Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 31, 2023

Nieuwe Myzus-stam heeft agressievere nuttige organismen nodig

Nieuwe Myzus-stam heeft agressievere nuttige organismen nodig

Wereldwijd vechten paprikatelers tegen een nieuwe stam van de groene perzikluis Myzus persicae, die een steeds grotere uitdaging vormt in kassen. Koppert heeft hierop gereageerd door gericht onderzoek te doen en te zoeken naar oplossingen.

Veel paprikatelers kregen in het seizoen van 2021 ernstige problemen met Myzus persicae. Biologische bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen met flonicamid hielden de bladluizen niet langer onder controle. Er bleek een nieuw genotype Myzus persicae in de kassen te zijn verschenen. Uit onderzoek van het Wageningen University Research bleek dat de plaag veel minder gevoelig was voor flonicamid. “Daardoor voldeed ons protocol niet meer, zeker niet met de lagere temperaturen in de kassen als gevolg van de energiecrisis", zegt projectmanager Radbout Timmer. “We realiseerden ons dat we te maken hadden met een agressievere stam die een nieuwe aanpak nodig had en ons R&D-team startte verder onderzoek.”

Quick-fix- en langetermijnstrategieën

Na een grondige diagnose van de nieuwe stam stelde Koppert's R&D twee benaderingen vast: Een quick fix-strategie en een langetermijnstrategie met doorlopend onderzoek en testen. De nieuwe stam haalt de vorige snel in en is ook aangetroffen in gewassen als aubergine, kool, chrysanten, rozen en vele andere. Het is zich aan het vestigen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en verschillende andere landen zoals België, Canada, Duitsland, Spanje en Portugal.

Dit seizoen verzamelden onze onderzoekers meer gegevens en ervaringen van onze telers. “We ontdekten dat Aphidius matricariae (Aphipar-M) zich drie keer beter vestigde in het gewas dan de traditioneel uitgezette soort Aphidius colemani (Aphipar)”, zegt Radbout. Het quick fix-protocol richt zich daarom op Aphipar-M, die effectiever is. We hebben de effectiviteit al bewezen in het laboratorium en doen nu kooi- en veldproeven om harde gegevens te verzamelen voor aanbevelingen van gebruik.'

Gefaseerde aanpassing van het protocol

“Voor de langetermijnoplossing kijken we niet alleen naar producten uit onze portfolio, maar ook naar nieuwe kandidaten voor de doelgewassen. Ons R&D-team in Spanje heeft bijvoorbeeld een nieuwe sluipwespensoort gevonden die effectiever is. We testen ook entomopathogene schimmels die op bladluizen groeien en een lieveheersbeestjessoort waarvan de larven er langer over doen om zich in het gewas te vestigen dan de parasitoïden, maar die een goede aanvulling kunnen zijn op het systeem. Tegelijkertijd kijken we naar de neveneffecten van pesticiden en hoe die in het protocol passen," bevestigt Radbout.

Geconfronteerd met de groene perzikluis hebben telers geëxperimenteerd met een aantal nieuwe pesticiden voor corrigerende bestrijding, maar de interactie met biologische gewasbescherming is meestal onbekend. De compatibiliteit van deze pesticiden met biologische gewasbeschermingsmiddelen zal ook worden onderzocht. “We zullen onderzoek doen naar de neveneffecten van deze nieuwe middelen op geselecteerde nuttige organismen, zodat we het protocol en de aanbevelingen voor het gebruik kunnen onderbouwen, zonder de kostenfactor uit het oog te verliezen.”

“We zullen de eerste update van het paprikaprotocol op tijd communiceren voor het nieuwe groeiseizoen met een betere strategie om de nieuwe resistente stam van de groene perzikluis aan te pakken", bevestigt Radbout. Er werkt een volledig projectteam aan deze dringende taak.