Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Koppert sluit met uitzondering van inkoopovereenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op al Koppert’s offertes en werkzaamheden die Koppert verricht. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Koppert verstrekte Adviezen en Diensten. (art. 2.1)

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

 1. Algemeen
  Koppert verleent u hierbij toegang tot www.koppert.nl & www.werkenbijkoppert.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

  Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Bovendien verklaart u dat u Koppert niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de website zijn opgenomen.

  De informatie op www.koppert.nl & www.werkenbijkoppert.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
 2. Aansprakelijkheid
  Deze website van Koppert is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Koppert geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie, (waaronder zonder beperking afbeeldingen, productbeschrijvingen en adviezen) die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig, actueel en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.

  Voor zover wettelijk toegestaan sluit Koppert, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor:
  1. welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site;
  2. schade aan computerhard- en -software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website;
  3. schade door het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
  De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Koppert verbonden is aan, of de eigenaar is van deze andere sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

  Koppert behoudt zich het exclusieve recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

  Deze website bevat verwijzingen naar producten. Sommige producten zijn niet in alle landen beschikbaar. Een dergelijke verwijzing impliceert in geen enkel geval dat Koppert dat product in een bepaald land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat product in een bepaald land in het verkeer te brengen.
 3. Intellectueel eigendom
  De gehele inhoud van deze website, inclusief alle teksten, beeldmaterialen, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden, websiteontwerp, lay-out en de wijze van weergave op de site vallen onder het auteursrecht of andere bescherming van intellectueel eigendom van Koppert en gelieerde derde partijen, tenzij anders vermeld.

  De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of bewerkt; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Koppert of van derden.

  Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale kopie of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koppert.

  U mag een gedeelte van de website afdrukken of downloaden naar uw harde schijf en verspreiden naar andere partijen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Indien u toestemming krijgt een afbeelding te gebruiken voor publicatie, dan dient u te allen tijde de volgende bronvermelding te vermelden: Copyright Koppert. Alle rechten voorbehouden.
 4. Privacyverklaring
  Tijdens uw bezoek aan deze website worden (persoons)gegevens opgeslagen in de vorm van cookies. Koppert behoudt zich het recht voor deze informatie op te slaan en te gebruiken in zijn statistieken en overige informatiedragers. Met betrekking tot persoonsgegevens is de privacy- en cookieverklaring van Koppert van toepassing. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt aan Koppert.