Trichoderma harzianum

Biofungicide voor gewasbescherming

Trichoderma harzianum T-22 is een nuttige schimmel die veel gebruikt wordt in land- en tuinbouw voor zijn verschillende heilzame eigenschappen. Deze schimmel staat bekend om zijn vermogen om de groei van planten te bevorderen, de gezondheid van planten te verbeteren en ziekten te onderdrukken. Trichoderma harzianum koloniseert de wortelgestellen en de omringende grond van planten, waar het met schadelijke ziekteverwekkers concurreert om hulpbronnen, waardoor hun populaties afnemen. Bovendien produceert deze schimmel enzymen en metabolieten die een antagonistisch effect hebben op ziekteverwekkers in planten, zoals schimmels, bacteriën en nematoden. Trichoderma harzianum wordt vaak toegepast als een biocontrolemiddel om gewassen te beschermen tegen ziekten die in de bodem voorkomen, de opname van voedingsstoffen te verbeteren en de algehele groeikracht van planten te vergroten. De veelzijdigheid en effectiviteit maken het een waardevol hulpmiddel voor duurzame landbouw en geïntegreerde gewasbescherming. Trichoderma harzianum T-22 is verkrijgbaar als bevochtigbare korrels (Trianum-P) en microkorrels (Trianum-G).

Translated with DeepL
Preview

Bestrijding van plantenziekten met Trichoderma harzianum

De nuttige schimmel Trichoderma harzianum T-22 beschermt planten tegen een bereik van door de bodem overgedragen doorwortelen ziekten door middel van verschillende werkingen. Trichoderma harzianum bestrijdt de volgende plantenziekten:

 • Afdampen (Pythium spp.)
 • Rhizoctonia wortelrot (Rhizoctonia spp.)
 • Fusarium verwelkingsziekte (Fusarium spp.)
 • Sclerotinia rot (Sclerotinia spp.)
 • Microdochium spp.
Translated with DeepL
Preview

Trichoderma harzianum producten

Play

Hoe werkt Trichoderma harzianum?

Trichoderma harzianum T-22 bestrijdt ziekten bij planten via verschillende mechanismen.

 1. Concurrentie om ruimte: Trichoderma harzianum groeit sneller aan het oppervlak van de wortel dan bodemgebonden ziekteverwekkers, die geen kans krijgen om zich op de wortels te vestigen.
 2. Concurrentie om voedingsstoffen: Trichoderma harzianum concurreert om hulpbronnen, zoals ruimte en voedingsstoffen, en vermindert zo de beschikbaarheid van hulpbronnen voor de groei en voortplanting van ziekteverwekkers.
 3. Parasitisme van ziekteverwekkers: Trichoderma harzianum produceert een bereik aan secundaire metabolieten en enzymen die antagonistische effecten hebben op ziekteverwekkers van planten. Deze metabolieten en enzymen kunnen de groei en ontwikkeling van ziekteverwekkers direct remmen, hun celwanden verstoren of hun metabolische processen verstoren.
 4. Versterking van de plant: Trichoderma harzianum verbetert het wortelgestel door de vorming van meer wortelharen, zodat water en voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een sterker en uniformer gewas met een betere opbrengst en kwaliteit als resultaat.
 5. Geïnduceerde weerstand: Trichoderma harzianum versterkt het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogenaamde geïnduceerde systeemweerstand (ISR).
 6. Opname van vaste en niet-vaste voedingsstoffen: Trichoderma harzianum heeft het vermogen om bepaalde 'vaste' voedingsstoffen zoals mangaan en ijzer beschikbaar te maken voor opname door de plant. Als gevolg hiervan biedt het een natuurlijke en milieuvriendelijke aanpak van ziektebeheer in land- en tuinbouw.

Voordelen van Trichoderma harzianum

Het gebruik van Trichoderma harzianum T-22 in duurzame landbouw en geïntegreerde gewasbescherming heeft verschillende voordelen:

 • Het bestrijdt verschillende door de bodem overgebrachte ziekten
 • Het versterkt de plant en bevordert de groei
 • Het verbetert de ontwikkeling van het wortelgestel en de opname van voedingsstoffen.
 • Ziekteverwekkers kunnen er geen resistentie tegen ontwikkelen
 • Veilig voor mensen, planten en het milieu
 • Gemakkelijk toe te passen met bestaande apparatuur
 • Laat geen residuen achter
Translated with DeepL
Preview
Play

Toepassing van Trichoderma harzianum

Trichoderma harzianum T-22 is verkrijgbaar in 2 verschillende formuleringen:

 • Natte granulaten (Trianum-P): kunnen worden bespuit of toegevoegd aan een watergift.
 • Microkorrels (Trianum-G): kunnen worden gemengd met substraat of worden toegepast in zaaiveuren met behulp van een granuleermachine.

Trianum is het meest effectief bij preventief gebruik: een goede en vroege kolonisatie van het wortelgestel voorkomt aanvallen van ziekteverwekkers. Toepassing met Trianum-P of Trianum-G moet zo vroeg mogelijk beginnen, op het moment van zaaien of verplanten. Voor verplante gewassen is het mogelijk om toepassingen te starten vanaf de opkweek. Wanneer de druk van ziekteverwekkers mogelijk hoog is, is het gewas gevoelig voor bodemziekten. Als de gewascyclus lang is, wordt geadviseerd om regelmatig toepassingen met Trianum-P uit te voeren om een hoog aantal verversingen te houden om een stevige barrière rond de wortels te handhaven.

Translated with DeepL
Preview

Aanbevolen voor jou

Translated with DeepL
Preview