Natutec Drive

Natutec Drive

Wanneer Natutec Drive gebruiken?

Gebruik Natutec Drive om Koppert-producten gelijkmatig over het gewas aan te brengen voor de meest effectieve plaagbestrijding. Het product is een constructie met een gepatenteerd afgiftesysteem aan de binnenkant om materiaal in een luchtstroom te verspreiden en via buizen op gewassen te verspreiden. De Natutec Drive is toepasbaar in elke situatie en op basis van de specificaties van de kas. De Natutec Drive-module kan worden gebruikt als een voertuig op maat of op bestaande landbouwapparatuur, ongeacht het teeltsysteem.

Koppert's Natutec Drive, the release system for predatory mites using existing farm equipment

Play

Op maat gemaakt systeem voor elke situatie

Voordelen van Natutec Drive

  • Kwaliteit van de dekking
  • Nauwkeurigheid voor meerdere producten en dichtheden
  • Uniformiteit van distributie, wat resulteert in een uitstekende biologische bestrijding
  • Arbeidsbesparing
  • Gebruiksvriendelijk/gebruiksgemak

Hoe werkt het?

De gebruiker plaatst nuttige insecten in de trommel, die tot 30 liter materiaal kan dragen. De Natutec Drive draait de trommel om de nuttige insecten homogeen gemengd te houden. De kerntechnologie die is gebruikt voor Natutec Drive is precies dezelfde technologie als die is gebruikt voor Natutec Drone. Deze specifieke technologie is gepatenteerd. Deze technologie verdeelt de nuttige insecten gelijkmatig over een aantal rijen. Door gebruik te maken van lucht worden de nuttige insecten vervolgens door buizen getransporteerd en komen uiteindelijk precies op het gewas terecht. Door het unieke ontwerp lopen de natuurlijke vijanden geen schade op als de verblazer wordt gebruikt.

Toepassing

Dit product is alleen verkrijgbaar in combinatie met producten van Koppert.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale adviseur.

Aanbevolen voor jou