Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 14, 2018

Witte vlieg in tomaat: alle kaarten op de biologische bestrijding

In 2017 verliep de bestrijding van witte vlieg soms ronduit moeizaam. Zowel de kas- als de tabakswittevlieg stelden de telers voor de nodige hoofdbrekens. Een gebrek aan correctiemiddelen speelde daar zeker een rol in.

Probeer het dit jaar nog beter aan te pakken, zorg dat u helemaal gesteld staat. Het voorjaar komt er langzaam maar zeker aan, en begin nu al met vangplaattellingen, zodat u weet of witte vlieg al in uw gewas zit en in welke mate. Maar let op: de tabakswittevlieg (Bemisia tabacii) zit vaak sterk verspreid door het gewas, vangplaattellingen kunnen daarom een onvoldoende scherp of onvolledig beeld geven. Zorg er daarom voor dat ook in het gewas goed wordt gescout. Aan de hand van het totale beeld kunt u daarna bepalen welke sluipwespen u moet inzetten en in welke aantallen.

Zorg tegelijk voor een sterke populatie van Macrolophus pygmaeus (Mirical). Hou als ondergrens 6 exemplaren per plant aan. Blijf de roofwants goed bijvoeren, zodat zijn populatie op het vereiste niveau blijft. En hang ook Horiver Rollertraps op, want ook daarmee kunt u witte vlieg wegvangen.

Op deze wijze voorkomt u dat de witte vlieg uitbreekt en u met uw gewas in de problemen komt. Al deze maatregelen zijn van het grootste belang, want ook in 2018 geldt: er zijn nauwelijks goede correctiemiddelen.

Auteur: Arno Moerman - consultant groenten

Aanbevolen voor jou