Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 02, 2023

Trianum ook in koudere teelten effectief in te zetten

Onze adviseur:

Trianum ook in koudere teelten effectief in te zetten

In de slateelt onder glas is Fusarium oxysporum een groot probleem die veel uitval van planten kan geven. Slateler Jan de Winter in Ridderkerk teelt jaarrond kropsla in de grond op een oppervlakte van 2 hectare. Koppert is al acht jaar actief bij Jan de Winter om hem te helpen met weerbaar telen. De strijd tegen de Fusarium blijft lastig en stomen van de grond blijft soms noodzakelijk om de grond te ontsmetten.

Vorig jaar is gestart met Trianum-P in een proefvak. In dit vak wordt bij elke teelt Trianum-P toegepast. Tot nu toe staat het gewas er goed op. In de zomerperiode met hoge bodemtemperatuur is Fusarium het sterkst aanwezig. We moeten afwachten hoe het gewas zich houdt de komende zomer.

Bescherming tegen bodemwortelziekten

Trianum is een biologisch fungicide die planten beschermt tegen diverse bodemwortelziekten. Trianum verbetert de ontwikkeling van het wortelgestel en verhoogt de opname van nutriënten en daardoor de groei van de plant. Trianum versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen. In Trianum is de schimmel Trichoderma harzianum T-22 actief die de wortels bezet en zo de plant beschermt tegen o.a.Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. en Sclerotinia spp. Trianum groeit harder op de wortels dan de schadelijke bodemschimmels, zodat de schadelijke minder kans krijgen om zich te vestigen. Ook ontneemt Trianum de voedselbron van de ziekteverwekkers, daardoor kunnen deze zich minder ontwikkelen. Daarnaast groeit Trianum op het mycelium van de ziekteverwekkers zodat deze afsterven.

Trianum heeft al een goede werking vanaf 15 °C, dus in de wat koudere teelten is dit product goed toe te passen. Trianum wordt ook veel gebruikt in de radijsteelt voor het beheersen van Rhizoctonia. Daarnaast wordt Trianum ook toegediend in de steenwolmatten bij de paprika-, tomaat- en komkommerteelten om ziektes te onderdrukken. Ook in de chrysantenteelt wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Trianum.

Meer over Trianum

Hulp nodig?