Nuttige nematoden

Wat zijn nematoden?

Nematoden, ook wel rondwormen genoemd, zijn een diverse groep wormen die behoren tot het phylum Nematoda. Nematoden worden gekenmerkt door hun cilindrische lichamen zonder segmenten en ze komen voor in verschillende groottes, variërend van microscopisch klein tot enkele centimeters lang. Nematoden spelen verschillende rollen in ecosystemen. Sommige zijn vrijlevend, voeden zich met organisch materiaal in de bodem of in het water en zijn essentieel voor het recyclen van voedingsstoffen. Andere worden parasitaire nematoden genoemd, die planten, insecten, dieren of mensen infecteren. Er zijn ongeveer 25.000 benoemde soorten, maar het geschatte aantal soorten loopt in de miljoenen. Nematoden worden ook wel rondwormen, draadwormen en palingwormen genoemd.

Soorten nematoden

In de landbouw zijn de belangrijkste soorten nematoden parasitaire nematoden. Meer specifiek insectenparasitaire aaltjes en plantenparasitaire aaltjes.

Insectparasitaire nematoden

Insectparasitaire nematoden, vaak entomopathogene nematoden of nuttige nematoden genoemd, zijn een groep parasitaire nematoden die een unieke relatie hebben met insecten. Deze nematoden zijn natuurlijke vijanden van verschillende insecten en spelen een cruciale rol in de biologische plaagbestrijding, waardoor ze nuttig zijn voor de land- en tuinbouw. Deze nematoden zijn niet schadelijk voor mensen, dieren of planten, maar zijn zeer effectief in het bestrijden van schadelijke insecten.

Plant-parasitaire aaltjes

Plant-parasitaire nematoden zijn een groep parasitaire nematoden die planten aantasten en beschadigen, wat leidt tot aanzienlijke land- en tuinbouwproblemen. Deze nematoden zijn schadelijk voor de gezondheid van gewassen en kunnen opbrengstverliezen veroorzaken. Ze voeden zich met plantenwortels en verstoren het vermogen van de plant om water en voedingsstoffen op te nemen, wat uiteindelijk de groei en productiviteit beïnvloedt.

De meest voorkomende soorten plantparasitaire aaltjes zijn wortelknobbelaaltjes, cysteaaltjes, lesieaaltjes, spiraalaaltjes en dolkaaltjes.

Nuttige nematoden voor ongediertebestrijding

Nematoden voor plaagbestrijding, vaak entomopathogene nematoden of nuttige nematoden genoemd, zijn microscopische rondwormen die dienen als natuurlijke agentia voor biologische plaagbestrijding. Nuttige nematoden zijn zeer specifiek in hun keuze van gastheren en zijn niet schadelijk voor nuttige insecten, mensen of dieren. Tot de plaagdieren waar deze nematoden zich op richten behoren verschillende larvale insecten zoals larven van engerlingen en snuitkevers (Coleoptera larven), rupsen (Lepidoptera), vliegenlarven (Diptera), tripsen (Thysanoptera) en vele andere plagen die in de bodem leven.

Voordelen van nematoden

Het gebruik van nuttige nematoden voor plaagbestrijding biedt verschillende belangrijke voordelen:

 • Snel werkende biologische oplossing
 • Resistentiebestendig - plagen kunnen geen resistentie opbouwen
 • Kan worden toegepast met gewone spuitapparatuur
 • Compatibel met de meeste pesticiden
 • Laat geen residu achter

Welke plagen bestrijden nematoden?

Nuttige nematoden zijn effectieve biologische bestrijders van een groot aantal schadelijke insecten en plagen. Nematoden zijn de natuurlijke vijanden van engerlingen en snuitkevers, rupsen, trips, draadwormen, emelten en een grote groep vliegenlarven, zoals varenrouwmuggen, langpootmuggen, oevervliegen, uienvliegen en meer. Nematoden passen perfect in IPM-programma's vanwege hun compatibiliteit met de meeste pesticiden. Ze verminderen de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen en bevorderen duurzame en milieuvriendelijke plaagdierbeheerpraktijken. Hier zijn enkele veel voorkomende plagen die nuttige nematoden kunnen bestrijden:

 • Nematoden voor de bestrijding van engerlingen
  Nematoden voor de bestrijding van engerlingen

  Nuttige aaltjes bestrijden effectief engerlingen. Engerlingen zijn het larvenstadium van verschillende keversoorten, waaronder Japanse kevers en junikevers. Ze zijn crèmewit, C-vormig en bevinden zich meestal in de grond, waar ze zich voeden met de wortels van grassen en andere planten. Rupsen zijn beruchte plagen in gazons, tuinen en zacht fruit, omdat hun voeding kan leiden tot aanzienlijke schade aan plantenwortels, waardoor verwelking en bruine plekken in het gras ontstaan.

