Cedomon

Werkzame stof:
Pseudomonas chlororaphis stam MA342
Algemene naam:
Nuttige bacterie
Productcategorie:
Biofungicide
 • Biologische bestrijding van zaadoverdraagbare schimmelziekten in granen (gerst, spelt, haver)

 • Ook geschikt voor organische teelt

 • Biologische bestrijding van zaadoverdraagbare schimmelziekten in granen (gerst, spelt, haver)

 • Ook geschikt voor organische teelt

Gebruik voor

Gebruik voor

Cedomon is een biologische zaadcoating die zaden beschermt tegen schimmelziekten en zo de groei en ontwikkeling van jonge graanplanten tot het vijfbladstadium ondersteunt. Geschikt voor biologische en conventionele teelt.

Ziekten

Zaadoverdraagbare schimmelziekten; Fusarium spp., gewone gors (Tilletia spp.), bladvlekkenziekte (Pyrenophora graminea), bladvlekkenziekte (Pyrenophora chaetomioides), netvlekkenziekte (Pyrenophora teres), bedekte schurft (Ustilago hordei) en bladvlekkenziekte (Septoria passerinii).

Teelten

Gerst, spelt, haver. Cedomon niet toepassen op gepelde speltzaden.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

Cedomon biedt zowel een onmiddellijke als een langdurige bestrijding van een grote verscheidenheid aan zaadoverdraagbare ziekten.

Hoe werkt het?

 • Cedomon bevat een hoge concentratie van de P. chlororaphis MA342 bacterie, die metabolieten produceert.
 • Na het aanbrengen van Cedomon ontstaat er een biofilm rond het zaad.
 • De reeds in Cedomon aanwezige metabolieten hebben een directe remmende werking op diverse schimmelziekten die op de zaden aanwezig zijn.
 • De in Cedomon aanwezige bacteriën blijven inactief wanneer de zaden droog worden opgeslagen.
 • Na het zaaien, wanneer de beschikbaarheid van water toeneemt, zullen de bacteriën actief worden en zich snel gaan vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de zaden en de eerste zich ontwikkelende wortels snel gekoloniseerd worden.
 • Vervolgens zullen de bacteriën gaan concurreren met andere ziekteverwekkers om voedingsstoffen en ruimte en metabolieten blijven produceren. Dit zal de groei van andere ziekteverwekkers verder afremmen.
 • Bovendien zullen de bacteriën de plant stimuleren om afweerreacties te starten die op hun beurt voorkomen dat andere ziekteverwekkers de jonge plant succesvol infecteren.
 • Cedomon beschermt niet alleen de zaden tegen zaadoverdraagbare ziekten. Het stelt de plant ook in staat om de opkomst van zaailingen te versnellen en abiotische stress te verminderen, wat resulteert in een verbeterde gewasopbrengst.
Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 10, 200 of 1000 liter.
Formulatie Emulsie voor zaadbehandeling (ES) met extra blauwe kleurstof.
Concentratie 1x10⁹ - 1x10¹⁰ kve (levensvatbare cellen van Pseudomonas chlororaphis stam MA342)/ml.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

Zaadbehandelingsapparatuur moet voor en na het aanbrengen van Cedomon grondig worden gereinigd met heet water en een geschikt reinigingsmiddel.

Toepassing

Draag geschikte beschermende kleding. Cedomon wordt aangeboden als een gebruiksklare olie-emulsie en moet zo gelijkmatig mogelijk over het zaad worden verdeeld. Voor het aanbrengen op het zaad moet gesloten zaadbehandelingsapparatuur worden gebruikt.

Dosering

Preventief toepassen met een dosis van 0,75 L/100 kg zaad. Raadpleeg altijd het productlabel voor meer informatie. Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Timing

Pas Cedomon toe vóór het zaaien van zaden.

Klimaatomstandigheden

Cedomon presteert het best bij 14-26°C/57-79°F.

Opmerkingen

Behandelde zaden kunnen tot 1 jaar na toepassing bewaard worden zonder verlies van effect.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd Na Ontvangst

Tot 2 maanden.

Bewaartemperatuur

4-8°C /39-46°F. Niet invriezen.

Bewaaromstandigheden

Droog bewaren.

Omgaan met

Koppert B.V. is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies indien het product langer dan aanbevolen en/of onder onjuiste omstandigheden wordt bewaard.

 • Bij 4-8 °C: maximaal 3 maanden
 • Bij 20 °c: maximaal 3 weken
 • Niet invriezen, anders bestaat het risico op verlies van effectiviteit!

Behandelde zaden kunnen tot 1 jaar na toepassing bewaard worden zonder verlies van effect.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?
Translated with DeepL
Preview