Trianum-P verbetert de paprikaproductie in open velden in Portugal

Trianum-P verbetert de paprikaproductie in open velden in Portugal

Trianum, het biologische fungicide van Koppert dat de exclusieve T-22 stam van Trichoderma harzianum bevat, heeft uitstekende resultaten behaald in paprika teelten voor verwerking in Portugal, een land waar dit biologische fungicide sinds 2018 is geregistreerd in zijn twee formuleringen(Trianum-P en Trianum-G).

Industriële gewassen worden, net als alle andere, ook aangetast door bodemschimmels die hun productiviteit en winstgevendheid aanzienlijk verminderen. Om het gebruik van Trianum-P in industriële teelten te optimaliseren, heeft Koppert Portugal proeven uitgevoerd met verschillende telers. Een van deze proeven werd uitgevoerd met het bedrijf Sociedade Agrícola Militão, in de stad Ribatejo, in een paprikateelt voor de verwerkende industrie.

Pedro Militão is een van de twee eigenaren van het bedrijf Sociedade Agrícola Militão, dat ongeveer 40 hectare paprika teelt in het Marinhais-gebied. Het hele gewas wordt machinaal geoogst. Bij mechanisatie is het erg belangrijk dat alle planten het einde van hun cyclus bereiken met een hoog niveau van gezondheid en groeikracht, zodat de oogstmachine zijn werk goed kan doen. Met de introductie van mechanisch oogsten werden we gedwongen om onze manier van produceren te veranderen en besloten we om nieuwe middelen te introduceren die helpen om de wortels te beschermen. Op deze manier leerden we Trianum-P kennen, een biologische oplossing waarmee we hebben bevestigd dat de planten beter bestand zijn tegen bodemschimmels, waardoor ze groeikrachtiger zijn en dus een hogere eindproductie hebben", legt Pedro Militão uit.

Sociedade Agrícola Militão hecht veel waarde aan het feit dat Trianum een 100% natuurlijk product is dat is toegelaten voor biologische landbouw en dat geen residuen achterlaat op het fruit. Trianum is in lijn met de positionering van het bedrijf dat zich zeer bewust is van duurzame landbouwpraktijken die het milieu respecteren. Zonder twijfel is het een product met veel potentieel voor de paprikateelt", zegt Pedro Militão.

De goede resultaten die met Trianum zijn behaald, maken het biologische fungicide van Koppert tot een veilig en effectief alternatief voor bestrijdingsmiddelen in groentegewassen voor de verwerkende industrie, die in Portugal zeer belangrijk zijn. Ongeveer 80% van de totale productie van groenten voor de verwerkende industrie in Portugal wordt geëxporteerd naar andere landen na het ondergaan van verschillende processen zoals invriezen of koken. De belangrijkste groentegewassen voor verwerking in Portugal zijn: Tomaat (14.500 ha), Erwten (3.500 ha), (Broccoli 4.000 ha), (Peper 1.000 ha), Courgette (150 ha), Zoete aardappel (120 ha), en Aubergine (90 ha).

De grote uitdaging bij de productie van gewassen voor de verwerkende industrie is om tegen een lage prijs te werken, waarbij het fruit- en groenteproduct de fysieke en organoleptische kenmerken van de variëteit heeft, vrij is van plagen en ziekten en vrij is van bestrijdingsmiddelen, zodat de eindconsument gegarandeerd geen residu overhoudt. Trianum heeft bewezen een goede oplossing te zijn die het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de bestrijding van ziekten op bodemniveau in industriële teelten overbodig maakt. Daarom is Trianum een belangrijk onderdeel geworden van duurzame landbouw in Portugal.

Meer informatie?