Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: april 26, 2016

Macro-Mite biedt u extra hulp tegen trips

Macro-Mite (Macrocheles robustulus) is een bodemroofmijt en een echte veelvraat. Hij bestrijdt tripspoppen, varenrouwmug in verschillende stadia, muggen– en vliegenlarven, eieren en jonge rupsen van Duponchelia en eet de jonge stadia van de Lyprauta (potworm) larven.

Bij de strijd tegen trips wordt het gebruik van Macrochelus robustulus (Macro-Mite) steeds belangrijker. Aangezien we hiermee het popstadium van de trips aanpakken, maken we hier het programma nog completer mee. Over het algemeen wordt Macro-Mite direct meegestrooid of verblazen na het op- of ompotten. Op deze manier heeft Macrochelus robustulus de tijd om een stabiele populatie op te bouwen. Wanneer de tripsdruk toeneemt, zal de Macro-Mite ook snel toenemen en wordt de bestrijding hiermee nog effectiever. Het gebruik van een afdeklaag bevordert de effectiviteit. Een goede afdeklaag stimuleert namelijk de populatie van de roofmijt, waardoor het bestrijdingsresultaat wordt vergroot. Vanwege het generalistische karakter van deze bodemroofmijt, pakt hij ook gelijk andere eventueel aanwezige plagen mee, zoals sciaridae larven, en dat is mooi meegenomen!

Totaalaanpak geeft beste resultaten
De beste resultaten genereren we met een totaalaanpak. Het is dus verstandig om ook andere stadia van de levenscyclus van deze plagen met andere roofmijten te blijven bestrijden. Het massaal inzetten van vangkaarten als eerste troefkaart, oftewel “mass trapping”, speelt echter ook een steeds grotere rol. Steeds meer telers kiezen ervoor om een relatief kleine investering te doen in het ophangen van deze vangkaarten. Zeker wanneer hierbij de Horiver kaarten, die Koppert aanbiedt, gebruikt worden, zien we dat we hierdoor een effectieve barrière leggen voor de volwassenen en dat we hiermee de plaagdruk lager weten te houden. Bij de bestrijding van trips zien we dat de toevoeging van de lokstof Lurem-TR de vangplaten nog aantrekkelijker maakt en daarmee de aanpak nog effectiever wordt.

Aanbevolen voor jou