Categorie: Artikel
Publicatiedatum: september 06, 2022

Kopperts afdeling Agri blijft groeien en innoveren

Koppert afdeling Agri blijft groeien en innoveren

"We willen onze omzet de komende paar jaren sterk laten groeien. Dat vergt inspanning, maar het tij zit mee. Steeds meer ondernemers in de akkerbouw, de fruitteelt en de vollegrondsgroenteteelt zoeken naar alternatieven voor de chemische middelen."

Accountmanager Agri Frank Druyff is duidelijk: de agrimarkt is voor Koppert een groeimarkt. Ook deze markt krijgt steeds meer beperkingen aan het gebruik van chemie opgelegd.

"Wij zien dat terug in een groeiende belangstelling voor onze bestrijders en microbiële producten. Kijk bijvoorbeeld naar Spical, roofmijten tegen spint, in aardappelen. Vier jaar geleden werd er nog om gelachen: het idee alleen al dat in grootschalige gewassen bestrijders de chemische middelen zouden kunnen vervangen... Nu is Spical een succes. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland."

'De biologie begint te leven'

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Trianum-G vertoont al enkele jaren een jaarlijkse omzetgroei van 25 procent; in wortelen, witlof en plantuien heeft het product een positie opgebouwd. Het biologisch ontsmettingsmiddel voor graanzaden Cerall wordt meer en meer als alternatief voor chemische ontsmetting ingezet. Panoramix verkoopt ook goed, vooral in landen waar de gronden minder vruchtbaar zijn. En Entonem tegen bodemplagen als de bonenvlieg, de uienvlieg, emelten en engerlingen komt in steeds meer spuitschema's voor, zoals in de gewassen weidegras, graszoden, aardappelen en uien.

Frank: "Steeds meer distributeurs nemen onze producten mee in hun advisering. Daaraan zie je dat in de buitenteelten de biologie als het ware begint te leven. Telers willen er meer van weten en zijn vaak bereid om ermee aan de slag te gaan."

Een traject van jaren

Ondertussen is er veel dynamiek in de productontwikkeling. Voor de belangrijke plagen in de buitenteelten kijkt Koppert of bestaande bestrijders effectief zijn. Zo weet de roofwants Orius, uitgezet op bankerplanten, in prei en uien trips aan te pakken.

Maar als er geen bestrijder is, moeten de afdelingen R&D en AgDev (Agricultural Development) aan de slag. Daarbij is tempo altijd nodig. "De ontwikkeling van een nieuw product is een traject van jaren. Met name het veldonderzoek eist veel tijd. Begrijpelijk, want een bestrijder kan het in ons lab goed doen, maar de praktijk is een ander verhaal. De omgeving heeft buiten zo veel meer invloeden als in een kas."

Ruim honderd praktijkproeven

Dit jaar heeft Kopperts team voor de agrimarkten (Frank Druyff, Tim Bos, Age Tanja en Lauren Holtslag als manager) samen met distributeurs ruim honderd praktijkproeven op stapel staan. "Er moet nu eenmaal veel gebeuren", aldus Frank. "Zo verdwijnen over enkele jaren weer een aantal insecticiden voor de buitenteelten. Alternatieven zijn dus nodig. Daar zijn we samen met onze distributeurs druk mee aan de slag."

Koppert Experience Centre

Met het oog op de groeiende belangstelling werkt Koppert aan een Experience Centre voor de buitenteelten. Het wordt gevestigd op een akkerbouwbedrijf waar zowel biologisch als gangbaar geteeld wordt.

Frank Druyff: "Een Koppert Experience Centre waar we distributeurs en akkerbouwers uit binnen- en buitenland kunnen ontvangen en informeren, helpt zeker bij de marktbewerking. Maar we zijn dan ook ambitieus; we willen een belangrijke speler worden in de markt voor gewasbescherming en gewasverzorging. Als ik kijk naar wat er allemaal in de pijplijn zit, moet dat gaan lukken."