Roofmijten

Wat zijn roofmijten?

Roofmijten zijn nuttige geleedpotigen die worden gebruikt bij plaagdierbestrijding om populaties van schadelijke plagen te beheersen en te verminderen in verschillende land- en tuinbouwomgevingen. Deze kleine geleedpotigen zijn natuurlijke vijanden van veel plantenetende mijten en insecten zoals spint, witte vlieg en trips. Roofmijten zijn een essentieel onderdeel van IPM-strategieën (Integrated Pest Management) omdat ze een duurzaam alternatief bieden voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Koppert is pionier in de ontwikkeling van roofmijtoplossingen, te beginnen in 1967 met het kweken van de roofmijt Phytoseiulus persimilis. In de loop der jaren hebben we ons verder gespecialiseerd in het produceren van een groot aantal natuurlijke vijanden en hebben we verschillende patenten op onze naam staan. Onze stabiliteit in kweken, kwaliteit, betrouwbaarheid en veilige levering is wereldwijd bekend. Onze toewijding en inzet om methoden te ontwikkelen waarmee telers deze oplossingen effectief in hun gewassen kunnen introduceren, zodat ze optimaal kunnen presteren, is een integraal onderdeel van ons DNA.

Voordelen van roofmijten

 • Nauwkeurig richten: Roofmijten hebben een opmerkelijk vermogen om specifieke plaagdiersoorten te lokaliseren en als prooi te gebruiken, waardoor schade aan niet-doelorganismen tot een minimum wordt beperkt.

 • Veerkrachtige plaagbestrijding: Roofmijten kunnen een populatie opbouwen in het gewas en plagen voor een lange periode bestrijden.

 • Minder afhankelijkheid van pesticiden: De integratie van roofmijten kan leiden tot een vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, waardoor de ecologische voetafdruk van tuinbouw- en landbouwactiviteiten wordt verkleind.

 • Resistentiemanagement: Door de strategieën voor plaagbestrijding te diversifiëren, kunnen roofmijten de ontwikkeling van resistentie tegen chemische behandelingen helpen verminderen.

 • Bevordering van biodiversiteit: De introductie van roofmijten ondersteunt de biodiversiteit door het minimaliseren van verstoringen van het lokale ecosysteem door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

 • Gemakkelijk te gebruiken en te integreren: roofmijten kunnen gebruikt worden in combinatie met andere nuttige organismen en vormen zo de basis van veel IPM-systemen.

Welke plagen bestrijden roofmijten?

Van roofmijten is bekend dat ze verschillende plagen bestrijden, waaronder spint, trips, witte vlieg en varenrouwmug. Sommige soorten roofmijten zijn gespecialiseerd in bepaalde plagen (Spical, Spidex), terwijl andere soorten generalisten zijn (Swirski-Mite, Limonica, Montdo-Mite, Thripex, Macro-Mite, Entomite-M), die een breed scala aan plagen kunnen bestrijden.

Wanneer ze worden geïntroduceerd in een omgeving met ongedierteplagen, gaan ze actief op zoek naar hun prooi. Zodra ze het ongedierte hebben gevonden, voeden roofmijten zich met hen door het lichaam van hun prooi te doorboren en hun lichaamsvloeistoffen af te tappen, waardoor ze sterven. Als roofmijten zich voeden met ongedierte, planten ze zich ook snel voort, waardoor de populatie van nuttige mijten toeneemt. Deze bevolkingsgroei versterkt nog hun vermogen om ongedierte te bestrijden. Door hun populatieontwikkeling verminderen roofmijten niet alleen bestaande plaagdierpopulaties, maar schrikken ze ook toekomstige plagen af. De aanwezigheid van roofmijten kan plaagdieren afschrikken. De aanwezigheid van nuttige mijten kan uitbraken van ongedierte ontmoedigen door een omgeving te creëren waarin ongedierte minder kans heeft om te gedijen.

