Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 30, 2017

Corrigeer uit de hand lopende witte vlieg met Mycotal

Witte vlieg is een belangrijke plaag voor tomaat en komkommer. Afgelopen jaren werden vooral tomatentelers ook nog eens opgeschrikt door de problemen die de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) plots gaf.

Als witte vlieg uit de hand loopt, is deze moeilijk te bestrijden. Het is daarom belangrijk om een juiste inschatting te maken van de situatie. Indien de wittevliegpopulatie op uw bedrijf toeneemt, is het noodzaak dit snel aan te pakken.

Vanwege de toenemende resistentie van witte vlieg tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk tijdig te corrigeren. Dit kan goed met Mycotal en Addit, tegen zowel de kaswittevlieg als tabakswittevlieg. Een bespuiting met Mycotal+Addit doodt een groot deel van de wittevliegeieren en larven, zonder de aanwezige bestrijders te doden. Er is zelfs een flink neveneffect op spint.

Indien u een substantiële toename waarneemt van witte vlieg op de Horiver vangplaten neem dan contact op met uw Koppert adviseur of distributeur om te bespreken hoe Mycotal+Addit het beste in te zetten.

De voordelen op een rijtje:
• Geen resistentie
• Geen MRL vastgesteld
• Veilig voor natuurlijke vijanden
• Nevenwerking tegen spint
• Te combineren met insecticiden en acariciden