Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: september 28, 2017

Nesidiocoris tenuis in tomaat: vermijd paniekvoetbal

In steeds meer tomatengewassen is de roofwants Nesidiocoris tenuis aanwezig. Deze roofwants kan schade aan de gewaskoppen veroorzaken in de vorm van necrotische ringen, waarna de koppen tijden het indraaien kunnen breken. Telers gaan er nogal eens vanuit dat ze de roofwants meteen moeten gaan bestrijden als zij hem in het gewas signaleren.

Nesidiocoris kan echter alleen worden bestreden met middelen die ook Macrolophus pygmaeus (Mirical) afdoden. Dat is ongewenst, want als beide roofwantsen het loodje leggen, staat de deur open voor witte vlieg. Ga er dus verstandig mee om, vermijd paniekvoetbal en bedenk dat Nesidiocorus na het koppen geen schade meer aan de koppen kan veroorzaken.

Op bedrijven met een belichte teelt, en op bedrijven met zowel een belichte als een onbelichte teelt, komt het dus aan op goed maatwerk. Bespreek daarom met uw consultant wat in uw gewas of gewassen de beste aanpak is.

Aanbevolen voor jou