Tetranychus urticae

Spint

Wat is spint?

De kasspintmijt (Tetranychus urticae) is een plaag die over de hele wereld op veel gewassen wordt aangetroffen. Ondanks hun kleine formaat kunnen ze door hun grote voortplantingscapaciteit in korte tijd enorm veel schade aanrichten. Wereldwijd zijn er meer dan 1.200 soorten, waarvan er veel regelmatig schade toebrengen in de land- en tuinbouw. Kasspint (Tetranychus urticae) is verreweg de belangrijkste plaagsoort in de kas en vele buitenteelten.

Play

Levenscyclus van de spint

De kasspintmijt is klein en heeft acht poten. Volwassen vrouwtjes zijn ongeveer 0,5 mm lang. Ze hebben een ovaal lichaam dat afgerond is aan de achterkant. Hun kleur kan variëren van oranje, lichtgeel of lichtgroen, tot donkergroen, rood, bruin of bijna zwart.

De mannetjes zijn kleiner en actiever dan de vrouwtjes, met een lichaam dat smaller is en meer puntig aan de achterkant. De kleur is zeer variabel: van lichtgeel of oranje tot donkergeel of bruin. De kleur van de volwassen dieren hangt vaak af van het gewas waarin ze voorkomen (bijvoorbeeld op komkommers zijn ze vaak geelbruin, op tomaten zijn ze voornamelijk roodbruin).

Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben meestal twee grote zwarte vlekken. De vlekken kunnen variëren in vorm en grootte. De rode ogen zijn in alle stadia te zien.

Spint herkennen

Spint kan worden geïdentificeerd aan de hand van de volgende kenmerken:

  • Grootte en vorm: Spintmijten zijn piepklein, volwassen exemplaren zijn ongeveer 0,5 mm lang. Ze hebben een ovaalvormig lichaam met acht poten, wat ze onderscheidt van insecten met zes poten.
  • Kleur: Spint kan verschillende kleuren hebben, waaronder groen, geel, rood, bruin of zwart. Kasspint heeft twee grote donkere vlekken op het lichaam.
  • Beweging: Spint beweegt langzaam en heeft de neiging zich te groeperen aan de onderkant van bladeren, waar ze zich voeden met plantensap. Ze maken fijne webben over het aangetaste gebied.
  • Schade: Spint kan schade aan bladeren veroorzaken door de plantencellen te doorboren en de inhoud eruit te zuigen. Dit kan leiden tot vergeling, vlekken of bruinverkleuring van de bladeren. Ernstige aantastingen kunnen ervoor zorgen dat de bladeren verdrogen en van de plant vallen.

Spint voorkomen

Het voorkomen van spint in je gewas omvat verschillende strategieën. Ten eerste is het belangrijk om de planten gezond te houden door regelmatig te irrigeren en te bemesten, omdat gestreste planten vatbaarder zijn voor spintplagen. Zorg er daarnaast voor dat er geen spint in je kas kan komen door hygiënische maatregelen te nemen. Bovendien is het essentieel om je gewas regelmatig te controleren op tekenen van spint, zodat je een plaag vroeg kunt ontdekken en actie kunt ondernemen. Dit kun je doen door de planten visueel te scouten.

Tot slot kan het inzetten van biologische bestrijders zoals roofmijten een effectieve preventieve maatregel zijn, omdat deze natuurlijke vijanden kunnen helpen om de spintpopulaties onder controle te houden. Vooral roofmijten in zakjes zijn een goede preventieve maatregel, omdat de zakjes een continue aanvoer van roofmijten mogelijk maken, zelfs voordat de plaag aanwezig is.

Biologische bestrijding van spint

Biologische bestrijding is een populaire en effectieve methode om spintpopulaties in de landbouw te beheersen. Natuurlijke vijanden zoals roofmijten, roofwantsen en galmuggen worden vaak gebruikt om spint te bestrijden. Deze natuurlijke vijanden kunnen worden uitgezet in het aangetaste deel van de gewassen, waar ze zich voeden met spintmijten, waardoor hun populaties afnemen.

Roofmijten

De roofmijt Phytoseiulus persimilis (Spidex, Spidex Vital, Spidex Vital Plus), verreweg de belangrijkste natuurlijke vijand van de kasspint (Tetranychus urticae), wordt wereldwijd in veel gewassen gebruikt. De roofmijt Neoseiulus californicus (Spical, Spical-Plus, Spical Ulti-Mite) is beter bestand tegen hogere temperaturen, lagere luchtvochtigheid en synthetische pesticiden dan Phytoseiulus persimilis.

Galmuggen

De galmug Feltiella acarisuga (Spidend) kan worden ingezet om haarden te bestrijden, d.w.z. grote, geconcentreerde spintpopulaties.

Roofwantsen

De roofwants Macrolophus pygmaeus (Mirical, Mirical-N) is een polyfage predator die vooral wordt gebruikt om witte vlieg in tomaat te bestrijden. De nimfen van deze soort jagen ook op spint en worden gebruikt voor de bestrijding van spint in tomaat, een gewas waar andere predatoren het niet goed doen.

Een combinatie van verschillende natuurlijke vijanden zorgt meestal voor de beste bestrijding.

Aanbevolen voor jou