Geïntegreerde gewasbescherming

Wat is IPM?

Geïntegreerde gewasbescherming, vaak IPM genoemd, is een duurzame en milieuverantwoorde benadering van bestrijding van plagen. Het maakt gebruik van een combinatie van strategieën om ongedierte te voorkomen en te bestrijden, terwijl het gebruik van pesticiden tot een minimum wordt beperkt.

Geïntegreerde bestrijding is een dynamische en veelzijdige strategie voor plaagbestrijding. Het combineert biologische, culturele, fysieke en chemische middelen om plagen effectief te bestrijden. Deze aanpak gaat niet alleen over het elimineren van plagen; het gaat over het bereiken van een evenwicht in het ecosysteem.

De principes van IPM

Preventie

IPM richt zich eerder op preventie dan op reactie. Het legt de nadruk op praktijken die voorkomen dat plagen zich überhaupt kan nestelen.

Bewaking

Regelmatige controle van plaagpopulaties helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over beheersingsstrategieën.

Bestrijding

Indien nodig worden bestrijdingsmaatregelen toegepast, waarbij eerst de minst schadelijke methoden worden gebruikt.

Evaluatie

Na de implementatie vereist IPM het evalueren van de effectiviteit van de bestrijdingsstrategieën en het maken van de nodige aanpassingen.

De IPM-cyclus is een continu proces dat de bovenstaande principes omvat. Het is een dynamische aanpak die zich aanpast aan veranderende omstandigheden en nieuwe informatie.

Geïntegreerde gewasbescherming in de landbouw

Geïntegreerde gewasbescherming is cruciaal voor een duurzame landbouw. Het vermindert de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen, die nadelige effecten kunnen hebben op zowel gewassen als het milieu.

Nuttige insecten en biologische bestrijding

Een van de belangrijkste aspecten van IPM is het inzetten van de kracht van natuurlijke vijanden om plagen onder controle te houden. Roofmijten, sluipwespen en nuttige nematoden zijn voorbeelden van nuttige organismen die worden gebruikt voor biologische bestrijding. De nuttige organismen prederen of parasiteren op plagen in de landbouw en helpen zo de gewassen op natuurlijke wijze te beschermen.

Monitoring en scouten

Gewasmonitoring en scouting is de systematische observatie van gewassen tijdens hun hele groeicyclus. Hierbij worden planten nauwkeurig geïnspecteerd op tekenen van plagen en ziekten. Deze praktijk is van onschatbare waarde voor vroegtijdige identificatie van problemen en snelle actie. Door gebruik te maken van insectenvallen, zoals vangplaten en feromonen, kunnen telers de aanwezigheid van plagen snel detecteren en dienovereenkomstig reageren.

Het gebruik van insectenvallen kan ook een effectieve manier zijn om plagen te bestrijden zonder chemische middelen te gebruiken. Massavangtechnieken zoals Rollertraps of Horiver dragen bij aan de bestrijding van de vliegende stadia van plagen zoals witte vlieg en trips. Voor sommige andere plagen kunnen feromoonvallen de massavallen effectiever maken.

Vruchtwisseling en bodemgezondheid

In de landbouw verstoort vruchtwisseling de levenscyclus van plagen en kan het de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen verminderen. Daarnaast bevordert het behoud van een gezonde bodem of substraat een sterke plantengroei, waardoor ze minder vatbaar zijn voor plagen. Dit omvat niet alleen de minimale aanwezigheid van plagen of ziekten in de bodem, maar ook evenwichtige mineralen in de bodemmatrix of voedingsoplossing en een poreuze structuur van de bodem of het substraat die gasuitwisseling mogelijk maakt tussen de wortelzone en de lucht erboven.

Minst giftige chemicaliën

Wanneer de niet-chemische middelen niet volledig in staat zijn om de plaag- of ziektedruk onder de economische drempel te houden, kan chemisch ingrijpen nodig zijn. IPM pleit voor het gebruik van de minst giftige opties die beschikbaar zijn. Deze aanpak minimaliseert de schade aan niet-doelsoorten en het milieu.

In sommige gevallen kan de integratie van zowel biologische als chemische methoden de plaagbestrijding verbeteren, maar het is essentieel om de richtlijnen voor compatibiliteit te volgen. Je kunt de compatibiliteit van pesticiden met nuttige organismen controleren in onze neveneffecten app.

Succesverhalen over IPM

Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) heeft bewezen een aanpak voor plaagbestrijding te zijn die niet alleen effectief is, maar ook milieuverantwoord. Talloze succesverhalen laten zien hoe IPM de bestrijding van plagen heeft veranderd, de afhankelijkheid van schadelijke pesticiden heeft verminderd en een duurzamere en ecologisch evenwichtigere aanpak heeft bevorderd.

Veelgestelde vragen

Aanbevolen voor jou