Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 28, 2023

Bodemplagen effectief bestrijden met insectparasitaire nematoden

Bodemplagen effectief bestrijden met insectparasitaire nematoden

Nu het nieuwe teeltseizoen weer voor de deur staat en alle proefresultaten van afgelopen jaar uitgewerkt zijn, blijkt ook nu weer dat de resultaten met onze nuttige nematoden Capirel (Steinernema feltiae) erg goed zijn.

Diverse onafhankelijke proeven van o.a. BO akkerbouw en Uireka laten zien dat een goede applicatie van nematoden effectief is in de bestrijding van o.a. de bonenvlieg en de uienvlieg.

Ook in de praktijk doen steeds meer telers ervaring op met de toepassing van deze manier van biologische bestrijding. Dit in teelten zoals 1e jaarsplantuien, zaaiuien, bonen, mais en pompoenen.

Kies het juiste moment voor toepassing

Een effectieve toepassing van een levend organisme vraagt vaak een iets andere aanpak dan de chemische middelen die in het verleden gebruikt werden. Zo zijn het moment van toepassen en de omstandigheden van groot belang. Ook de te bestrijden plaag is van invloed op het toepassingsmoment. Desalniettemin blijkt Capirel van Koppert een effectieve biologische oplossing in tal van gangbare en biologische teelten.

De nematoden die gebruikt worden zijn insectparasitair. Deze dringen de larven van het schadelijke insect binnen en verteren deze van binnenuit. Het insect sterft snel en stopt dus met het aanrichten van schade en reproductie.

De toepassing kan via de veldspuit en is dus voor vrijwel alle telers toegankelijk. Koppert produceert deze organismen al enkele decennia en investeert jaarlijks veel in productverbetering, onderzoek en ontwikkeling.

“Elk jaar krijgen we nieuwe vragen over plagen die chemisch niet meer te tackelen zijn” aldus Frank Druyff , accountmanager bij Koppert. Als deze plaag een larve stadium heeft welke schade veroorzaakt zijn nematoden vaak onze eerste keuze voor wat betreft de bestrijding. Samen met onze R&D afdeling onderzoeken we dan of we met onze nematoden tot een protocol kunnen komen wat voor de teler tot een kosteneffectieve bestrijding in zijn gewas leidt. De variatie aan plaaginsecten en hun bijbehorende levenscycli vraagt voor elke plaag dus een andere aanpak.

“Dat maakt het lastig , maar het geeft ook de kracht van een product als Capirel aan. Het is in heel veel teelten en tegen heel veel insecten effectief. En ook nog biologisch”, besluit Frank Druyff.

Webinar over nuttige nematoden

Wilt u meer informatie over deze biologische oplossing tegen bodemplagen? Koppert organiseert op 29 maart van 19.00 tot 20.00 uur een webinar over nuttige nematoden en hun toepasmogelijkheden.

Akkerwijzer, maart 2023