Roofmijten voor spint

Roofmijten zijn een effectieve biologische oplossing om spint te bestrijden. Phytoseiulus persimilis(Spidex) en Neoseiulus californicus(Spical) zijn gespecialiseerd in het eten van spintmijten. Ze jagen allebei op spintmijten in elk stadium van hun levenscyclus.

Roofmijten voor trips

Verschillende roofmijtensoorten worden algemeen gebruikt voor de bestrijding van trips. Neoseiulus cucumeris(Thripex) en Amblyseius andersoni(Anso-Mite) blinken uit in de bestrijding van tripspopulaties. Ze kunnen snel populaties opbouwen omdat ze ook kunnen overleven op stuifmeel of andere prooien. Amblyseius swirskii (Swirski-mijt), Amblydromalus limonicus(Limonica) en Transeius montdorensis(Montdo-mijt) zijn generalistische roofmijten die ook gebruikt worden voor de bestrijding van trips.

Roofmijten voor witte vlieg

Voor de bestrijding van witte vlieg zijn roofmijten zeer effectief. De generalistische roofmijten Amblyseius swirskii(Swirski-Mite), Amblydromalus limonicus(Limonica) en Transeius montdorensis (Montdo-Mite) kunnen worden gebruikt om witte vlieg te bestrijden.

Roofmijten voor varenrouwmuggen

Er zijn twee soorten roofmijten die het meest effectief zijn voor de bestrijding van varenrouwmug, Macrocheles robustulus(Macro-Mite) en Stratiolaelaps scimitus(Entomite-M). Deze nuttige mijten jagen op de larven van varenrouwmuggen in de grond en voorkomen dat ze uitgroeien tot volwassen varenrouwmuggen.

Roofmijt verpakking

Roofmijten in flesjes

De standaardverpakking voor roofmijten bestaat uit een flesje met een handige doseerdop, wat het verspreiden over het gewas vereenvoudigt. Daarnaast is voor bepaalde producten of gewassen het gebruik van een blower een optie. Deze aanpak is vooral effectief als een snelle reactie nodig is vanwege een plaag die je gewas binnendringt, zodat je in één keer een aanzienlijk aantal roofmijten kunt introduceren.

Voorbeelden van roofmijtoplossingen in flessen zijn: Anso-Mite, Entomite-M, Limonica, Macro-Mite, Montdo-Mite, Spical, Spidex, Swirski-Mite en Thripex.

Roofmijten in zakjes

Als een geleidelijke introductie van roofmijten je voorkeur heeft, bieden roofmijtzakjes een optimale oplossing. In deze (slow release) sachets vind je een combinatie van roofmijten, voedsel en dragermateriaal. De mijten planten zich voort in de sachets en verspreiden zich vervolgens in het gewas. Deze zakjes zijn gemaakt van papier, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen in kassen.

Voorbeelden van roofmijten in papieren zakjes zijn: Anso-Mite Plus, Montdo-Mite Plus, Spical-Plus, Spidex Vital Plus, Swirski-Mite Plus, Swirski-Mite LD en Thripex-Plus.

Voor teelten in tunnels, buitenopstellingen of omgevingen met een constante hoge luchtvochtigheid zijn onze Ulti-Mite sachets een optimale keuze. Deze sachets bevatten dezelfde componenten, maar worden geleverd in een industrieel composteerbare plastic verpakking die de roofmijten superieure bescherming biedt tegen zowel overtollig vocht als uitdroging. Dit unieke en gepatenteerde systeem heeft zijn praktische doeltreffendheid bewezen en maakt het gebruik van roofmijten zelfs in suboptimale omstandigheden mogelijk.

Voorbeelden van roofmijten in Ulti-Mite sachets zijn: Spical Ulti-Mite, Swirski Ulti-Mite en Montdo Ulti-Mite.

Hoe gebruik je roofmijten?

