Trianum-G

Werkzame stof:
Trichoderma harzianum T-22
Algemene naam:
Biologisch fungicide voor de vermindering van bodemziekten
Productcategorie:
Bio-fungicide
Trianum-G-bewerkt.jpg

Gebruik voor

Gebruik voor

Dit product staat geregistreerd als input voor biologische landbouw.

Wanneer Trianum-G gebruiken?

Trianum-G vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress die wordt veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden. Trianum-G stimuleert ook de nutriëntenopname. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen.

Zo werkt het

Zo werkt het

Hoe werkt Trianum-G?

Trianum bevat sporen van de nuttige schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Bij juiste toepassing van Trianum ontstaat er mycelium dat langs de wortels groeit en het wortelstelsel van het gewas beschermt tegen ziekten zoals:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum werkt op basis van de volgende mechanismen:

1. Concurrentie om ruimte
Trianum groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen geen kans om zich te vestigen op de wortels.

2. Concurrentie om voedingsstoffen
Trianum ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Zo krijgen deze geen kans om zich te ontwikkelen.

3. Parasitisme van ziekteverwekkers
Trianum groeit rond het mycelium van de ziekteverwekker. De celwand wordt vernietigd en de ziekteverwekker sterft.

4. Versterking van de plant
Trianum versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een hogere opbrengst en een sterker, uniformer gewas. Dit verschil valt vooral op wanneer de plant onder stress staat en/of bij suboptimale teeltomstandigheden.

5. Geïnduceerde resistentie
Trianum versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogeheten geïnduceerde systemische resistentie (ISR).

6. Opname van (al dan niet vastgelegde) voedingsstoffen
Voedingselementen zoals bepaalde sporenelementen en fosfaten zijn soms in de bodem vastgelegd en daardoor niet opneembaar voor de plant. Dit komt vooral voor in grond met een hogere zuurgraad (een lagere pH). Fosfaten vormen vaak een verbinding met calcium, ijzer of met andere sporenelementen, en zijn vervolgens niet meer oplosbaar.

Trianum is in staat bepaalde vastgelegde voedingsstoffen opneembaar te maken voor de plant. Sommige elementen, zoals mangaan, zijn essentieel voor de plant om ziekten te weerstaan. Mangaan is belangrijk voor de natuurlijke weerstand van de plant tegen ziekten.

Trianum produceert bepaalde stoffen die onder andere ijzer omzetten van Fe3+ in Fe2+, waardoor dit opneembaar wordt gemaakt voor de plant.

Productspecificaties

Productspecificaties

Trianum-G is verkrijgbaar in  20 kg verpakking.
Formule: granulaat (GR)
Concentratie: 1% w/w sporen van Trichoderma harzianum stam T-22 (1,5 x 108 sporen/g) en 99% w/w inerte bestanddelen

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing van Trianum-G

Trianum-G is eenvoudig te mengen met potgrond of kan mechanisch worden verspreid over de grond/in de zaaivoor met een korrelstrooier.

Mengen met potgrond:
Trianum kan ter plaatse aan de potgrond worden toegevoegd of voorgemengd worden geleverd door een gespecialiseerd teeltsubstraatbedrijf. Deze tweede optie heeft de volgende voordelen:

 • Werkbesparing
 • Optimale verdeling van Trichoderma-sporen in de potgrond

Verspreiding over de grond of in de zaaivoor met een korrelstrooier:

 • Zorg dat Trianum-G gelijkmatig wordt verspreid
 • Breng de Trianum-G-korrels dicht bij het zaad of de wortels aan. Trianum-G-korrels zijn klein (300-700 micron). Daarom wordt geadviseerd ze zo dicht mogelijk bij het zaad of de grond aan te brengen om wegwaaien van de korrels zoveel mogelijk te vermijden
 • Zorg dat de Trianum-G-korrels zo gelijkmatig mogelijk door het buizensysteem van de korrelstrooier gaan (vermijd bochten in de buizen)

Beste omstandigheden voor gebruik Trianum-G

Zet Trianum-G preventief in. Voor een optimaal resultaat dient Trianum-G aan het begin van de teeltcyclus te worden toegepast, bij voorkeur tijdens het zaaien, stekken of planten. Trianum-G doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. De schimmel groeit in diverse klimaten (10-34°C), bij een pH van 4-8, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

Neveneffecten

Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product

Ga naar database met neveneffecten

Productbehandeling

Productbehandeling

Opslag

Koppert Biological Systems is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Opslaginstructies:

 • Houdbaarheid: zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum
 • Bewaartemperatuur: 4-8°C
 • Uit de buurt van direct zonlicht houden.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert Biological kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze producten? Neem contact op met een van onze experts.
Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de tuinbouw.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.