bladeren en op de groeipunten
 • Roer de spuitvloeistof regelmatig opnieuw tijdens het verspuiten
 • Herhaal de behandeling met Mycotal voor een optimaal effect volgens het aangegeven interval om nieuw uitkomende larvenstadia te doden en zo de levenscyclus van de plaag te doorbreken

Toepassing via LVM (laag-volumeverneveling)

 • Mycotal kan met alle standaard LVM-systemen worden toegepast
 • Voor een optimaal effect is het belangrijk dat de bladeren goed worden bedekt. Gebruik genoeg water voor LVM-toepassing van het product (>50 l/ha), voeg een compatibele drager toe en pas toe op een windstille dag (<3 m/s)
 • Houd de ventilatieramen gesloten tijdens de toepassing. Er wordt geadviseerd om ventilatoren te gebruiken voor een betere verspreiding
 • Roer de spuitvloeistof regelmatig opnieuw tijdens het verspuiten
 • Pas Mycotal aan het eind van de dag toe
 • Herhaal de behandeling met Mycotal voor een optimaal effect volgens het aangegeven interval om nieuw uitkomende larvenstadia te doden en zo de levenscyclus van de plaag te doorbreken

Bereiding

 • Neem de benodigde hoeveelheid Mycotal
 • Voor optimale doeltreffendheid combineren met een adjuvant zoals Addit of Squad
 • Meng met 3-4 liter water (15-20°C) per 500 gram Mycotal en roer tot een dunne pap
 • Vul de spuittank aan met de benodigde hoeveelheid water
 • Giet de dunne pap in de spuittank en roer goed door
 • Voeg vervolgens de juiste hoeveelheid adjuvant toe aan de Mycotal-spuitoplossing en meng goed
 • Pas het product direct na het klaarmaken toe
Play

Dosering

 • Gebruik 100 gram/100 liter water
 • Raadpleeg altijd het etiket van het product voor meer informatie
 • Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Aardbei (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 1 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 12 per teeltcyclus
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen 1

Vruchtgroenten Cucurbitaceae (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 2 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 12 per teeltcyclus
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen 1

Meloen

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 2 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 12 per teeltcyclus
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen 1

Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 2 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 12 per teeltcyclus
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen 1

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 2 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 24 per 12 maanden
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen -

*Met uitzondering van snijroos

Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 2 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 24 per 12 maanden
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen -

Snijroos (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 3 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 24 per 12 maanden
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen -

Boon met peul (bedekte teelt)

Te bestrijden organisme Witte vlieg (Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporariorum) Trips (Frankliniella occidentalis; Thrips tabaci)
Dosering (middel) per toepassing 0,1% (100 gram middel per 100 liter water)
Maximale dosering (middel) per toepassing 1 kg/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden 12
Minimum interval tussen toepassingen in dagen 7
Veiligheidstermijn in dagen 1

Het gebruik in de bedekte teelt van boon met peul is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Klimaatomstandigheden

De effectiviteit van Mycotal is afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid in het gewas en het tijdstip van toepassing. Voor een goede werking moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Mycotal vereist voldoende vochtigheid in het gewas gedurende enkele uren na de toepassing, zodat de sporen kunnen kiemen en de plaag kunnen infecteren
 • Verspuit in de namiddag en/of vroeg in de avond

Opmerking

Laat geen gevaarlijke residuen achter die onder de wetgeving vallen.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum.

Bewaartemperatuur

2-6ºC/36-43°F.

Bewaaromstandigheden

Houd uit de buurt van direct zonlicht.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?