Gewasmonitoring en scouting

Inzicht in gewasbewaking en scouting

In de land- en tuinbouw geldt de uitdrukking "kennis is macht". Gewasmonitoring en scouting zijn cruciale praktijken die het succes of falen van een oogst kunnen bepalen. Deze essentiële technieken geven telers inzicht in de gezondheid en groei van hun gewassen, zodat ze proactieve maatregelen kunnen nemen en hun opbrengst kunnen optimaliseren.

Gewasmonitoring en scouting is het systematisch observeren van gewassen tijdens hun hele groeicyclus. Hierbij worden planten nauwkeurig geïnspecteerd op tekenen van stress, plagen en ziekten. Deze praktijk is van onschatbare waarde voor vroegtijdige identificatie van problemen en snelle actie. Door gebruik te maken van insectenvallen, zoals vangplaten en feromonen, kunnen telers onmiddellijk de aanwezigheid van ongedierte detecteren en dienovereenkomstig reageren.

Voordelen van gewasmonitoring en scouting

Een van de belangrijkste aspecten van het scouten van gewassen is het opsporen van plagen en ziekten. Door plagen en ziekten in een vroeg stadium op te sporen, kunnen gerichte bestrijdingsmaatregelen worden genomen, waardoor er minder behoefte is aan overmatig gebruik van pesticiden. Dit verlaagt niet alleen de kosten, maar helpt ook het milieu te beschermen. Een snelle aanpak van deze problemen zorgt ervoor dat gewassen gezond blijven en blijven bloeien.

Digitale scouting apps

In het digitale tijdperk wordt scouting ondersteund door mobiele apps die gegevens in realtime kunnen catalogiseren en analyseren. Deze tools stroomlijnen het scoutingproces en maken het efficiënter. Het gebruik van een scoutingtool in de tuinbouw kan leiden tot een effectievere, duurzamere en winstgevendere productie van gewassen door middel van precisiemonitoring van plagen en waarschuwingen voor de detectie van plagen in realtime. Natutec Scout is een gewasverkenner voor effectieve en efficiënte plaagdiermonitoring.

Met Natutec Scout kunt u de scoutingmethode van uw voorkeur gebruiken. Registreer de scoutwaarnemingen handmatig via uw mobiele telefoon of gebruik de scanner voor Horiver-kleefkaarten voor automatische detectie van plagen. Het dashboard geeft je een compleet overzicht van je scoutgegevens die je kunt uitbreiden door historische scoutwaarnemingen te uploaden. Met de realtime waarschuwingen voor plaagdierdetectie blijf je potentiële gewasschade voor. Samen met de ondersteuning op afstand van technische adviseurs zit u bovenop uw Integrated Pest Management-strategie.

Veelgestelde vragen