Samples & Diagnostics

Samples & Diagnostics

Inzicht en controle over uw gewas

Door groeiende variatie aan ingezette roofmijten wordt het steeds lastiger om te kunnen waarnemen wat het effect per bestrijder is. Analyses van gewasmonsters door onze afdeling Samples & Diagnostics geven een scherp beeld van welke beestjes in welke aantallen in het gewas zitten. Dit geeft nuttige informatie over de effectiviteit van de ingezette biologie.

Spoelmonsters zijn betrouwbaarder dan visuele tellingen in het gewas, omdat zij veel hogere aantallen insecten leveren. Hiernaast kunnen aan de hand van een zogenoemde determineersleutel (gestructureerd uitsluiten van soorten aan de hand van kenmerken) de insecten worden gedetermineerd onder de microscoop.

Spoelmonster - telling

De gewasmonsters die worden onderzocht, worden aangeleverd in een emmer met vers geknipte takken uit het gewas. De takken worden eerst met heet water gespoeld om alle tripsen, roofmijten en andere insecten/mijten te doden en los te maken van het plantmateriaal. Na herhaaldelijk zeven, worden insecten en mijten geteld en geprepareerd om gedetermineerd te worden onder de microscoop.

Determinatie

Onze afdeling Samples & Diagnostics is gespecialiseerd in de determinatie van onder andere:

Play

Een spoelmonster nemen: hoe werkt het?

Door een gewasmonster te spoelen, onderzoeken we wat er in het gewas leeft. U bepaalt met de aanvraag wat wij zullen onderzoeken. Volg het stappenplan om een spoelmonster te verzamelen en in te sturen:

  1. Vul het aanvraagformulier volledig in.
  2. Zorg voor een schone emmer met deksel, voorzien van een ingevulde sticker die correspondeert met het aanvraagformulier. Schone emmers en stickers kunnen aangevraagd worden via Samples & Diagnostics of via jouw consultant.
  3. Knip 10 takken in kleine stukken van ca. 10 cm van het gewas waar de plaag zich bevindt en stop deze in de emmer. Sluit de emmer goed af.
  4. Geef de emmer met het gewasmonster mee aan jouw Koppert-consultant of de chauffeur van Koppert of jouw distributeur. Hij/zij zorgt ervoor dat deze zo snel mogelijk bij onze afdeling Samples & Diagnostics komt.
  5. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar samplesdiagnostics@koppert.nl.
  6. Onze afdeling Samples & Diagnostics gaat met het spoelmonster aan de slag en verwerkt de resultaten in de database. Je ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail de uitslag van ons onderzoek.

Data en trends inzichtelijk

Database met tellingen en determinatie

Sinds 2017 worden alle uitslagen van spoelmonsters (tellingen en soort-bepalingen) bijgehouden in een database. Het uitwisselen van informatie en expertise wordt steeds belangrijker, omdat er in steeds meer gewassen, waaronder ook steeds meer buitenteelten, behoefte is aan monitoring. Onze database geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen in alle soorten gewas op basis van harde, anonieme data.

Grafiek per teler

Uit de data die we verzamelen in onze database, kunnen we een rapport met een persoonlijk overzicht van de tellingen en determinaties van de teler uit zijn eigen gewas genereren. Hiermee krijgen de teler en zijn consultant een actueel inzicht in de gewassituatie en de trends. Op deze manier kan de consultant op maat advies geven aan de teler en de data vergelijken met voorgaande jaren. Dit is waardevolle informatie, waarmee telers en adviseurs hun voordeel kunnen doen. Deze data wordt geanonimiseerd in onze database opgenomen.

Contact

Voor meer informatie over spoelmonsters of bij andere vragen, kunt u ons mailen via samplesdiagnostics@koppert.nl. U kunt de kosten van onze service via dit e-mailadres ook opvragen.