Nuttige micro-organismen

Wat zijn nuttige micro-organismen?

Nuttige micro-organismen, ook wel nuttige microben genoemd, zijn micro-organismen die positieve effecten hebben op hun omgeving, waaronder verschillende biologische systemen en organismen. Deze micro-organismen spelen een cruciale rol in biologische ongediertebestrijding door schadelijke plagen effectief te infecteren en te bestrijden.

Tot de nuttige micro-organismen voor plaagdierbestrijding behoren schimmels, bacteriën en virussen die van nature voorkomen in omgevingen zoals bodem, water en lucht. Deze micro-organismen worden ingezet voor plaagdierbestrijding door middel van toepassingen zoals biopesticiden, waarbij ze worden ingezet tegen ongedierte en een milieuvriendelijk alternatief vormen voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Bekende voorbeelden van nuttige microben zijn de schimmels Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae en Isaria fumosoroseus en de bacterie Bacillus thuringiensis.

Nuttige micro-organismen voor ongediertebestrijding

Hoe het werkt

 1. Infectie en kolonisatie: Nuttige micro-organismen beginnen met het infecteren van hun insectengastheer. De schimmels produceren sporen die zich vasthechten aan de cuticula (buitenste laag) van het insect. Eenmaal gehecht ontkiemen de sporen, dringen door de opperhuid en koloniseren het insectenlichaam.
 2. Inwendige schade: Eenmaal in het insect verspreidt de schimmel zich en veroorzaakt interne schade. Dit kan leiden tot de dood van het insect.
 3. Sporenproductie: Terwijl het insect bezwijkt aan de schimmelinfectie, blijft de schimmel groeien. Uiteindelijk produceert hij meer sporen, die in de omgeving kunnen worden vrijgelaten om ander ongedierte te infecteren.

Voordelen van micro-organismen in de landbouw

Geen schadelijk residu

In tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen vormen nuttige micro-organismen een minimaal risico voor het milieu. Ze breken op natuurlijke wijze af en laten geen schadelijke residuen achter.

Nauwkeurige ongediertebestrijding

Nuttige micro-organismen zijn specifiek voor hun doelplagen, zoals bladluizen, witte vliegen en trips, waardoor de schade aan nuttige insecten en andere niet-doelorganismen tot een minimum wordt beperkt.

Minder afhankelijkheid van pesticiden

De integratie van nuttige micro-organismen in plaagdierbeheersstrategieën vermindert de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen, wat bijdraagt aan een duurzamere en milieuvriendelijkere landbouw.

Nuttige producten van micro-organismen

Koppert biedt een reeks nuttige micro-organismen die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van plagen in de duurzame landbouw. Koppert maakt gebruik van de natuurlijke verdedigingsmechanismen en maakt gebruik van de kracht van entomopathogene schimmels, zoals Lecanicillium muscarium (Mycotal), om effectieve oplossingen voor plaagbestrijding te bieden. Deze nuttige micro-organismen, zorgvuldig ontwikkeld en ondersteund door jaren van onderzoek, zijn ontworpen om specifieke plagen aan te pakken, wat zorgt voor een nauwkeurige bestrijding en doeltreffendheid. De verkrijgbaarheid van deze producten is afhankelijk van landspecifieke regelgeving.

Nuttige micro-organismen kunnen worden toegepast via verschillende sproeimethoden. De specifieke toepassingsmethode hangt af van de doelorganismen en het gewastype.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn nuttige micro-organismen en hoe dragen ze bij aan plaagbestrijding in de landbouw?
  Wat zijn nuttige micro-organismen en hoe dragen ze bij aan plaagbestrijding in de landbouw?

  Nuttige micro-organismen, vooral entomopathogene schimmels zoals Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) en Isaria fumosoroseus (Isarid), zijn natuurlijk voorkomende organismen die insecten infecteren en doden. In de landbouw dienen ze als krachtige bondgenoten bij de bestrijding van plagen door zich specifiek te richten op schadelijke plagen en de populaties ervan te verminderen.

 • Zijn nuttige micro-organismen veilig voor gewassen en het milieu?
  Zijn nuttige micro-organismen veilig voor gewassen en het milieu?

  Ja, nuttige micro-organismen zijn milieuvriendelijk en vormen een minimaal risico voor gewassen en niet-doelorganismen. Ze zijn een natuurlijk alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen, laten geen schadelijke residuen achter en dragen bij aan duurzame landbouwpraktijken.

 • Hoe pas ik nuttige micro-organismen toe op mijn gewassen?
  Hoe pas ik nuttige micro-organismen toe op mijn gewassen?

  Nuttige micro-organismen kunnen via verschillende sproeimethoden worden toegepast. De specifieke toepassingsmethode hangt af van de doelorganismen en het gewastype. Koppert biedt uitgebreide begeleiding bij de juiste toepassingstechnieken voor haar assortiment nuttige micro-organismen.

 • Kunnen nuttige micro-organismen worden gebruikt in biologische landbouw?
  Kunnen nuttige micro-organismen worden gebruikt in biologische landbouw?

  Ja, nuttige micro-organismen zijn geschikt voor biologische landbouw. Ze sluiten aan bij de principes van biologische landbouw door een natuurlijke en biologische oplossing te bieden voor ongedierteproblemen, zonder het gebruik van synthetische chemicaliën.

 • Schaden nuttige micro-organismen nuttige insecten of andere niet-doelsoorten?
  Schaden nuttige micro-organismen nuttige insecten of andere niet-doelsoorten?

  Nee, nuttige micro-organismen zijn specifiek voor hun doelorganismen en zijn meestal niet schadelijk voor nuttige insecten of andere niet-doelsoorten. Deze precieze doelgerichtheid maakt ze tot een waardevol onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijdingstrategieën.

 • Wanneer zijn de effecten van nuttige micro-organismen zichtbaar?
  Wanneer zijn de effecten van nuttige micro-organismen zichtbaar?

  In veel gevallen kunnen merkbare effecten op plaagdierpopulaties worden waargenomen binnen enkele dagen tot weken na toepassing.

 • Kunnen nuttige micro-organismen preventief worden gebruikt of zijn ze alleen effectief als er ongedierte aanwezig is?
  Kunnen nuttige micro-organismen preventief worden gebruikt of zijn ze alleen effectief als er ongedierte aanwezig is?

  Nuttige micro-organismen worden niet preventief gebruikt. Micro-organismen zijn effectief bij de aanpak van bestaande plagen en dragen bij aan een veerkrachtiger en duurzamer landbouwsysteem.