Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: januari 23, 2018

Dit jaar meer Macrolophus tegen Tuta absoluta in tomaat

Telers van tomaat moeten zich ervan bewust zijn dat de problemen met Tuta absoluta dit jaar groter zullen zijn dan vorig jaar. De beschikbare chemische middelen zijn minder effectief geworden en aan hun gebruik zijn bovendien beperkingen gesteld. Het moet daarom komen van Mirical, de roofwants Macrolophus pygmaeus.

Zorg er vooral voor dat zijn populatie op tijd aanwezig is èn voldoende sterk is. Zet de roofwants dit jaar in grotere aantallen in dan vorig jaar; de doseringen van vorig jaar zullen namelijk in veel gevallen onvoldoende blijken te zijn.

Voer Macrolophus ook goed bij met Entofood. Het bijvoeren versnelt de opbouw van zijn populatie. Met een constant sterke populatie roofwantsen voorkomt u dat Tuta absoluta toch kans ziet om uit te breken. Creëer ook de juiste omstandigheden voor Macrolophus. Voer dus niet alleen bij, maar hou ook voldoende blad aan op de plant.

Tot slot: hou de ontwikkeling van de populatie Macrolophus goed bij door hem te blijven tellen. Zo weet u of er voldoende slagkracht in uw tomatengewas aanwezig is, en blijft, en kunt u snel ingrijpen als dat niet het geval is. Neem Tuta absoluta heel serieus en overleg zo nodig ook met uw consultant.

Auteur: Arno Moerman - consultant groenten