Plagen

Plagen in land- en tuinbouw

Plagen zijn organismen die schade kunnen toebrengen aan planten. Deze schadelijke organismen kunnen verschillende delen van planten aantasten, waaronder bladeren, stengels, wortels en vruchten. In de wereld van land- en tuinbouw is de strijd tegen plagen aanhoudend en meedogenloos. Veelvoorkomende plagen zoals bladluizen, trips, rupsen, spint en wittevlieg kunnen leiden tot beschadigde planten en verminderde opbrengsten. Wij streven ernaar telers over de hele wereld te voorzien van uitgebreide kennis en natuurlijke oplossingen om plagen te beheersen en te voorkomen. Door het begrijpen van veelvoorkomende plagen, het implementeren van preventieve maatregelen en het toepassen van effectieve strategieën voor plaagbestrijding, kunt u uw gewassen beschermen tegen schade. Hier vind je uitgebreide pagina's over veelvoorkomende plagen in land- en tuinbouw, compleet met gedetailleerde informatie over schadeverschijnselen, levenscycli en effectieve plaagbestrijdingsstrategieën.

Spint

Spint is geen insect, maar een spinachtige. Ze zijn uiterst klein en blijven vaak onopgemerkt tot ze planten ernstige schade toebrengen door de celinhoud op te zuigen. Lees meer over schade door spint en natuurlijke oplossingen om spint te bestrijden.

Bladluizen

Bladluizen zijn kleine, peervormige insecten in verschillende kleuren zoals groen, zwart of bruin. Ze voeden zich met het sap van planten met hun doordringende monddelen, waardoor bladeren omkrullen, verwelken en geel worden. Bladluizen staan erom bekend dat ze zich snel voortplanten, wat leidt tot plagen die zich snel kunnen verspreiden.

Trips

Trips zijn slanke insecten met gekartelde vleugels en raspende monddelen. Ze kunnen grote schade aan planten aanrichten door zich met het sap te voeden en virussen te verspreiden. Lees meer over schade door trips en effectieve preventie- en bestrijdingsstrategieën.

Wittevlieg

Wittevliegen zijn kleine, vliegende insecten die aan de onderkant van bladeren zitten, plantensappen opzuigen en verwelking en vergeling van het blad veroorzaken. Lees meer over schade door wittevliegen, hun ontwikkeling en natuurlijke oplossingen.

Rupsen

Rupsen kunnen ernstige economische schade veroorzaken. De meeste soorten voeden zich met bladeren en jonge scheuten en hun enorme voedingscapaciteit kan een plant snel vernietigen. Herken de schadeverschijnselen die rupsen veroorzaken, leer preventieve maatregelen en ontdek effectieve plaagbestrijdingsoplossingen.

Mineervliegen

Mineervliegen veroorzaken zowel direct als indirect schade aan planten. De meest directe schade wordt veroorzaakt door de mineervlieglarven die het bladweefsel delven, wat kan leiden tot uitputting, vroegtijdige bladval en cosmetische schade. Leer mineervliegen herkennen, voorkom plagen en ontdek natuurlijke oplossingen.

Kevers

Kevers brengen schade toe aan gewassen door bladeren, vruchten en wortels te eten. Inzicht in hun impact is cruciaal voor een evenwichtige plaagbestrijding. Leer meer over effectieve strategieën en producten om keverplagen te beheersen en een gezonde plantengroei te garanderen.

Wolluis, dopluis & schildluis

Hoewel de meeste soorten wolluizen zich voeden met de bovengrondse delen van de plant, halen sommige soorten hun voeding uit de wortels, terwijl andere soorten galvormers zijn. Identificeer de schadeverschijnselen die wolluizen veroorzaken, leer preventieve technieken en ontdek effectieve plaagbestrijdingsoplossingen.

Vliegen

Vliegen kunnen zowel direct als indirect schade veroorzaken aan gewassen. Het soort schade hangt af van de soort vliegen. Herken de symptomen van schade door vliegen en zoek strategieën voor plaagbestrijding.

Wantsen

Fytofaagwantsen beschadigen planten door met hun priemende, zuigende monddelen bladeren en groeipunten te doorboren en er voedingsstoffen aan te onttrekken, met misvormingen en gaatjes als gevolg. Leer preventieve technieken en ontdek effectieve oplossingen voor plaagbestrijding.

Spint

Spint is geen insect, maar een spinachtige. Ze zijn uiterst klein en blijven vaak onopgemerkt tot ze planten ernstige schade toebrengen door de celinhoud op te zuigen. Lees meer over schade door spint en natuurlijke oplossingen om spint te bestrijden.

Bladluizen

Bladluizen zijn kleine, peervormige insecten in verschillende kleuren zoals groen, zwart of bruin. Ze voeden zich met het sap van planten met hun doordringende monddelen, waardoor bladeren omkrullen, verwelken en geel worden. Bladluizen staan erom bekend dat ze zich snel voortplanten, wat leidt tot plagen die zich snel kunnen verspreiden.

Trips

Trips zijn slanke insecten met gekartelde vleugels en raspende monddelen. Ze kunnen grote schade aan planten aanrichten door zich met het sap te voeden en virussen te verspreiden. Lees meer over schade door trips en effectieve preventie- en bestrijdingsstrategieën.

Wittevlieg

Wittevliegen zijn kleine, vliegende insecten die aan de onderkant van bladeren zitten, plantensappen opzuigen en verwelking en vergeling van het blad veroorzaken. Lees meer over schade door wittevliegen, hun ontwikkeling en natuurlijke oplossingen.

Rupsen

Rupsen kunnen ernstige economische schade veroorzaken. De meeste soorten voeden zich met bladeren en jonge scheuten en hun enorme voedingscapaciteit kan een plant snel vernietigen. Herken de schadeverschijnselen die rupsen veroorzaken, leer preventieve maatregelen en ontdek effectieve plaagbestrijdingsoplossingen.

Mineervliegen

Mineervliegen veroorzaken zowel direct als indirect schade aan planten. De meest directe schade wordt veroorzaakt door de mineervlieglarven die het bladweefsel delven, wat kan leiden tot uitputting, vroegtijdige bladval en cosmetische schade. Leer mineervliegen herkennen, voorkom plagen en ontdek natuurlijke oplossingen.

Kevers

Kevers brengen schade toe aan gewassen door bladeren, vruchten en wortels te eten. Inzicht in hun impact is cruciaal voor een evenwichtige plaagbestrijding. Leer meer over effectieve strategieën en producten om keverplagen te beheersen en een gezonde plantengroei te garanderen.

Wolluis, dopluis & schildluis

Hoewel de meeste soorten wolluizen zich voeden met de bovengrondse delen van de plant, halen sommige soorten hun voeding uit de wortels, terwijl andere soorten galvormers zijn. Identificeer de schadeverschijnselen die wolluizen veroorzaken, leer preventieve technieken en ontdek effectieve plaagbestrijdingsoplossingen.

Vliegen

Vliegen kunnen zowel direct als indirect schade veroorzaken aan gewassen. Het soort schade hangt af van de soort vliegen. Herken de symptomen van schade door vliegen en zoek strategieën voor plaagbestrijding.

Wantsen

Fytofaagwantsen beschadigen planten door met hun priemende, zuigende monddelen bladeren en groeipunten te doorboren en er voedingsstoffen aan te onttrekken, met misvormingen en gaatjes als gevolg. Leer preventieve technieken en ontdek effectieve oplossingen voor plaagbestrijding.