Botryotinia fuckeliana

Grauwe schimmel

Algemeen

Grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) komt in veel omstandigheden algemeen voor. Hij overleeft in plantendelen zoals bollen en gewasresten, of als sclerotiën (droogte- en kouderesistente vormen) in de grond.

Levenscyclus en uiterlijk van grauwe schimmel

Om te ontkiemen hebben de sporen van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) vocht (dauw, regen, irrigatiewater) en voedingsstoffen nodig. Ze ontkiemen ook bij een zeer hoge luchtvochtigheid (>93%) op droge planten. De kiembuis groeit in de plant. Grote schimmel (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) is een necrotrofe schimmel, wat betekent dat hij stoffen uitscheidt waardoor de plantencellen afsterven, en vervolgens de inhoud van de plantencellen als voeding gebruikt. Op de plaats van infectie worden binnen enkele dagen nieuwe sporen gevormd. Onder ongunstige omstandigheden voor kieming kunnen de sporen enkele dagen op het oppervlak van de plant overleven en alsnog ontkiemen wanneer de relatieve luchtvochtigheid toeneemt, bijvoorbeeld wanneer snijbloemen worden geoogst en naar de koeling gaan.

De schimmel kan ook voldoende vocht krijgen door wonden, bijvoorbeeld snoeiwonden op de stengel van komkommer en tomaat.

In het algemeen wordt grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) beschouwd als een zwakteparasiet, die alleen verzwakte of beschadigde planten kan infecteren.

Preventie van grauwe schimmel

 • Zorg dat het gewas regelmatig groeit, zonder te veel vegetatieve groei, zodat het microklimaat niet vochtig genoeg is voor grauwe schimmel
 • Zorg bij bedekte teelten voor voldoende ventilatie
 • Verwijder zieke planten(delen) in een gesloten plastic zak
 • Bij tomaat: gebruik een mes om blad te snoeien. Doe dit niet met de hand om te voorkomen dat er ruwe, onregelmatige wondoppervlakken ontstaan
 • Bij komkommer:
  • verwijder dode bladeren van de stengel, vooral in het najaar, omdat stengels vanaf deze bladeren kunnen worden geïnfecteerd waardoor de plant geheel kan afsterven
  • Handhaaf een hogere luchtvochtigheid zodra er stengels geïnfecteerd zijn, aangezien er meer planten doodgaan bij een lagere luchtvochtigheid
  • Verwijder vruchten die gaan afvallen, aangezien deze na het afvallen kunnen worden geïnfecteerd, waardoor een grote hoeveelheid inoculum ontstaat
 • Bemesting met extra calcium en/of silicium versterkt de celwanden, zodat het lastiger is voor de schimmel om de bladeren binnen te dringen

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.