Categorie: Artikel
Publicatiedatum: september 19, 2022

Aanzienlijk lagere druk van Pythium

Onze adviseur:

Komkommerteler Kees Hendriks van Qcumber ziet zijn gewasbescherming verschuiven van geïntegreerd naar bijna biologisch. Chemische middelen komen er steeds minder aan te pas. Sinds twee jaar gebruikt hij Trianum om zijn planten ondergronds te beschermen.

“De gevoeligheid voor Pythium was reden om Trianum-G te gaan gebruiken”, aldus Kees Hendriks.

Kees Hendriks runt samen met Stefan Wubben een ruim zes hectare groot bedrijf aan de Hoefslag in Pijnacker. Het werd gebouwd in 2011 en telt twee afdelingen. Hendriks teelt aan de hogedraad (twee teelten per jaar), onder een hoogintensiteitbelichting van 190 micromol. De komkommers gaan naar enkele grote retailers in Nederland en soms ook in Duitsland.

Trips, spint en wittevlieg onder controle

“Vanouds teel ik geïntegreerd”, vertelt hij, “maar je ziet dat de ontwikkelingen doorgaan. Want zo langzamerhand ligt het zwaartepunt van mijn gewasbescherming op de biologie. Chemische middelen spelen een steeds kleinere rol.”

De grootste bedreiging voor het gewas is trips, met name in de donkerste periode van het jaar. “Dan is er nauwelijks natuur - alles staat op een laag pitje - en dat heeft meer invloed op de bestrijders dan op de trips. Dat vraagt om alertheid. Dat is ook zo als het gaat om rupsen, want daartegen is in feite slechts één correctiemiddel beschikbaar.”

De roofmijten Transeius montdorensis (Montdo-Mite) en Neoseiulus cucumeris (Thripex, in een overkill) houden op het bedrijf de trips onder controle. Montdorensis wordt elke week uitgezet op de helft van het gewas; de ene week de even paden, de andere week de oneven. Van cucumeris wordt elke vier weken een zakje op één per zeven planten uitgehangen. De twee roofmijten houden ook spint en wittevlieg onder de duim.

Gevoeligheid voor Pythium

In 2020 ging Kees van start met Trianum-G. Dit product is gebaseerd op de schimmel Trichoderma harzianum. Deze koloniseert het wortelgestel en houdt pathogene schimmels op afstand van de wortels. Vooraf aan het uitzetten van de nieuwe planten (in duopotten) wordt twee gram Trianum-G op de mat gelegd.

De gevoeligheid van het gewas voor Pythium was voor hem de aanleiding. “Mijn gewas krijgt twintig uur per dag licht. Daardoor vraagt het om veel water. Die ruimere watergift roept een zekere gevoeligheid voor Pythium op. Een reden voor mij om met Trianum preventief iets tegen Pythium te doen.”

Minder schade, minder productieverlies

Sinds hij met Trianum begon, is de druk van Pythium drastisch afgenomen. Opmerkelijk is dat in het merendeel van de uit de steenwolmatten genomen wortelmonsters Koppert geen restanten van Trianum wist terug te vinden. “In een kwart van de monsters zagen de laboranten de schimmel terug. Dus een overduidelijk bewijs is er niet, het is een beetje een kwestie van geloven.”

Niettemin blijft hij Trianum-G gebruiken. “Want ik zie wèl dat ik veel minder last van Pythium heb. Tot en met 2019 was er aan het einde van de teelt veel schade en verlies van productie. Hele matten en hele rijen vielen uit en via de goten was er verspreiding naar belendende matten. Zo verloren we soms tot vijftig procent aan productie op de aangetaste matten. Dat tikt aan. Naar zo’n situatie wil ik natuurlijk niet terug.”

Het gewas krijgt twintig uur per dag licht op een hoog niveau. Dat roept een gevoeligheid voor Pythium op.

Een heel acceptabel niveau

Kees teelt het ras Skyson RZ van Rijk Zwaan, dat veel groeikracht heeft en geschikt is voor belichtingsniveaus boven 180 micromol. Maar het ras heeft een iets zwakkere wortelbasis dan andere rassen. “Ook daarom blijf ik Trianum gebruiken. Met dit product en met teeltmaatregelen hou ik de druk van Pythium op een heel acceptabel niveau. Een behandeling met Trianum is bovendien eenvoudig en vraagt weinig arbeid en de kosten zijn acceptabel.”