Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 24, 2023

Met Entonem plagen de baas worden bij lagere teelttemperaturen

Onze adviseur:

Met Entonem plagen de baas worden bij lagere teelttemperaturen

De lagere temperaturen die steeds vaker voorkomen in de kassen van vele telers zorgt ervoor dat dit invloed kan hebben op de bestrijdingstactiek van verschillende plagen. Veel van de natuurlijke bestrijders hebben een ander gedrag bij lagere temperaturen en het is goed om je hier bewust van te zijn. Het gebruik van Entonem tegen verschillende bodem- en bladplagen (trips, rupsen, wantsen, keverlarven, vliegen- en muggenlarven) is gelukkig ook bij lagere temperaturen een goede keuze.

Inzet nematoden bij de juiste temperatuur

Uit onderzoek is gebleken dat de entomopathogene aaltjes in Entonem (Steinerma feltiae) al vanaf 10 °C actief worden en op zoek gaan naar hun prooi. Vanaf 14 °C overleeft het grootste gedeelte van de plaagpopulatie het niet en worden deze door de parasitaire levenscyclus van binnenuit opgegeten. De aaltjes kruipen in hun prooi en doden deze binnen enkele dagen. De aaltjes die aanwezig zijn in de producten Capsanem en Larvanem werken weer beter bij de wat hogere temperaturen en dit is ook te zien in de figuur hieronder.

De effectiviteit van Entonem, Capsanem en Larvanem getest bij verschillende temperaturen. Hierin is de label dosis van de producten toegevoegd aan petrischalen met meelwormen erin en is er na een kleine week geteld hoeveel er gedood zijn. De controle groep is onbehandeld.

Toename varenrouwmug

Doordat er steeds meer met compost gewerkt wordt (verwerkt in substraat), zien we een toename van de varenrouwmug. De larven van deze mug kunnen schade geven doordat zij de wortelharen en zacht wortel-, stengel- en bladweefsel eten. Latere stadia van de larven kunnen zelfs eten van plantenstengels en kunnen schimmelziekten zoals Fusarium, Botrytis en Verticillium overbrengen van zieke naar gezonde planten. Onze nematoden Entonem en Capsanem bestrijden deze larven effectief, biologisch, bij lagere en hogere temperaturen.

Ook effectief tegen rupsen

Ook tegen rupsen van verschillende motten zijn de aaltjes als bladtoepassing uiterst effectief. Zowel de aaltjes van Capsanem en Entonem overleven tot wel 4 dagen op het blad en geven dus een bestrijdend effect als deze in contact komen met de rups. Anders dan met Bt (Bacillus thuringiensis) gebaseerde middelen, kunnen deze aaltjes de grotere rupsen ook nog doden.

De aaltjes zijn ook werkzaam tegen verschillende wantsen waaronder Nesidiocoris tenuis, Macrolophus pygmaeus en Orius laevigatus. Deze laatste twee zijn wantsen die weer voor de bestrijding van verschillende andere plagen worden gebruikt. De aaltjes hebben dus een neveneffect op nuttige en schadelijke wantsen dus het is belangrijk dat hier rekening mee gehouden wordt. In onze neveneffecten app kun je terugvinden hoe dit precies zit.

Aanbevolen voor jou