  Specifiek voor de bestrijding van maden wordt de nuttige aaltjessoort Heterorhabditis bacteriophora gebruikt. Deze aaltjes parasiteren op engerlingen door hun lichaam binnen te dringen en symbiotische bacteriën vrij te laten, die de engerlingen snel doden. Nuttige aaltjes zijn een natuurlijke en milieuvriendelijke methode om de populatie engerlingen in gazons en tuinen te bestrijden, waardoor er minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

  Koppert biedt aaltjesoplossingen op maat voor specifieke marktsegmenten. Larvanem is ontwikkeld voor diverse kasteelten, Sportnem-H is ideaal voor gazons en Capyphor is speciaal voor buitenteelten.

  White grub cockchafer Melolontha melolontha Larva
 • Nematoden voor de bestrijding van trips
  Nematoden voor de bestrijding van trips

  Nuttige aaltjes blijken een waardevol hulpmiddel te zijn bij het bestrijden van trips, kleine insecten die bekend staan om hun vermogen om schade toe te brengen aan een breed scala aan gewassen en sierplanten. Tripsen voeden zich met plantensap, laten verzilverde of verkleurde plekken achter en veroorzaken vervorming of littekens op bladeren en bloemen.

  Nematoden zijn het meest effectief tegen trips in het in de grond levende larvale, pre-popale en popstadium. Larven op planten en volwassen dieren zijn ook gevoelig voor aaltjesinfectie, afhankelijk van de gewasarchitectuur en de omgevingsomstandigheden. Om aaltjes te gebruiken voor de bestrijding van trips, worden ze meestal toegepast op de grond in de wortelzone van besmette planten, zodat ze in contact komen met de tripspoppen.

  De meest gebruikte aaltjessoort voor de bestrijding van trips is Steinernema feltiae. Koppert biedt aaltjesoplossingen op maat voor specifieke marktsegmenten. Entonem is ontwikkeld voor een verscheidenheid aan kasgewassen en stedelijk groen. Als onderdeel van een geïntegreerde gewasbescherming is Capirel ontwikkeld voor de bestrijding van trips in alliumgewassen.

  Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf
 • Nematoden om rupsen te bestrijden
  Nematoden om rupsen te bestrijden

  Voor de bestrijding van rupsen zijn nuttige nematoden zeer effectieve bondgenoten. Nematoden zijn het meest effectief tegen rupsen in hun kwetsbare larvale stadia (larven van vlinders en motten). Rupsen zijn vraatzuchtige plagen die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan verschillende gewassen en sierplanten. Verschillende soorten nuttige aaltjes zijn effectief in het bestrijden van rupsen, waaronder Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae.

  Koppert levert aaltjesoplossingen op maat voor specifieke marktsegmenten. De keuze van de aaltjessoort kan afhangen van de specifieke rupsensoort die de doelplanten aantast en de omgevingsomstandigheden. Het moment van toepassing is cruciaal om rupsen in de bodem of op plantoppervlakken te bestrijden.

  Sportnem-T bestrijdt rupsen en maaiwormen effectief in gazons, Capsanem is op maat gemaakt voor de bestrijding van rupsen in kasgewassen, terwijl Casea en Capirel de keuze bij uitstek zijn voor de bestrijding van rupsen in boomgaarden, bessen, vollegrondsgroenten en stedelijke bomen. Entonem is ontworpen voor gebruik in een reeks van kasteelten en stedelijk groen.

