Delia platura

Bonenvlieg

Overzicht van bonenvlieg

De bonenvlieg, officieel bekend als Delia platura, is een veelvoorkomende plaag die zich richt op bonengewassen, maar wereldwijd ook kruisbloemigen, granen en knollen kan aanvallen. Volwassen vliegen leggen eitjes aan de voet van bonenplanten en als ze uitkomen, graven de larven zich in de grond en voeden ze zich met de zaden en wortels van jonge planten. Larven vallen vooral zaailingen aan door zich te voeden met uitgekomen wortels en zaadlobben. Planten die overleven zijn zwak en minder tolerant voor latere aanvallen door andere plagen en ziekteverwekkers. Deze voedingsactiviteit kan de opbrengst van gewassen aanzienlijk verminderen.

Bonenvlieg herkennen

De volwassen bonenvlieg (Delia platura) is een kleine, donkergekleurde vlieg van ongeveer 4-5 mm lang. Hij heeft meestal een glanzend zwart of donkerbruin lichaam met heldere vleugels. De larven daarentegen zijn kleine witte maden die je aan de basis van aangetaste bonenplanten kunt vinden.

Je kunt aan verschillende indicatoren herkennen of je gewas is aangetast door de bonenvlieg. Controleer ten eerste het uiterlijk van de zaailing. Aangetaste planten kunnen verwelken, vergelen of een achterblijvende groei vertonen in vergelijking met gezonde jonge zaailingen. Ten tweede, inspecteer de zaden op schade. Kijk of de zaden donkerder of beschadigd zijn, want larven van de bonenvlieg voeden zich met zaden die in de grond kiemen, waardoor ze verschrompeld of verkleurd lijken. Ten derde, zoek naar de aanwezigheid van larven. Kleine, witte maden aan de basis van aangetaste bonenplanten zijn een duidelijk teken van een bonenzaadvliegplaag. Let ten slotte op de activiteit van volwassen vliegen rond je bonengewas, vooral tijdens perioden waarin de eitjes worden gelegd.

Schade door bonenvliegen

De schadeverschijnselen van een bonenvliegplaag zijn onder andere:

  • Verwelking of vergeling: Aangetaste bonenplanten kunnen verwelking of vergeling van de bladeren vertonen, vooral bij jonge zaailingen.
  • Slechte groei: Bonenzaailingen kunnen niet opkomen of een achterblijvende groei vertonen in vergelijking met gezonde planten.
  • Schade aan zaden: Verdonkerde of beschadigde zaden, omdat larven van de bonenvlieg zich voeden met zaden en aanzienlijke schade kunnen veroorzaken.
  • Aanwezigheid van larven: kleine, witte maden aan de basis van aangetaste bonenplanten. Deze larven zijn een duidelijke indicator van een bonenvliegplaag.

Als je deze symptomen vroeg herkent, kun je snel actie ondernemen om de plaag aan te pakken en de schade aan je gewas te beperken.

Play

Bonenvlieg bestrijden met nuttige nematoden

Biologische bestrijding van de bonenvlieg met behulp van nuttige nematoden biedt een natuurlijke en effectieve oplossing om plagen te beheersen. Nuttige nematoden, zoals Steinernema feltiae (Capirel), zijn microscopische organismen die de larven van de bonenvlieg parasiteren en doden. Om deze methode toe te passen, worden nematoden op de grond aangebracht. Telers kunnen hun standaard bespuitingsapparatuur gebruiken om de nematoden aan te brengen. Eenmaal uitgezet, gaan de nematoden actief op zoek naar de larven en dringen ze binnen, waarbij bacteriën vrijkomen die de larven snel doden. Deze biologische bestrijding is milieuvriendelijk en is niet schadelijk voor mensen of andere niet-doelorganismen. Regelmatige toepassing van nuttige nematoden kan helpen om populaties van bonenvliegen te onderdrukken en schade aan gewassen te minimaliseren, wat bijdraagt aan duurzame plaagbeheerspraktijken in de bonenteelt.