Trianum-P

Werkzame stof:
Trichoderma harzianum T-22
Algemene naam:
Biologisch fungicide voor de vermindering van bodemziekten
Productcategorie:
Bio-fungicide
[Translate to Netherlands:]
Play

Gebruik voor

Gebruik voor

Dit product staat geregistreerd als input voor biologische landbouw.

Wanneer Trianum-P gebruiken?

Trianum-P vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress die wordt veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden, en verhoogt de nutriëntenopname door de plant. Trianum-P stimuleert ook de nutriëntenopname. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen.
Trianum-P wordt toegepast bij de teelt van groenten, zacht fruit, kruiden, bollen, siergewassen, vaste planten en gras en in arboricultuur (zowel beschermde gewassen als buitenteelten). Het product kan ook worden toegepast bij landbouwgewassen zoals maïs en granen. Zie het productetiket voor alle gewassen waarvoor Trianum-P is geregistreerd.

Zo werkt het

Zo werkt het

Hoe werkt Trianum-P?

Trianum bevat sporen van de nuttige schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Bij juiste toepassing van Trianum ontstaat er mycelium dat langs de wortels groeit en het wortelstelsel van het gewas beschermt tegen ziekten zoals:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum werkt op basis van de volgende mechanismen:

1. Concurrentie om ruimte
Trianum groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen geen kans om zich te vestigen op de wortels.

2. Concurrentie om voedingsstoffen
Trianum ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Zo krijgen deze geen kans om zich te ontwikkelen.

3. Parasitisme van ziekteverwekkers
Trianum groeit rond het mycelium van de ziekteverwekker. De celwand wordt vernietigd en de ziekteverwekker sterft.

4. Versterking van de plant
Trianum versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een hogere opbrengst en een sterker, uniformer gewas. Dit verschil valt vooral op wanneer de plant onder stress staat en/of bij suboptimale teeltomstandigheden.

5. Geïnduceerde resistentie
Trianum versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogeheten geïnduceerde systemische resistentie (ISR).

6. (Al dan niet vastgelegde) voedingsstoffen beter opneembaar maken
Voedingselementen zoals bepaalde sporenelementen en fosfaten zijn soms in grond vastgelegd en daardoor niet opneembaar voor de plant. Dit komt vooral voor in grond met een hogere zuurgraad (een lagere pH). Fosfaten vormen vaak een verbinding met calcium, ijzer of met andere sporenelementen, en zijn vervolgens niet meer oplosbaar.

Trianum is in staat bepaalde vastgelegde voedingsstoffen opneembaar te maken voor de plant. Sommige elementen, zoals mangaan, zijn essentieel voor de plant om ziekten te weerstaan. Mangaan is belangrijk voor de natuurlijke weerstand van de plant tegen ziekten.

Trianum produceert bepaalde stoffen die onder andere ijzer verandert van Fe3+ in Fe2+, waardoor dit opneembaar wordt gemaakt voor de plant.

Productspecificaties

Productspecificaties

Trianum-P is verkrijgbaar in 500 g verpakking (kartonnen omdoos) en 5kg verpakking.
Formule: wateroplosbaar granulaat (WG)
Concentratie: 1% w/w sporen van Trichoderma harzianum, stam T-22 (1 x 109 sporen/g) en 99% w/w inerte bestanddelen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing van Trianum-P

Trianum-P kan worden toegediend als aangietbehandeling, met druppelbevloeiing of door een bespuiting tijdens het zaaien in het teeltsubstraat. Pas Trianum-P toe in een zo vroeg mogelijk stadium voor een optimaal effect.

 • Bereiding van de oplossing
  Bereiding van de oplossing
  • Voeg in een emmer één deel Trianum-P toe aan vijf delen water
  • Zorg voor een goede menging
  • Vul de oplossing aan met de benodigde hoeveelheid water voor de aangietbehandeling
  • Blijf goed roeren voor een goede verdeling van de sporen in het water (sporen lossen niet op in water en hebben de eigenschap uit te zakken).
  • De oplossing na bereiding dezelfde dag aangieten.
 • Toepassing door aangieten of spuiten:
  Toepassing door aangieten of spuiten:
  • Trianum-P kan worden toegediend zonder speciale aangietapparatuur. Na toepassing de apparatuur goed schoonspoelen met water.
  • Gebruik voldoende water voor een goede doordringing van het teeltsubstraat, maar voorkom weg- of uitspoelen.
 • Toepassing met druppelirrigatie
  Toepassing met druppelirrigatie
  • De sporen van Trianum-P moeten snel bij de wortels terechtkomen (in de loop der tijd neemt de sporenkwaliteit af in water).
  • Pas Trianum-P niet toe vóór het waterfilter en zorg dat de druppelirrigatiefilters schoon zijn (de sporen kunnen blijven hangen aan organisch materiaal in filters).
  • Vermijd weg- of uitspoelen in de eerste twee dagen na toepassing van het product voor een betere hechting van de sporen aan de wortels. Trianum-P is geen systemisch product en wordt dus niet opgenomen door de plant.
  • Gebruik vanaf minimaal één dag vóór toepassing tot twee dagen ná toepassing van Trianum-P geen ontsmettingsmiddelen in het druppelsysteem.
Play

Beste omstandigheden voor gebruik Trianum-P

Zet Trianum-P preventief in. Voor een optimaal resultaat dient Trianum-P aan het begin van de teeltcyclus te worden toegepast, bij voorkeur tijdens het zaaien, stekken of planten. Trianum-P doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. De schimmel groeit in diverse klimaten (10-34°C), bij een pH van 4-8, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

Neveneffecten

Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product

Ga naar database met neveneffecten

Productbehandeling

Productbehandeling

Opslag

Koppert Biological Systems is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Opslaginstructies:

 • Houdbaarheid: zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum
 • Bewaartemperatuur: 4-8°C
 • Uit de buurt van direct zonlicht houden.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert Biological kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze producten? Neem contact op met een van onze experts.
Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de tuinbouw.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.