Categorie: Persbericht
Publicatiedatum: mei 17, 2023

Nieuwe generatie Mycotal

Onze adviseur:

Arno van der Zwan Productspecialist micro

Nieuwe generatie Mycotal

Koppert heeft aangekondigd dat er onlangs verbeteringen zijn doorgevoerd bij de productie van het biologische insecticide Mycotal, dat wordt ingezet voor de bestrijding van witte vlieg en een aantal andere plaaginsecten. Het middel heeft nu een betere werking en is langer houdbaar.

Het onderzoeksteam van Koppert zet zich voortdurend in om het productassortiment en de productieprocessen van microbiologische middelen te verbeteren, zodat telers blijven profiteren van de hoogwaardigste, meest werkzame biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Mycotal is een insect pathogene schimmel die wordt ingezet als natuurlijke oplossing voor de bestrijding van allerlei plaagorganismen in bedekte groente-, sierteelt-, boomkwekerij- en zachtfruitgewassen. Het bio-insecticide bevat blastosporen van Lecanicillium muscarium Ve6. Deze sporen kiemen snel na de bespuiting, waarna de schimmeldraden het lichaam van het plaaginsect doordringen. Daar ontwikkelt de schimmel zich verder en vernietigt hij het weefsel, waardoor het insect afgedood wordt.

Het product is veilig en eenvoudig in het gebruik, en kan worden toegepast met bestaande spuitapparatuur. Een extra voordeel is dat er geen residu achterblijft op het blad, zodat telers kunnen voldoen aan de steeds strengere eisen uit de toeleveringsketen.

Voortdurende verbetering

De productie van Mycotal is op een aantal aspecten geoptimaliseerd: de kwaliteit van de Mycotal-sporen wordt gedurende het hele productieproces gecontroleerd, de ideale instelling van een aantal downstreamprocessen is bepaald en de productie is opgeschaald. Tientallen gedetailleerde observaties, metingen en tests bij de R&D-afdeling hebben een aantal aanpassingen van de bedrijfsvoering en een beter gereguleerd productieproces opgeleverd, met speciale aandacht voor temperatuurschommelingen tijdens het fermentatie- en concentratieproces.

Betere kwaliteit en houdbaarheid

Door het verbeterde productieproces heeft Mycotal een betere werking en heeft het een langere houdbaarheid. Guido Roozemond, productmanager bij Koppert: ‘De productieverbeteringen hebben duidelijk betere productprestaties opgeleverd in verschillende gewassen en landen. Nu zijn we bezig om deze nieuwe doelwitorganismen en verbeterde houdbaarheid op het etiket te krijgen.’

Veldproef Italië

In vergelijkende veldproeven is aangetoond dat de werking van de nieuwe generatie Mycotal vergelijkbaar met of beter is dan die van andere chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen op de markt. ‘Met proeven in het lab en op het veld heeft Koppert onderzocht of er mogelijk nieuwe doelwitorganismen zijn voor Mycotal, met veelbelovende resultaten voor de bestrijding van andere plaaginsecten’, aldus Roozemond. ‘In de komende jaren hopen we meer plagen en gewassen te vinden waarbij Mycotal met succes kan worden ingezet.’

Veldproef witte vlieg

100% duurzame landbouw

Koppert blijft zich inzetten voor de missie om de landbouw 100% duurzaam te maken. Om dit doel te bereiken, werkt het bedrijf nauw samen met telers over de hele wereld.