Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 27, 2018

Geen onbezonnen acties tegen Nesidiocoris in tomaat!

Vooral in de belichte teelten hebben tomatentelers overlast van Nesidiocoris tenuis. Zestig procent van deze bedrijven heeft in meer of mindere mate last van deze roofwants die uit het Middellandse Zeegebied naar West-Europa is gemigreerd. Kopbreuk en vraat aan de bloemetjes zijn de ernstigste effecten in de gewassen.

Op termijn kan de roofwants ook in de onbelichte teelten worden verwacht. Nesidiocoris is sterk verwant aan Macrolophus pygmaeus (Mirical), de roofwants die een sterke bestrijder van de witte vlieg is. Dit betekent dat u Nesidiocoris niet goed kunt bestrijden zonder ook de populatie Macrolophus schade toe te brengen. Dat laatste is uiteraard zeer ongewenst; want als de populatie Macrolophus ernstig wordt verzwakt, komt de deur (wagenwijd) open te staan voor plotselinge uitbraken van witte vlieg die dan misschien niet te beheersen zijn.

Het advies is om goed met uw consultant te overleggen. Een kant en klare oplossing is nog niet voorhanden, maar Koppert zoekt naar strategieën waarmee Nesidiocoris kan worden afgeremd. Ook zijn er wellicht mogelijkheden met zogenaamde afwerende middelen.


Voorkom dat u uw toevlucht zoekt tot onbezonnen acties. En bedenk bij dit alles: hou de aantastingen door witte vlieg zo laag mogelijk door altijd voldoende bestrijders tegen witte vlieg in te zetten. Wat er ook gebeurt met Nesidiocoris en Macrolophus, de kans op die plotselinge, explosieve uitbaken van witte vlieg blijft dan zo klein als mogelijk.

Auteur: Arno Moerman - consultant groenten

Aanbevolen voor jou