  Soybean looper Chrysodeixis includens Larva
 • Nematoden voor de bestrijding van varenrouwmuggen
  Nematoden voor de bestrijding van varenrouwmuggen

  Nematoden kunnen worden gebruikt om varenrouwmuggen effectief te bestrijden, kleine vliegen die een probleem kunnen vormen in kassen en binnenbeplantingen. Schimmelmuglarven voeden zich met organisch materiaal in de grond en kunnen plantenwortels beschadigen.

  Steinernema feltiae is een veelgebruikte nematodensoort voor de bestrijding van varenrouwmug in kas- en buitenteelten. De nematoden kunnen worden toegepast op de bodem of groeimedia, zodat ze in contact komen met de varenrouwmuglarven.

  Koppert levert aaltjesoplossingen op maat voor specifieke marktsegmenten. Entonem bestrijdt op effectieve wijze varenrouwmuggen in diverse glastuinbouwgewassen en stedelijk groen. Scia-Rid heeft de voorkeur voor de bestrijding van varenrouwmuggen in de champignonteelt.

  Sciarid fly Bradysia paupera Larval stage
 • Nematoden voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten
  Nematoden voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten

  Nuttige nematoden zijn effectief in het bestrijden van langpootmuggen, een veelvoorkomende plaag in gazons en graszoden. Langpootmuglarven, ook bekend als emelten, kunnen aanzienlijke schade aanrichten door zich te voeden met graswortels.

  Steinernema carpocapsae is een veel gebruikte nematodensoort voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten. De nematoden worden meestal in de grond aangebracht in gebieden waar deze plagen actief zijn, zodat ze in contact komen met de doellarven. Deze milieuvriendelijke aanpak van ongediertebestrijding vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen en draagt bij aan het behoud van gezonde gazons en graszoden.

  Koppert biedt nematodenoplossingen op maat voor specifieke marktsegmenten. Sportnem-T wordt gebruikt voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten in gazons. Capsanem is de oplossing voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten in zowel beschermde teelten als vollegrondsteelten en stedelijke groenvoorzieningen. Casea is de keuze voor de bestrijding van langpootmuggen en emelten in vollegrondsgroenten.

  European crane fly Tipula spp.
 • Nematoden ter bestrijding van oevervliegen
  Nematoden ter bestrijding van oevervliegen

  Nematoden kunnen ook worden gebruikt voor de bestrijding van oevervliegen, een veelvoorkomende plaag in kassen en binnenbeplantingen. Oevervlieglarven kunnen planten beschadigen door zich te voeden met wortelharen en organisch materiaal in het groeimedium. Steinernema feltiae (Entonem) en Steinernema carpocapsae (Capsanem) zijn veelgebruikte nematodensoorten voor de bestrijding van oevervliegen in kas- en buitenteelten. De nematoden kunnen worden toegepast op het groeimedium om ervoor te zorgen dat ze in contact komen met de oevervlieglarven.

  Shore fly Scatella stagnalis Adult
 • Nematoden ter bestrijding van draadwormen
  Nematoden ter bestrijding van draadwormen

  Nematoden kunnen effectief gebruikt worden om draadwormen, het larvenstadium van klikkevers, te bestrijden. Draadwormen staan bekend om hun destructieve voedingsgewoonten, omdat ze de wortels, zaden en ondergrondse plantendelen van verschillende gewassen kunnen beschadigen.

  Zowel Heterorhabditis bacteriophora als Steinernema carpocapsae zijn nematodensoorten die vaak gebruikt worden om draadwormen te bestrijden. De nematoden worden meestal voor of tijdens het planten in de grond gebracht om ervoor te zorgen dat ze in contact komen met de draadwormen.

  Casea en Capyphor worden gebruikt voor de bestrijding van draadwormen in vollegrondsgroenten, zoals aardappelen en verwerkingstomaten.

 • Nematoden ter bestrijding van uienvlieg en bonenvlieg
  Nematoden ter bestrijding van uienvlieg en bonenvlieg

  Nematoden kunnen ook worden gebruikt om uienvlieg en bonenzaadvlieg te bestrijden, veelvoorkomende plagen die uien en andere bolgewassen aantasten. Deze vliegen leggen hun eitjes aan de voet van de plant en de larven, die bekend staan als uienmaden, kunnen aanzienlijke schade aanrichten door zich in de bollen te nestelen en zich ermee te voeden.

