Naar een chemievrije toekomst in de landbouw: De visie van teler Koen

Naar een chemievrije toekomst in de landbouw: De visie van teler Koen

In Dronten ligt de boerderij van Koen, waar traditionele en biologische landbouw samenkomen. Koen deelt zijn persoonlijke ervaringen en inzichten over de toekomst van de landbouw, waar traditionele en biologische praktijken elkaar aanvullen, en hoe biologische en traditionele landbouw steeds dichter bij elkaar komen.

"De mix tussen traditioneel en biologisch is eigenlijk heel aangenaam," legt hij uit. Hij benadrukt dat zijn aanpak voortkomt uit zowel praktische overwegingen als een bewuste keuze. Toen Koen de boerderij van zijn ouders erfde, kreeg hij de kans om het bedrijf voort te zetten. Terwijl de trend naar biologische landbouw toenam, vond Koen dat het te snel zou zijn om volledig afstand te doen van traditionele methoden. Hij besloot een evenwicht te vinden tussen beide benaderingen.

Deze manier van werken stelt hem in staat om ervaring op te doen in het gebruik van biologische gewasbescherming. Hierdoor doet hij veel kennis op en is hij voorbereid om volledig over te stappen op biologische gewasbescherming wanneer de overheid besluit dat bepaalde traditionele methoden niet meer kunnen worden toegepast.

"10 jaar geleden lag de biologische landbouw mijlenver voor op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, maar die kloof wordt steeds kleiner. Ik verwacht dat er over 15 jaar helemaal geen verschil meer zal zijn, vooral door de snelle toename van effectieve biologische methoden."

Beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

De toenemende belangstelling, vooral van overheidsinstanties, voor biologische landbouw markeert de weg naar de toekomst. "Je groeit er een beetje in," merkt Koen op. Met de groeiende beschikbaarheid van kennis en het aantal biologische gewasbeschermingsmiddelen ziet hij ook kansen voor traditionele methoden om te evolueren.

Bovendien wordt de consument steeds kritischer. De maatschappij verwacht steeds meer dat de landbouw milieuvriendelijk en verantwoord is. En dat de groenten die consumenten eten veilig zijn.

Toekomst van biologische gewasbescherming

Koen pleit voor een voorzichtige aanpak, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de effectiviteit als het gaat om het toepassen van gewasbescherming. Hij benadrukt dat de juiste toepassing van methoden essentieel is voor het bereiken van optimale resultaten. Koen benadrukt dat effectieve gewasbescherming noodzakelijk blijft om mislukte oogsten te voorkomen en de voedselvoorziening te garanderen.

Terwijl traditionele en biologische landbouwmethoden dichter bij elkaar komen door een verminderde chemische toolkit, voorziet Koen dat biologische alternatieven zullen gedijen, waardoor de behoefte aan traditionele chemische methoden zal afnemen.

"In samenwerking met Koppert zie ik mogelijkheden om mijn boerderij aan te passen aan een toekomst waarin chemische methoden geleidelijk zullen verdwijnen. Ik geloof dat de landbouwsector een natuurlijke interesse heeft in dergelijke oplossingen, maar onwetendheid en een gebrek aan alternatieve opties belemmeren nog steeds de acceptatie."

Aanbevolen voor jou