Capyphor

Werkzame stof:
Heterorhabditis bacteriophora
Algemene naam:
Entomopathogene nematoden
Productcategorie:
Natuurlijke vijand
 • Voor de bestrijding van larven van kevers in diverse buitenteelten

 • Kan worden aangebracht met gewone spuitapparatuur

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering

 • Voor de bestrijding van larven van kevers in diverse buitenteelten

 • Kan worden aangebracht met gewone spuitapparatuur

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering

Gebruik voor

Gebruik voor

Capyphor kan gebruikt worden voor biologische bestrijding van larven van kevers in diverse buitenteelten (sportvelden, openbaar groen, boomkwekerijen, vollegrondsgroenten, pioenrozen, grasvelden en golfbanen).

Plagen

Kevers (Coleoptera):

 • Snuitkevers (Curculionidae): Citruswortelkever (Diaprepes abbreviatus); Blauwgroene snuitkever (Pachnaeus spp.); Taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) en andere Otiorhynchus spp.; Zuid-Amerikaanse fruitboomkever (Naupactus xanthographus)
 • Witte engerlingen (Scarabaeidae) hoofdzakelijk van de volgende soorten (niet uitputtend): Europese rozenkever (Amphimallon majale); Zomertortel/junikever (Amphimallon solstitialis); Amphimallon aestivus; Duinsprietkever (Anomala dubia); Oosterse kever (Anomala orientalis) Anoxia villosa; Mestkevers (Aphodius spp.); Aziatische rozenkever (Autoserica castanea); Hoplia spp.; meikever (Melolontha melolontha); rozenkever (Phyllopertha horticola); Phyllophaga spp.; Japanse kever (Popillia japonica); Bruine rozenkever (Serica brunnea).
 • Ritnaalden (Agriotes spp.)
 • Aardvlooien (Phyllotreta spp.)

Rupsen (Lepidoptera):

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De nematoden dringen in het plaaginsect en geven symbiotische bacteriën af in de lichaamsholte. Deze bacteriën zetten de weefsels van de gastheer om in een voedselbron voor de nematoden, die zich vervolgens ontwikkelen en voortplanten in de gastheer. Het plaaginsect sterft binnen enkele uren tot dagen na infectie.

Visueel effect

Geïnfecteerde plaaginsecten in de wortelzone kleuren rood tot bruin, maar kunnen moeilijk te vinden zijn door de snelle afbraak.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 3 miljard – 4 zakjes van 750 miljoen in een doos.
Ontwikkelingsstadium Infectieuze derde stadium larven (L3).
Concentratie 86% Heterorhabditis bacteriophora - 14% inert, biologisch afbreekbaar dragermateriaal.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

 • Haal de zakjes uit de doos en laat ze 30 minuten op kamertemperatuur komen.
 • Leeg de inhoud van de zakjes in een emmer met ten minste zes liter water per zakje (watertemperatuur: 15-20°C/59-68°F).
 • Roer goed en laat de inhoud vijf minuten weken.
 • Roer nogmaals en giet de inhoud van de emmer in de halfgevulde Spuittank (behalve bij tankmenging met compatibele producten)
 • Zorg ervoor dat het mengsel in de tank blijft roeren (bv. met een recirculatiepomp)
 • Vul de spuittank met de vereiste hoeveelheid water.
 • Bij tankmenging met een compatibel product, Capyphor aan het einde toevoegen aan een volledig gevulde tank.
 • Direct toepassen na voorbereiding van de spuitvloeistof

Toepassing

 • Nematoden kunnen worden toegepast met een gieter, een airblastspuit, via een sproeisysteem, met een rugspuit of een motorspuit.
 • Om verstopping te voorkomen moeten alle filters worden verwijderd, vooral als ze fijner zijn dan 0,3 mm (50 mesh).
 • Gebruik een maximale druk van 20 bar/290 psi (op spuitdop)
 • De opening van de spuitnevel moet minstens 0,5 mm (500 micron - 35 mesh) zijn - bij voorkeur kegelvormige spuitdoppen met hoge stroomsnelheid.
 • Er moet continu gemengd worden om te voorkomen dat nematoden naar de bodem van de spuittank zinken.
 • Vermijd spuiten met centrifugaal- of zuigerpompen
 • De temperatuur van de watertank mag niet hoger zijn dan 25°C/77°F en de pH moet tussen 4 en 8 liggen
 • Verdeel de spuitvloeistof gelijkmatig over de bodem/het medium oppervlak

Dosering

Capyphor wordt gewoonlijk toegepast tegen bodemplagen in een dosering bereik van 500 miljoen tot 5 miljard nematoden per ha (200 miljoen tot 2 miljard per acre).

Timing

Timing en frequentie zijn afhankelijk van de plaagsoort en de omgeving van het gewas (relatieve vochtigheid en temperatuur). Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Klimaatomstandigheden

 • Heterorhabditis bacteriophora is actief tussen 16-35°C/61-95°F maar presteert het best bij temperaturen tussen 19-33°C/66-91°F
 • Bodemtemperaturen onder 5°C/41°F en boven 35°C/95°F kunnen dodelijk zijn.
 • Nematoden zijn gevoelig voor ultraviolet licht (UV): gebruik ze niet in direct zonlicht.
 • De vochtinhoud van de grond moet gedurende enkele dagen na toepassing hoog worden gehouden. Indien mogelijk, watergift voor en vlak na toepassing.
 • Het kan nuttig zijn om een hulpstof en/of een antiresiccant/humectant toe te voegen. Vraag uw Koppert-vertegenwoordiger/distributeur om meer informatie.
 • Spuit 's avonds (of in sommige gevallen 's ochtends) zodat de nematoden enkele uren kunnen werken binnen het optimale bereik van temperatuur en vochtigheid, zoals hierboven beschreven.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd Na Ontvangst

Zie houdbaarheidsdatum op de doos. Gemiddeld is het product 7 weken houdbaar.

Bewaartemperatuur

Koel bij een temperatuur van 2-6 °C/35-43 °F in een geventileerde koelkast/koude ruimte.

Bewaaromstandigheden

Haal de dozen bij ontvangst uit de isolerende verzendverpakking. Tot gebruik bewaren in een donkere, geventileerde koelkast/koude ruimte.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.