Myzus persicae subsp. persicae

Groene perzikluis

Wat zijn groene perzikluizen?

De groene perzikluis (Myzus persicae subsp. persicae) is een belangrijk plaaginsect in paprika, tomaat, komkommer en vele andere kasgewassen. De bladluis is mogelijk afkomstig uit Azië, waar ook zijn winterwaardplant (perzik) vandaan komt, maar tegenwoordig is het een zeer belangrijke plaag over de hele wereld. De groene perzikluis (Myzus persicae subsp. persicae) is een uitzonderlijk polyfage bladluis met zomerwaardplanten in meer dan veertig plantenfamilies.

Over de groene perzikluis

Play

Levenscyclus van de groene perzikluis

Bladluizen hebben een ingewikkelde levenscyclus, met zowel gevleugelde als ongevleugelde adulten. De bladluizen vertonen ook een grote verscheidenheid in kleur. Bij ongeslachtelijke voortplanting worden de bladluizen geboren als jonge nimfen. Ze beginnen zich meteen te voeden met plantensap en groeien snel. Bij geslachtelijke voortplanting leggen de bladluizen eieren die overwinteren. In kassen planten ze zich ook ongeslachtelijk voort, waarbij onbevruchte levendbarende vrouwtjes steeds nieuwe generaties met vrouwtjes voortbrengen. Bladluizen vervellen vier keer voordat ze het volwassen stadium bereiken. Elke keer blijft er een witte vervellingshuid achter die hun aanwezigheid in het gewas verraadt.

Ongevleugelde groene perzikluizen (Myzus persicae subsp. persicae) kunnen helder groen, lichtgroen, licht geelgroen, grijsgroen, roze of rood van kleur zijn. Ze zijn mat, nooit glimmend. Gevleugelde exemplaren hebben een bruinzwarte kop en borststuk en een geelgroen tot groen of zelfs roodachtig achterlijf. Ze hebben een donkerbruine vlek midden op hun achterlijf en er lopen enkele zwarte dwarsbanden over hun lichaam. Nimfen die zich ontwikkelen tot gevleugelde adulten zijn vaak roze of rood van kleur.