Categorie: Artikel
Publicatiedatum: november 26, 2020

Preventieve strategie houdt luis in paprika onder controle

Sweet_pepper_Koppert_Biological_Systems-11.jpg

Preventieve strategie houdt luis in paprika onder controle

Tot eind januari konden paprikatelers gebruik maken van het correctiemiddel Plenum, tegen bladluizen. Daarna ging het van de markt. 'Zonde dat we zo’n goed integreerbaar middel kwijtraken', was de reactie van veel telers en adviseurs. De preventieve inzet van luisbestrijders is een goed alternatief, zo blijkt.

"Met het verdwijnen van Plenum zag Koppert zich voor een moeilijke vraag gesteld: op welke wijze kunnen paprikatelers bladluis onder de duim houden als zij niet meer met Plenum kunnen corrigeren?", vertelt consultant Alex Taal.

In de ecologische teelt is veel geleerd over het beheersen van bladluizen. Met die kennis ging Koppert aan de slag. De belangrijkste bladluisbestrijders zijn de galmug Aphidoletes aphidimyza (Aphidend) en de sluipwesp Aphidius colemani (Aphipar). Deze twee natuurlijke vijanden hebben al vaak laten zien dat zij tot veel in staat zijn. "Maar zij hebben elk ook een nadeel. Zo staan de eieren van Aphidoletes op het menu van collega-bestrijders Transeius montdorensis (Montdo-Mite) en Amblyseius swirskii (Swirski-Mite). Aphidius colemani is op haar beurt gevoelig voor hyperparasitering."

Succesvol verlopen

Veel overleg tussen de consultants van Koppert, de afdeling R&D en telers leidde tot een aangepaste strategie. Daarbij zetten telers Aphidend en Aphipar preventief uit, dus nog voordat zij bladluizen signaleren. Op een aantal bedrijven werd gestart met twee kokers Aphipar-Bulk (5.000 stuks per koker) en vier kokers Aphidend (1.000 stuks per koker). Dit gaf ogenblikkelijk een goed resultaat.

Alex Taal: "We vonden direct bij het signaleren van luis ook onze natuurlijke vijanden. Meteen daarna zijn we de aantallen in te zetten natuurlijke vijanden gaan verhogen totdat we een evenwicht zagen. We kunnen nu zeggen dat dit zeer succesvol is verlopen. Er zijn zelfs telers die hun op voorraad genomen Plenum niet hoefden te gebruiken in januari!"

Paprikakweker kwekerij de Westhoek Herenlaand 3 Maasland

Goede resultaten

Alex Taal: "Zet preventief in en bestel op tijd. Dat is de basis onder de strategie."

In de tweede helft van juni is een groot aantal telers gaan corrigeren omdat Aphidius colemani last kreeg van hyperparasieten en de populaties verzwakten. Daarna is de luisbestrijding tot half augustus redelijk goed verlopen. "Verderop, in het najaar, zagen we dat de correctiemiddelen niet altijd het gewenste resultaat gaven. Gelukkig heeft een aantal telers na half augustus de inzet van natuurlijke vijanden weer opgepakt. Met uiteindelijk goede resultaten."

Inmiddels zijn de consultants van Koppert alweer plannen aan het maken voor 2021. "We bekijken nu waar we de strategie kunnen aanscherpen om weer een stap verder te komen", aldus Alex. "Bij alles staat vast: het preventief inzetten en ook het tijdig plannen van de inzet was, is en blijft een heel belangrijk punt. Als er een goede planning is, kan Koppert ervoor zorgen dat de gewenste bestrijders in voldoende mate leverbaar zijn."

Hulp nodig?