Duurzaamheid

Duurzaamheid

Future Forward - Een pad voor een duurzame toekomst

Bij Koppert is duurzaamheid niet alleen een concept, maar een deel van wie we zijn. Sinds onze oprichting zijn we op weg om een positieve invloed op de wereld te hebben. Onze aanpak bestaat uit het leveren van producten en kennis die de overgang van boeren en telers naar duurzame landbouwpraktijken ondersteunen. We bieden duurzame alternatieven voor schadelijke chemicaliën en helpen vervuiling te verminderen. Minder residuen en minder gebruik van chemicaliën leveren aanzienlijke voordelen op voor sociale systemen, waardoor het milieu en het sociale welzijn worden bevorderd en uiteindelijk de gezondheid van mensen wordt verbeterd. Bovendien dragen we actief bij aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling.

Onze visie op duurzaamheid omvat ook operationele verbeteringen met als doel koolstofneutraal te worden, bewust om te gaan met ons energieverbruik en een sociaal verantwoorde werkplek te bevorderen. We streven ernaar om duurzaamheid naadloos te integreren in ons bedrijf en het te erkennen als een essentieel onderdeel van succes op de lange termijn.

Om deze visie te realiseren, beginnen we aan een reis om de samenhang tussen alle aspecten van duurzaamheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat onze bijdragen, vooruitgang en impact meetbaar, aantoonbaar en transparant zijn. Onze toewijding beperkt zich niet alleen tot ons bedrijf, maar strekt zich uit tot de bredere invloed op de samenleving. Hoewel onze primaire focus binnen de land- en tuinbouw ligt, erkennen we onze onderlinge verbondenheid binnen de grotere keten, waar onze acties een blijvende impact hebben. We willen niet alleen een bijdrage leveren, maar ook een bredere duurzaamheidsbeweging op gang brengen door een cultuur van leren en inspireren te bevorderen.

Duurzaamheid omarmen voegt waarde toe

In een wereld waar de gezondheid van mensen en de planeet steeds meer met elkaar verweven raken, is de rol van de landbouw van het grootste belang. Het gaat niet alleen om het produceren van gewassen; het gaat om het bevorderen van een relatie met de natuur om te zorgen voor een gezondere, veiligere en productievere toekomst. Dit gevoel klinkt door in de woorden van Peter Maes, Chief Strategy Officer van Koppert, die het belang benadrukt van het afstemmen van bedrijfspraktijken op duurzaamheidsdoelen.

Onze strategie en verplichtingen voor de toekomst

In de snel veranderende wereld van vandaag is de behoefte aan duurzame landbouw nog nooit zo dringend geweest. We erkennen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en zijn toegewijd aan het cultiveren van praktijken die niet alleen de gezondheid van onze planeet waarborgen, maar ook het welzijn van de huidige en toekomstige generaties veiligstellen. Onze toewijding aan duurzaamheid omvat verschillende facetten, bereikend van rentmeesterschap voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance. Door een holistische aanpak kunnen we belangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling en sociale gelijkheid aanpakken en tegelijkertijd de veerkracht en productiviteit van onze landbouwsystemen verbeteren.

Duurzaamheid van het milieu

Onze positieve impact vergroten, onze negatieve impact verkleinen

Sociale verantwoordelijkheid

Handelen als een verantwoordelijke werkgever, talenten ontwikkelen en gemeenschappen wereldwijd ondersteunen

Bestuur

Transparant, verantwoordelijk en aansprakelijk

Duurzaamheid van het milieu

Onze positieve impact vergroten, onze negatieve impact verkleinen

Sociale verantwoordelijkheid

Handelen als een verantwoordelijke werkgever, talenten ontwikkelen en gemeenschappen wereldwijd ondersteunen

Bestuur

Transparant, verantwoordelijk en aansprakelijk

Toekomstgerichte duurzaamheidsstrategie

Onze bijdrage aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

In onze steeds complexere wereld leven miljoenen mensen in armoede, zonder essentiële zaken als voeding, gezondheidszorg en schoon water. Ondertussen doemen er grote milieuproblemen op, zoals het verlies van biodiversiteit, de stijgende zeespiegel en klimaatverandering, die het leven op aarde bedreigen. Te midden van deze uitdagingen zijn wij ervan overtuigd dat bedrijven positieve veranderingen teweeg kunnen brengen, waarbij al onze werknemers een cruciale rol spelen.

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling begrijpen

In 2015 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zich verenigd onder een transformatieve agenda: onze wereld revolutioneren tegen 2030. Deze verbintenis wordt uiteengezet in de vorm van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), een blauwdruk voor wereldwijde duurzaamheid.

We zijn trots op onze bijdragen aan zinvolle veranderingen binnen onze sector.