Vidi Funda

Werkzame stof:
Mixture of milled legumes, maize, seaweed extract and minerals
Algemene naam:
Bodemverbeteraar op basis van natuurlijke grondstoffen zoals peulvruchten, maïs en zeewieren
Productcategorie:
Biostimulant
Play

Gebruik voor

Gebruik voor

Dit product staat geregistreerd als input voor biologische landbouw.

Vidi Funda is een natuurlijke en biologische bodemverbeteraar op basis van diverse grondstoffen. Het product bevat een unieke combinatie van aminozuren, die de ontwikkeling van een gevarieerde bodempopulatie van nuttige micro-organismen, met name schimmels, ondersteunt. Uit onderzoek en commerciële toepassing is gebleken dat er meer stikstof beschikbaar komt uit mineralisatie door verbetering van de algemene bodemgezondheid en toediening van plantaardige organische nutriënten. De plant kan de nutriënten uit Vidi Funda na mineralisatie gemakkelijk opnemen, wat de uitspoeling vermindert.

Wanneer Vidi Funda gebruiken?

 • Voor het verbeteren van de beschikbaarheid van nutriënten door mineralisatie 
 • Voor het verhogen van de verhouding bodemschimmels-bacteriën en C:N  
 • Voor het opbouwen en op peil houden van een verhoogde biomassa van micro-organismen in het substraat 
 • Voor het herstellen van het bodemleven en de bodemvitaliteit na destructieve behandelingen 
 • Voor het bevorderen van de plantengroei via de rhizosfeer, de buffercapaciteit van de bodem en de stressbestendigheid

Zo werkt het

Zo werkt het

Hoe werkt Vidi Funda?

De pellets worden verstrooid en in het ideale geval ingewerkt in het teeltsubstraat. Na verloop van tijd worden de pellets langzaam afgebroken door de inwerking van temperatuur, vocht, lucht en de bestaande microbiële populatie en geven ze de aminozuren af aan de omringende bodem. Het is deze geleidelijke afbraak waardoor de microbiële bodempopulatie wordt ondersteund en ontwikkeld en de biologische beschikbaarheid van nutriënten toeneemt.

Veel alternatieve bodemverbeteraars geven nutriënten snel af of leggen ze juist vast. Dat kan leiden tot uitspoeling en variërende resultaten. Vidi Funda wordt toegepast om het natuurlijke evenwicht van de bodem te herstellen en op peil te houden, ter ondersteuning van een efficiënte en veerkrachtige groei.

Resultaten

Productspecificaties

Productspecificaties

Bestanddelen

Uiterlijk 

Vaste pellet 

Plantaardige grondstoffen 

87% 

Uit mijnbouw verkregen mineraal fosfaat en kalium 

13% 

Nutriëntengehalte 

Totaal N                       

7%                  

P2O5                               

2%                                   
K2O                                              4%

Alle componenten voldoen aan EU-verordening 834/2007 en 889/2008 van de biologische landbouw. Dit product is gecertificeerd als EKO input door Control Union Certifications onder nummer CU-803627. 

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethoden

 • Mengen met teeltsubstraat/potgrond:
  Mengen met teeltsubstraat/potgrond:
  • Meng gelijkmatig door het teeltsubstraat. Dit kan door een leverancier of ter plaatse bij de teler gedaan worden 
  • Gebruik binnen drie tot vier weken na het mengen met de potgrond (eerder als de potgrond nat is), aangezien het biologische proces dan al is begonnen 
  • Minimale tray-/pluggrootte: 4 x 4 x 4 cm 
  • Houd bij de toediening van meststof rekening met de nutriënten uit Vidi Funda 
  • Vermijd anaerobe omstandigheden
 • Strooien en/of inwerken in de bodem
  Strooien en/of inwerken in de bodem
  • Strooi gelijkmatig over het grondoppervlak 
  • Werk indien mogelijk in de bovenlaag in om het biologische afbraakproces te bevorderen 
  • Vermijd anaerobe omstandigheden door in te werken in de bodem als deze bedekt wordt met folie  
  • Houd bij de toediening van meststof rekening met de nutriënten uit Vidi Funda 
  • Vermijd direct contact met zacht, groen plantenweefsel, aangezien dit kan leiden tot verbranding
 • Strooien op potten
  Strooien op potten
  • Zorg voor direct contact met teeltsubstraat zodat de natuurlijke biologische activiteit kan beginnen 
  • Breng niet direct onder de druppelaars aan. De pellets breken hierdoor namelijk snel af, wat leidt tot minder resultaat en anaerobe omstandigheden. 
  • Vermijd direct contact met zacht, groen plantenweefsel, aangezien dit kan leiden tot verbranding 
  • Minimale tray-/pluggrootte: 4 x 4 x 4 cm  
  • Vermijd anaerobe omstandigheden 
  • Houd bij de toediening van meststof rekening met de nutriënten uit Vidi Funda
Play

Er kan schimmelgroei ontstaan op teeltsubstraten met Vidi Funda.  Onder aerobe omstandigheden is dit een teken dat het substraat biologisch actief is en de weerbaarheid ervan toeneemt.  Deze schimmelgroei verdwijnt gedurende de afbraak van de pellets. 

De natuurlijke grondstoffen in Vidi Funda zijn geschikt voor dierlijke en menselijke consumptie en bevatten geen zware metalen.

Dosering

Werkwijze 

Dosering 

Mengen met teeltsubstraat/potgrond 

0,5-2 kg per m3 

 

Strooien en/of inwerken in de bodem. 

100-400 kg/ha 

Strooien op potten 

Potten van <10 liter: 2-5 g per pot. Potten van 10-50 liter: 15 g per pot. Potten van >50 liter: 20 g per pot 

Vidi Funda is officieel erkend als geschikt voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw (EU 834/2007 en 889/2008). Dit product is Control Union-gecertificeerd (CU 803627). 

Bovengenoemde aanwijzingen zijn de aanbevolen standaard. Advies op maat vereist gedetailleerde informatie over lokale factoren, zoals het gewas zelf, de klimaatomstandigheden, de kwaliteit van het teeltsubstraat en de gewenste reactie. Raadpleeg voor meer informatie een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Neveneffecten

Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product

Ga naar database met neveneffecten

Productbehandeling

Productbehandeling

Opslag

Koppert Biological Systems is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Opslag

 • Houdbaarheid: zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum 
 • Bewaartemperatuur: 8-20°C 
 • Droog bewaren 
 • De houdbaarheid loopt terug na het openen van de verpakking 
 • Koel en donker bewaren 
 • Uit de buurt van direct zonlicht houden

Veiligheid 

Voor zover ons bekend is dit product volledig veilig in gebruik. Draag uit voorzorg beschermende kleding en uitrusting tijdens het hanteren van het product. Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Vidi Funda is zout- en chloorarm en vrij van ureum

Verwijdering

Recycling door compostering heeft de voorkeur boven afvoeren. Als recycling niet mogelijk is, dient het product te worden afgevoerd volgens de plaatselijk geldende afvalverwijderingswetgeving en -voorschriften (de benodigde informatie kan verkregen worden bij de bevoegde autoriteiten).

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert Biological kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze producten? Neem contact op met een van onze experts.
Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de tuinbouw.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.