  Steinernema feltiae is een veelgebruikte nematodensoort voor de bestrijding van uienvlieg en bonenzaadvlieg. De nematoden kunnen worden toegepast in de grond rond planten om ervoor te zorgen dat ze in contact komen met de vliegenlarven. Deze natuurlijke en milieuvriendelijke aanpak van vliegenbestrijding vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen en helpt uien- en bolgewassen te beschermen tegen schade door ondergrondse plagen.

  Koppert biedt Capirel nematoden ter bestrijding van uienvlieg en bonenzaadvlieg in vele veldgewassen, zoals uien en bonen.

Play

Hoe werken nematoden?

Nuttige nematoden gebruiken een fascinerende strategie om te parasiteren en hun gastheerinsecten te doden. Zo gaan ze te werk:

 1. Gastheren zoeken: Entomopathogene nematoden gaan actief op zoek naar potentiële gastheren. Ze worden aangetrokken tot hun gastheer door chemische signalen van de insecten te detecteren, zoals koolstofdioxide, warmte en specifieke chemicaliën.
 2. Penetratie van de gastheer: Zodra ze een geschikte gastheer vinden, dringen de nematoden het lichaam van de gastheer binnen via natuurlijke openingen, zoals de mond, de spiracles (ademhalingsbuizen van insecten), de anus of zachte cuticula. Sommige nematoden geven enzymen af om de opperhuid van de gastheer te verteren en zachter te maken, zodat ze naar binnen kunnen.
 3. Symbiotische bacteriën komen vrij: Eenmaal in de insectengastheer laten de nematoden symbiotische bacteriën, zoals Xenorhabdus of Photorhabdus soorten, los in de lichaamsholte van het insect. Deze bacteriën zijn essentieel voor de parasitaire strategie van de nematode. De bacteriën vermenigvuldigen zich snel en veroorzaken septikemie (een dodelijke bloedinfectie) in het gastheerinsect.
 4. Bacteriële infectie: De bacteriën scheiden gifstoffen en antimicrobiële verbindingen af die het gastheerinsect binnen enkele dagen doden. De gastheer wordt immobiel en sterft uiteindelijk als gevolg van de bacteriële infectie.
 5. Voeding en voortplanting: De nematoden voeden zich met de zich vermenigvuldigende bacteriën en absorberen de voedingsstoffen die vrijkomen door de bacteriële activiteit. Dit zorgt voor voeding voor de nematoden en ondersteunt hun voortplanting. Naarmate de bacteriepopulatie in het gastheerinsect blijft groeien, nemen ook de nematodenpopulaties toe. De nematoden planten zich voort en ontwikkelen zich via meerdere juveniele stadia tot volwassen nematoden.
 6. Ontluiken: Na het verorberen van de weefsels van het gastheerinsect en de bacteriën komen duizenden nieuwe nematoden tevoorschijn uit het dode insectenlichaam. Deze nieuwe nematoden zijn nu klaar om nieuwe gastheren te zoeken en de cyclus voort te zetten.

Nuttige aaltjessoorten

Verschillende soorten nuttige nematoden worden vaak gebruikt voor biologische plaagbestrijding. Deze nematoden spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van insectenplagen en worden beschouwd als nuttig voor de land- en tuinbouw en geïntegreerde bestrijdingsprogramma's. Enkele van de bekende nuttige aaltjessoorten zijn:

 • Steinernema feltiae: Deze koudebestendige nematoden zijn effectief tegen een groot aantal bodemplagen, waaronder varenrouwmuggen, wortelvliegen, wortelkever en andere insectenlarven. Ze worden vaak gebruikt in plaagbeheersing in kassen en kwekerijen en worden steeds populairder in boomgaarden en vollegrondsgroenteteelt.
 • Steinernema carpocapsae: Deze soort staat bekend om zijn doeltreffendheid tegen plagen zoals draadwormen, verschillende rupsen en larven van snuitkevers en kevers. Het vermogen om zich aan te passen aan verschillende temperaturen maakt het een goede keuze voor het bestrijden van rupsen in verschillende gewassen.
 • Heterorhabditis bacteriophora: Deze nematoden zijn bijzonder effectief tegen bodeminsecten zoals de Japanse kever, witte engerlingen en wortelkever. Ze worden gebruikt in graslandbeheer en voor de bestrijding van plagen in verschillende groentegewassen, blauwe bessen en andere zachtfruitgewassen.

