Delia antiqua

Uienvlieg

Wat is uienvlieg?

De uienvlieg (Delia antiqua), ook wel preivlieg genoemd, is een veelvoorkomende plaag die schade toebrengt aan alliumplanten, waaronder prei, knoflook en uien. Het is een kleine vlieg, tussen 5 en 7 mm lang, met een grijsgeel lichaam en heldere vleugels.

De eitjes worden door de vrouwelijke uienvlieg gelegd op de jonge bladeren, nekken van uienzaailingen of in de grond dicht bij de basis van uienplanten. De uienvlieglarven die uit de eieren komen, tasten de uienbollen aan en beschadigen de wortels en het loof. Dit leidt tot vertraagde groei, verminderde opbrengst of zelfs sterfte van de plant.

Voor uientelers kan de uienvlieg een grote zorg zijn, maar er zijn enkele bestrijdingsstrategieën die kunnen worden gebruikt om deze plaag te beheersen. Deze omvatten vruchtwisseling, het planten van resistente rassen, het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en, indien nodig, de toepassing van chemische insecticiden.

Uienvlieg herkennen

Het kan moeilijk zijn om uienvlieg te herkennen omdat de symptomen niet altijd zichtbaar zijn. Er zijn een paar symptomen waar je op kan letten. Het verwelken of vergelen van uienbladeren is een van de duidelijkste tekenen van uienvliegschade. In de bollen zijn ook kleine tunnels te zien die de larven maken wanneer zij zich voeden. De bollen kunnen soms zacht worden of rotten, wat een teken kan zijn van een ernstige aantasting. Regelmatige controle van uienplanten op deze symptomen is van essentieel belang, omdat een vroegtijdige ontdekking van een plaag kan helpen voorkomen dat het insect zich verspreidt en meer schade aanricht.

Schade door uienvlieg

Ernstige schade door uienvlieg kan leiden tot groeistoornissen, opbrengstvermindering of zelfs sterfte van de uienplant. De wortels en bladeren worden beschadigd wanneer de larven van de uienvlieg zich in de uienbollen nestelen. Deze schade kan de kwaliteit van de uienbollen verminderen en de plant kwetsbaarder maken voor andere ziekten en plagen. Ernstig beschadigde bollen kunnen zacht worden of rotten, waardoor ze ongeschikt worden voor consumptie.

Biologische bestrijding van uienvlieg met nematoden

Biologische bestrijding met nematoden kan een doeltreffende strategie zijn om de uienvlieg (Delia antiqua) te bestrijden. De nuttige nematodesoort Steinernema feltiae is een effectieve natuurlijke vijand van uienvlieglarven. Deze aaltjes worden toegepast door bespuiting. Na toepassing gaan de nematoden op zoek naar de larven, die ze uiteindelijk doden. Het feit dat deze biologische bestrijdingsstrategie veilig is voor mensen en niet-doelorganismen biedt verschillende voordelen ten opzichte van chemische bestrijding. Het is belangrijk om te weten dat behandelingen met nematoden effectiever zijn als ze worden gebruikt in combinatie met andere plaagbestrijdingsstrategieën, waaronder culturele methoden van plaagbestrijding en chemische bestrijding. Bovendien is een juiste toepassing van nematoden essentieel voor het succes ervan, dus is het belangrijk om de instructies zorgvuldig op te volgen bij het gebruik van deze strategie ter bestrijding van uienvlieg.

Nematoden effectief toepassen ter bestrijding van uienvlieg

Een succesvolle bestrijding van de uienvlieg begint met de juiste aanpak. De teler moet de ontwikkeling van de uienvlieg zorgvuldig in de gaten houden. Zo weet hij wanneer de eerste vlucht van de uienvlieg eraan komt. Pas daarna twee keer Capirel toe, om de acht tot tien dagen. Dan zullen de meeste uienvlieglarven sterven en zal de plaagdruk laag blijven.

Ten slotte is de juiste toepassing van de nematoden belangrijk. De grond moet vochtig zijn, felle zon moet worden vermeden, evenals veel wind, anders droogt het product te snel op. Laat in de middag spuiten heeft dus het meeste effect. Spuiten tijdens een regenbui is ook mogelijk, dan spoelen de aaltjes meteen in de grond.

Meer weten? Bekijk het webinar over nuttige nematoden tegen de uienvlieg en bonenvlieg.

Testresultaten bestrijding van uien- en bonenvlieg

Bonenvlieg (Delia platura) en uienvlieg (Delia antiqua) zijn veel voorkomende plagen die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan gewassen zoals uien, bonen en maïs. Proeven en praktijkervaring bevestigen een effectieve bestrijding met nuttige nematoden. Steeds meer telers vertrouwen op onze nuttige oplossingen voor nematoden om hun oogst veilig te stellen en hun opbrengst te verhogen.