Ons bedrijf

Ons bedrijf

Koppert Biological Systems produceert duurzame oplossingen voor de teelt van voedsel- en siergewassen. Samen met telers en in samenwerking met de natuur zetten wij ons in om de land- en tuinbouw gezonder, veiliger, productiever en weerbaarder te maken. Dit bereiken we door natuurlijke vijanden in te zetten voor de bestrijding van plagen, hommels voor natuurlijke bestuiving, en biostimulanten voor versterking van gewassen, zowel boven- als ondergronds. Vitale ecosystemen op een natuurlijke manier herstellen en beschermen is de basis voor gezonde gewassen en een evenwichtige omgeving.

Voeg hierbij onze hoogwaardige knowhow en adviesdiensten, en u begrijpt waarom een toenemend aantal telers ons beschouwt als een partner met wie zij hun ambities kunnen waarmaken.

Partners with Nature

Play

Missie en visie

Koppert Biological Systems wil de gezondheid van mens en aarde verbeteren. In samenwerking met de natuur maken wij de landbouw gezonder, veiliger en productiever. 

We bieden een geïntegreerd systeem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren. 

Koppert Biological Systems
Partners with Nature

Onderzoek en ontwikkeling

De kern van de activiteiten van Koppert is het streven om voortdurend natuurlijke principes te ontdekken en te benutten. Het vermogen om deze kennis te vertalen in praktische toepassingen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor heersende problemen, is onze kracht.

De afgelopen jaren heeft de uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen Koppert geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten zozeer hebben verbeterd dat ziekten vrijwel geen kans meer hebben.

Het komt regelmatig voor dat research en ontwikkelingen van Koppert een bron van biologische oplossingen vormen, die vervolgens wereldwijd worden ingevoerd. Dankzij de vasthoudendheid van het bedrijf kan inmiddels een verscheidenheid aan specifieke mijten worden geïntroduceerd die een groot aantal plagen bestrijden. Vergelijkbare baanbrekende ontdekkingen op het gebied van bestuivingsoplossingen vormen nu de basis voor enorme productie-efficiency en kwaliteitsverbetering bij vele gewassen.

Wereldwijde productie en distributie van oplossingen

Oplossingen zijn alleen toepasbaar en nuttig als ze effectief gereproduceerd en gedistribueerd kunnen worden. De afgelopen jaren hebben Koppert en zijn partners deze punten weten te perfectioneren. Koppert heeft een holistische benadering van planten en ontwikkelt oplossingen voor alle relevante elementen.

Onze belangrijkste disciplines:

  • Weerbaar telen met NatuGro
  • Plaag- en ziektebestrijding
  • Natuurlijke bestuiving
  • Applicatietechnieken en monitoring
  • Zaadbehandeling

Knowhow en kennisoverdracht

Hoewel Koppert in de eerste plaats bekend staat om zijn producten, is het in wezen een kennisbedrijf. Met onze sterke R&D-basis zijn we van mening dat kennisoverdracht en het opleiden van personeel een belangrijke stap is op weg naar een duurzame land- en tuinbouw.

Meer dan 300 professionele adviseurs zorgen ervoor dat dealers en telers dagelijks ondersteund worden bij het omgaan met uitdagingen. Naast bedrijfsadviezen besteden ze veel tijd en energie aan het overdragen van hun fundamentele kennis met betrekking tot de natuur en haar oplossingen. Koppert biedt allerlei cursussen aan en werkt nauw samen met universiteiten over de hele wereld om kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep.

We zijn ervan overtuigd dat kennis een belangrijke sleutel tot succes is.

Geschiedenis

In 1967 was Jan Koppert een toegewijde komkommerteler. Dag in, dag uit deed hij zijn best om zijn gewas te optimaliseren en de beste resultaten te bereiken. Ziekten en plagen werden bestreden met chemicaliën, maar de effectiviteit van de chemische gewasbeschermingsmiddelen nam met het jaar af. Toen Jan Koppert uiteindelijk allergisch en ziek werd als gevolg van die producten, was voor hem de maat vol. Hij moest een principiële keus maken: stoppen of een alternatief zien te vinden.

Met enorme toewijding legde Jan zich toe op het zoeken naar alternatieven en hij verdiepte zich in de wereld van de natuurlijke vijanden. Hij was de eerste die een natuurlijke vijand introduceerde om een spintplaag te bestrijden in zijn eigen kwekerij. De resultaten en het effect waren zo positief, dat Jan Koppert besloot deze oplossing niet alleen voor zijn eigen bedrijf te gaan produceren, maar ook aan zijn collega-telers te verkopen. Koppert Biological Systems was een feit.

Sindsdien is de zoektocht naar biologische oplossingen alleen maar toegenomen, wat ertoe geleid heeft dat het bedrijf nu marktleider is op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. De oplossingen van Koppert worden momenteel in meer dan honderd landen succesvol toegepast.