Hoe nematoden toepassen

De toepassing van nuttige nematoden is een eenvoudig proces dat ervoor zorgt dat ze in contact komen met de doelinsecten. Nematoden kunnen worden toegepast op het blad of in de grond, afhankelijk van het doelorganisme. Hier volgt een algemene richtlijn voor het toepassen van nematoden (raadpleeg altijd het etiket voor gedetailleerd toepassingsadvies):

 • Kies de juiste aaltjessoort afgestemd op je specifieke plaagprobleem
 • Bepaal de benodigde hoeveelheid nematoden op basis van de ernst van de plaag en het behandelingsgebied en zoals aangegeven op het etiket van het product
 • Bewaar nematoden in een gekoelde omgeving om hun effectiviteit te behouden tot de dag van toepassing
 • Maak een nematodensuspensie door ze te mengen met water volgens de bijgeleverde instructies
 • In geval van bodemtoepassing: Zorg ervoor dat de grond of het groeimedium voldoende vochtig is (niet doordrenkt met water) om de beweging van de nematoden te vergemakkelijken. Houd ook rekening met de bodemtemperatuur (zie productetiketten voor gedetailleerde informatie)
 • Bij bladtoepassing is de relatieve luchtvochtigheid een andere belangrijke factor om rekening mee te houden voor een maximaal succes (>75%).
 • Pas nematoden bij voorkeur toe in perioden met gematigd UV-licht, zoals vroeg in de ochtend of laat in de middag, en vermijd een hoge intensiteit van de zon.
 • Spuit de nematoden gelijkmatig met verschillende methoden zoals sproeiers, irrigatiesystemen, drones enz. om ervoor te zorgen dat de nematoden de plaaglarven bereiken.
 • Overweeg vervolgtoepassingen op basis van de ernst van de plaag en de aaltjessoort
 • Monitor en pas je behandelplan aan indien nodig

Nuttige aaltjes producten

Succesverhalen

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn nematoden?
  Wat zijn nematoden?

  Nematoden zijn microscopisch kleine (0,6 tot 1 mm), ongesegmenteerde wormen die over de hele wereld van nature voorkomen in de bodem.

 • Zijn er verschillende soorten nematoden?
  Zijn er verschillende soorten nematoden?

  Ja, er zijn entomopathogene (insectenparasitaire) nematoden, plantpathogene nematoden en saprofytische nematoden. Entomopathogene nematoden zijn een natuurlijke vijand van veel insecten.

 • Zijn alle soorten nematoden onschadelijk?
  Zijn alle soorten nematoden onschadelijk?

  Nee. Plantpathogene nematoden veroorzaken schade aan planten, maar entomopathogene nematoden zijn volledig veilig voor plant, dier en mens. Dat komt doordat alleen insecten gastheer kunnen zijn voor deze groep nematoden. Verreweg de meeste nematoden behoren tot de groep saprofyten. Deze nematoden zijn onschadelijk. Ze voeden zich met dood organisch materiaal en dragen zo bij aan een rijk bodemleven.

 • Hoe werken entomopathogene nematoden?
  Hoe werken entomopathogene nematoden?

  Nematoden gaan actief op zoek naar een gastheer of gebruiken een hinderlaagstrategie om hun gastheer te bereiken. Zodra ze in contact komen met een gastheer, proberen ze via een lichaamsopening binnen te dringen. In de gastheer geven de nematoden een bacterie af die de gastheer heel snel doodt. Daarnaast zet de bacterie de gastheer om in voedsel voor de nematoden. Dit voedsel zorgt ervoor dat de nematoden hun levenscyclus kunnen voltooien.

 • Zijn er verschillende soorten entomopathogene nematoden?
  Zijn er verschillende soorten entomopathogene nematoden?

  Ja. De meeste entomopathogene nematoden behoren tot het geslacht Heterorhabditis of Steinernema. Er zijn daarnaast nog andere geslachten en soorten, maar deze komen in veel kleinere aantallen voor.

 • Zijn de bacteriën die nematoden afgeven schadelijk?
  Zijn de bacteriën die nematoden afgeven schadelijk?