Het gebruik van roofmijten voor plaagdierbestrijding omvat een aantal belangrijke stappen:

 1. Identificatie van de plaag: Identificeer eerst de specifieke plaag die je planten teistert. Verschillende roofmijten zijn effectief tegen verschillende plagen, dus het is cruciaal om de plaag te kennen. Verkennen is essentieel om te weten waar de plaag zich bevindt, hoe ernstig de plaag is en om de plaag te identificeren.
 2. Selecteer de juiste roofmijt: Kies de juiste soort roofmijt die op de geïdentificeerde plaag jaagt. Raadpleeg een adviseur of leverancier van Koppert als u het niet zeker weet.
 3. Tijdstip van uitzetten: Timing is essentieel en hangt af van factoren zoals de aanwezigheid van de plaag, de plaagdichtheid, het gewastype en de omgevingsomstandigheden.
 4. Hoeveelheid: Bepaal de juiste hoeveelheid roofmijten op basis van factoren zoals de grootte van uw gewas en de ernst van de plaag.
 5. Verspreiding: Er zijn verschillende methoden om roofmijten te verspreiden. Je kunt ze direct op de aangetaste planten strooien, zakjes met langzame afgifte gebruiken, of gespecialiseerde toepassers zoals blaasapparaten gebruiken, afhankelijk van je voorkeur en het soort gewas.
 6. Controle: Controleer regelmatig de plaag- en roofmijtpopulaties om de effectiviteit van de biologische bestrijding te beoordelen. Pas indien nodig de dosering aan.
 7. Milieuomstandigheden: Zorg voor optimale milieuomstandigheden voor de roofmijten. Deze omstandigheden omvatten meestal een adequate vochtigheid en temperatuur die geschikt is voor hun activiteit.
 8. Vermijd of controleer het gebruik van pesticiden: Vermijd het gelijktijdig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, omdat deze zowel de plaag- als roofmijtpopulaties kunnen schaden. Als chemisch ingrijpen nodig is, controleer dan eerst de bijwerkingen van pesticiden op de roofmijt door onze Bijwerkingen App te raadplegen.
 9. Gebruik indien nodig alternatief voedsel: Generalistische roofmijten kunnen worden aangevuld met alternatief voedsel, zoals Nutari en Nutemia, om te overleven en een populatie op te bouwen.
 10. Herhaal indien nodig: Afhankelijk van de ernst van het plaagprobleem kan het nodig zijn om meerdere keren roofmijten uit te zetten. Volg de aanbevelingen van je gewasadviseur voor de frequentie van het uitzetten.

Hoeveel roofmijten heb ik nodig?

De dosering en frequentie van roofmijten is afhankelijk van het klimaat, gewas en plaagdichtheid en moet altijd worden aangepast aan de situatie. Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Life cycle of Amblyseius swirskii
Life cycle of Amblyseius swirskii

Levenscyclus en uiterlijk van roofmijten

De levenscyclus van roofmijten bestaat uit vijf ontwikkelingsstadia, waaronder ei, larve, protonimf, deutonimf en volwassen roofmijt. Roofmijten leggen hun eitjes in de buurt van door ongedierte aangetaste gebieden. De larven hebben drie paar poten. Afhankelijk van de soort roofmijt zijn de larven actief of inactief. Zodra de larve verveld is tot het protonymfe stadium (met vier paar poten), begint ze zich onmiddellijk te voeden. Tijdens het protonimfen-, het deutonimfen- en het volwassen stadium voeden de mijten zich bijna continu. Protonimfen en deutonymfen lijken qua uiterlijk op de volwassen dieren, maar zijn kleiner.

Roofmijten zijn meestal maar een millimeter lang. Hun lichaam is vaak bolvormig.

Ze vertonen een scala aan kleuren, variërend van lichtbruin en doorschijnend tot dieprood of bruin. De kleur van roofmijten kan variëren afhankelijk van de gegeten prooi. Als de voedselvoorraad enige tijd afwezig is geweest, worden ze dunner en krijgen ze een egaal lichte transparante kleur.

Veel soorten hebben fijn gevormde lichamen met borstelharen, setae en haren die helpen bij hun beweging en zintuiglijke waarneming.

Aanbevolen voor jou

FAQ