Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 22, 2023

Nezapar: preventief gebruik is de beste werkwijze

Onze adviseur:

Nezapar: preventief gebruik is de beste werkwijze

Koppert’s nieuwe product Nezapar bestrijdt de Zuidelijke groene schildwants Nezara viridula. Inmiddels staat het seizoen voor de deur. Wie een maximale bescherming tegen Nezara wenst, doet er goed aan Nezapar preventief in te zetten.

Nezara viridula komt van oorsprong uit Ethiopië en is in enkele jaren uitgegroeid tot een berucht plaaginsect in de in Europa geteelde paprika’s, komkommers en aubergines. De wants kan in de winter overleven, ook in een leegstaande kas, en weet zich goed te verschuilen. Dat maakt het lastig voor een teler om de wants aan het einde van een teelt of bij een teelwisseling goed aan te pakken. Een schoon begin van een nieuwe teelt is daardoor moeilijk.

Preventief inzetten

Nezapar (de sluipwesp Trissolcus basalis) van Koppert is een nieuw en effectief instrument om de Zuidelijke groene schildwants onder de duim te houden. Een juiste werkwijze is wel heel belangrijk. Trissolcus basalis parasiteert alleen de eieren van Nezara. Het is daarom zaak dat Nezapar in het gewas aanwezig is voordat de eerste eipakketten door Nezara zijn afgezet, en dat is altijd preventief. Dat vertelt veldonderzoeker New Solutions Steven Voet van Koppert. “Uitsluitend als de teler zeker weet dat hij de groene schildwants niet in zijn kas heeft, kan hij wachten tot hij de wants verwacht. Maar let op: de wants kan altijd binnenkomen en zich dan snel vestigen. Als de buurman hem heeft, is de kans groot dat de teler hem ook krijgt.” Gezien het verscholen leven van de wants in de winter is preventief inzetten daarom altijd de beste werkwijze.

“Veldproeven lieten zien dat bedrijven die Nezapar inzetten nadat de eerste Nezara was gesignaleerd, eerder in het seizoen moesten schakelen naar hogere doseringen. De besparing op de strategie aan het begin van het seizoen werd daarmee snel teniet gedaan.

De beste werkwijze

Het advies van Koppert is om preventief te beginnen met één sluipwesp per vierkante meter per week. Een flesje Nezapar bevat vijfduizend exemplaren van de sluipwesp. Als de teler dit gelijkmatig verdeelt over vijftig tot honderd plekken of Diboxen per hectare, komt hij daarmee al een heel eind, want de sluipwesp is mobiel en zoekt goed. Als Nezara wordt gesignaleerd (adulten, eipakketten of schade aan het gewas) moet de dosering omhoog naar drie exemplaren per vierkante meter per week. Daarnaast is het goed om zoveel mogelijk wantsen handmatig te verwijderen. “Rondom haarden kan de teler extra sluipwespen uitzetten, dus boven de drie exemplaren per vierkante meter. En bij een massale opkomst of invlieg is het zaak gedurende een week of vier tien sluipwespen per vierkante meter per week in te zetten en ook dan de adulten fysiek weg te vangen.”

Chemie is geen oplossing

Door intensief te scouten kan een teler de wants monitoren. Maar vooral op de grote tot zeer grote bedrijven vergt dat veel tijd en die tijd is er vaak niet. Vervelende verrassingen zijn dus niet uitgesloten. Ook dat pleit ervoor om preventief een leger van de sluipwesp in het gewas te hebben. Chemische middelen, bieden die nog soelaas tegen de Zuidelijke groene schildwants? Zij zijn er wel, maar zij verzwakken sluipwespen en andere bestrijders. Steven Voet: “Chemie is dus geen goede oplossing. Omdat de chemie de opgebouwde biologische evenwichten verstoort, kunnen daarna grotere problemen ontstaan met de bestrijding van andere plaaginsecten.” Als een teler een eipakket van Nezara viridula tegenkomt, is het overigens handig om dit te laten zitten en de plek te markeren. “De teler kan die plek gebruiken om te controleren of hij voldoende Nezapar heeft gedoseerd. Want als dat zo is, zullen de eieren van Nezara viridula na enkele dagen tot een week zichtbaar geparasiteerd zijn. En het eipakket weghalen kan altijd nog.”

Dreigend onheil voorkomen

De sluipwesp Trissolcus basalis is de belangrijkste natuurlijke vijand van de schildwants. Bevruchte vrouwtjes van de sluipwesp leggen hun eieren in de eieren van de schildwants. Daarin ontwikkelen zich de larven van de sluipwesp. Na het verpoppen bijten zij een gat in het Nezara-ei, waardoor de populatieontwikkeling van de schildwants wordt gestopt. Koppert is er als eerste in geslaagd om grote aantallen van de sluipwesp te produceren; daardoor kan een teler op elk gewenst moment Nezapar inzetten en dreigend onheil voorkomen.

Gebruiksadvies Nezapar

Koppert heeft veel onderzoek gedaan naar de juiste inzet aantallen, benader voor het juiste advies uw Koppert distribiteur en/of consultant. Hij of zij kan adviseren welke aantallen het beste preventief kunnen worden ingezet, bij lichte of zware plaagdruk en rondom haarden.