  Nee. Deze groep bacteriën is alleen schadelijk voor insecten en kan niet overleven buiten een insect of in een warmbloedig organisme.

 • Kunnen entomopathogene nematoden overwinteren in een gematigd klimaat?
  Kunnen entomopathogene nematoden overwinteren in een gematigd klimaat?

  Nee. Nematoden kunnen niet overleven bij zeer lage temperaturen en zeker niet zonder gastheer. Alleen als de nematode zich in de gastheer bevindt en de temperatuur niet te laag is, bestaat er een kleine kans dat de nematode kan overwinteren. Dit gebeurt echter nooit in die mate dat er in het voorjaar voldoende nematoden aanwezig zijn om een plaag te bestrijden.

 • Parasiteren entomopathogene nematoden alle stadia van het plaaginsect?
  Parasiteren entomopathogene nematoden alle stadia van het plaaginsect?

  Dat hangt ervan af. Sommige plagen kunnen zowel in het larvenstadium als in het volwassen stadium worden geïnfecteerd door nematoden, andere alleen in het larvenstadium (en een enkeling alleen in het volwassen stadium). In het algemeen geldt dat nematoden het meest effectief zijn tegen jonge larven, met name als het gaat om grote insecten.

 • Werken entomopathogene nematoden alleen als bodemtoepassing?
  Werken entomopathogene nematoden alleen als bodemtoepassing?

  De meeste nematoden zijn gericht op bodemplagen, maar bij verschillende bovengrondse plagen worden er goede resultaten behaald met bladtoepassingen. Voorwaarde is dan wel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in het veld/in de kas optimaal zijn voor de nematoden. Nematoden kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen plagen in palmbomen, rupsen, trips, Nesidiocoris, aspergekever, Tuta absoluta en diverse fruitmotten en -kevers.

Nematoden (aaltjes) - Toepassing

 • Welke nematode moet ik gebruiken?
  Welke nematode moet ik gebruiken?

  Neem contact op met uw adviseur voor een lijst met plagen/doelorganismen. Deze lijst is niet uitputtend omdat we regelmatig bioassays doen om nieuwe doelorganismen te ontdekken.

 • Hoe moet ik nematoden toepassen?
  Hoe moet ik nematoden toepassen?

  Nematoden moeten worden toegepast met water. Zodra de suspensie met nematoden is opgelost in water, kan deze worden verspoten met de meeste spuit-/irrigatiesystemen die worden gebruikt in de landbouw en in de tuin: pneumatische spuit, sproeiboom, drone, rugspuit, gieter, etc. De nematoden kunnen ook worden verspreid via een druppelirrigatiesysteem, bij voorkeur onder hogedruk en via Dosatron Venturi-injectorsysteem. Verwijder de filters indien deze fijner zijn dan 0,3 mm.Twijfelt u, verwijder dan alle filters.

 • Hoeveel druk mag er staan op de pomp en de spuitboom?
  Hoeveel druk mag er staan op de pomp en de spuitboom?

  De druk op de spuitmond mag bij conventionele hoogvolumespuiten niet hoger zijn dan 20 bar (190 psi).

 • Waarom moet de bodem voor en na toepassing nat zijn?
  Waarom moet de bodem voor en na toepassing nat zijn?

  Nematoden zijn gevoelig voor droogte. Als ze worden uitgezet in een droog substraat/droge bodem, gaan ze dood. Dit gebeurt ook als de bodem na de toepassing snel uitdroogt. Daarnaast gebruiken de nematoden vocht in combinatie met bodemdeeltjes om zich te verplaatsen. Zonder waterfilm kunnen de nematoden zich niet door de bodem verspreiden.

 • Hoe lang na de toepassing moet het substraat vochtig worden gehouden?
  Hoe lang na de toepassing moet het substraat vochtig worden gehouden?

  Zolang de bodem niet droog is, kunnen de nematoden overleven en blijven ze zoeken naar een gastheer. Daarom is het belangrijk dat de bodem na het uitzetten van de nematoden een paar weken lang vochtig wordt gehouden.

 • Kan ik nematoden uitzetten in elk substraat/elke bodem?
  Kan ik nematoden uitzetten in elk substraat/elke bodem?

  Nee. Met name in schone steenwolmatten kunnen ze niet goed standhouden en zullen ze wegspoelen via het afwateringssysteem. (Pot)grond is altijd goed, als deze niet te droog is.

  Ook zware kleigrond is niet optimaal voor nematoden. In dat geval moeten herhaaldelijk nematoden worden uitgezet.

 • Wat zijn de optimale omstandigheden voor bladtoepassing?
  Wat zijn de optimale omstandigheden voor bladtoepassing?

  Nematoden kunnen worden ingezet tegen verschillende bladplagen (bijv. rupsen, trips). De effectiviteit is dan sterk afhankelijk van de overlevingstijd op het blad. Voor het beste resultaat raden we daarom aan nematoden alleen uit te zetten als:

  • De relatieve luchtvochtigheid hoog is (>75%); vroege ochtend of 's avonds
  • Er weinig zonnestraling is; vroege ochtend of 's avonds
  • Temperatuur idealiter ligt tussen 15°C - 25°C (59 - 77°F)
  • Het gebruik van een adjuvant is aan te bevelen (vraag uw lokale adviseur welke adjuvants geschikt zijn)
 • Welke temperatuur moet het spuitwater hebben?
  Welke temperatuur moet het spuitwater hebben?

  Bij voorkeur tussen 15 en 20°C (59 - 68°F) en beslist niet hoger dan 25°C (77°F). Bij temperaturen boven 30°C (86°F) gaan nematoden snel dood.

  Pas op met recirculatiepompen. Deze kunnen het water in de spuittank snel opwarmen tot boven 30°C, zeker in het warme seizoen.

 • Hoe lang kan ik de spuitvloeistof bewaren?
  Hoe lang kan ik de spuitvloeistof bewaren?

  Zodra een nematodenproduct is opgelost in water, moet de spuitvloeistof meteen worden gebruikt. De spuitvloeistof kan niet worden bewaard.

  Als de spuitvloeistof niet wordt doorgeroerd, zinken de nematoden naar de bodem en gaan ze dood door zuurstofgebrek. Daarom moet de spuitvloeistof voortdurend worden geroerd of belucht.

 • Welke pH- en EC-waarden zijn veilig?
  Welke pH- en EC-waarden zijn veilig?

  Een pH-waarde tussen 4 en 8 en een EC-waarde tot 5 zijn veilig voor nematoden.

 • Met welke pesticiden/fungiciden kan ik een nematodenproduct mengen?
  Met welke pesticiden/fungiciden kan ik een nematodenproduct mengen?

  Nematoden zijn redelijk ongevoelig voor veel pesticiden en kunnen zonder problemen na een pesticidenbehandeling worden verspoten. Sommige pesticiden kunnen zelfs in een tankmix worden gemengd met de nematoden. Ga voor een compleet overzicht van de neveneffecten naar https://sideeffects.koppert.com/side-effects of download de app. Meng nematoden niet in een tankmix met bladmeststoffen.

 • Wanneer kan ik effect verwachten? Hoe snel werken de nematoden?
  Wanneer kan ik effect verwachten? Hoe snel werken de nematoden?

  Onder optimale omstandigheden kan een nematode in 24 tot 48 uur een insect doden. In de praktijk moeten nematoden echter eerst op zoek gaan naar een gastheer. Het effect van de toepassing is dus sterk afhankelijk van hoe snel de nematoden een gastheer vinden.

 • Is het effect zichtbaar?
  Is het effect zichtbaar?

  Geïnfecteerde larven veranderen van kleur door de groei van de bacteriën en de nematode in de larve. Heterorhabditis wordt rozerood en Steinernema geelbruin. In de praktijk worden geïnfecteerde insectenlarven snel slijmerig, waardoor ze niet meer te vinden zijn. Een dalende plaagdruk is dus het enige bewijs dat de toepassing effectief is.

 • Hoe lang werken de nematoden/kunnen de nematoden overleven na toepassing?
  Hoe lang werken de nematoden/kunnen de nematoden overleven na toepassing?

  Onder de juiste omstandigheden kunnen nematoden afhankelijk van hun energiereserve een paar weken in leven blijven in de bodem en op zoek gaan naar een gastheer.

Nematoden (aaltjes) - Regelgeving

 • Heb ik een spuitlicentie nodig om nematoden toe te passen?
  Heb ik een spuitlicentie nodig om nematoden toe te passen?

  Nematoden worden in de meeste landen beschouwd als een natuurlijke vijand. Daarom heeft u geen licentie nodig om nematoden toe te passen.

 • Is er een fytosanitaire registratie nodig?
  Is er een fytosanitaire registratie nodig?

  Nematoden worden in de meeste landen beschouwd als een natuurlijke vijand. Daarom heeft u geen licentie nodig om nematoden toe te passen. De regelgeving op het gebied van pesticiden is dan ook niet van toepassing op nematoden. In sommige landen heeft u echter wel een lokale vergunning nodig. Neem bij twijfel contact op met uw lokale Koppert-adviseur en/of de lokale autoriteiten.

 • Kunnen nematoden worden ingezet in de biologische landbouw?
  Kunnen nematoden worden ingezet in de biologische landbouw?

  In veel landen worden nematoden beschouwd als natuurlijke vijanden (macro-organismen) en daarom zijn ze geschikt voor het gebruik in de biologische landbouw. De lokale registratievereisten en de vraag van retailers kunnen verschillen, dus controleer altijd de lokale situatie in uw land.

  Onze nematodenproducten Entonem en Capsanem staan op de OMRI-lijst, wat betekent dat deze formulering door OMRI is beoordeeld aan de hand van de Amerikaanse en Canadese biologische normen. Andere producten bevinden zich in het certificeringsproces. Neem contact op met de lokale Koppert-vestiging voor meer informatie.

Nematoden (aaltjes) - Verpakking en formulering

 • Waarin zitten de nematoden verpakt?
  Waarin zitten de nematoden verpakt?

  Om te zorgen dat de nematoden kunnen overleven tijdens het transport en de opslag, moeten ze worden verpakt in een dragermateriaal. Dit biologisch afbreekbaar dragermateriaal zorgt voor een goede oplosbaarheid en lange houdbaarheid van een levend product.

 • Is het dragermateriaal schadelijk voor de mens?
  Is het dragermateriaal schadelijk voor de mens?

  Nee, het dragermateriaal is niet schadelijk voor de mens.

 • Is het dragermateriaal schadelijk voor het milieu?
  Is het dragermateriaal schadelijk voor het milieu?

  Nee, het dragermateriaal is niet schadelijk voor het milieu, vissen, micro-organismen en bodemorganismen. Bovendien valt het dragermateriaal snel uiteen in het milieu, waarbij de natuurlijke bestanddelen vrijkomen.

Nematoden (aaltjes) - Bewaren

 • Hoe moet ik het product bewaren?
  Hoe moet ik het product bewaren?

  Het product moet in een geventileerde koelruimte worden bewaard bij een temperatuur van 2 tot 6°C (35-43°F). Nematoden worden meestal getransporteerd in koelboxen. Bij ontvangst van de nematoden is het aan te raden ze zo snel mogelijk uit de koelbox te halen en ze bij voorkeur ongestapeld te bewaren in een koelkast of geventileerde, koelruimte bij een temperatuur van 2 tot 6°C (35-43°F). Dit zorgt voor een maximale houdbaarheid van de nematoden. Bij bevriezing gaan de nematoden dood.

  Als het onmogelijk is ze uit de koelboxen te halen, laat het deksel van de koelboxen dan open bij ontvangst en plaats het product zo snel mogelijk in een koelruimte.

 • Hoe lang kan ik het product bewaren?
  Hoe lang kan ik het product bewaren?

  Nematoden kunnen tot de uiterste gebruiksdatum worden bewaard in een geventileerde en gekoelde ruimte. Bij langdurige opslag wordt aangeraden de verpakkingen niet op te stapelen om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

 • Zijn de nematoden dood als de uiterste gebruiksdatum is verstreken?
  Zijn de nematoden dood als de uiterste gebruiksdatum is verstreken?

  Nee. Na deze datum kunnen we echter niet meer garanderen dat het aantal nematoden dat op de verpakking staat vermeld nog actief is. Daardoor kan de werking niet meer worden gegarandeerd. Dat betekent niet dat er geen effect kan worden verwacht als het product bijvoorbeeld één week na de uiterste gebruiksdatum wordt gebruikt.