Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juli 11, 2016

Thrips setosus

Thrips setosus of ‘Japanese flowerthrips’ is een voor Nederland relatief nieuwe tripssoort. In Hortensia zien we deze soort al een paar jaar, maar we zijn er achter gekomen dat de soort zeer polyfaag is, dat wil zeggen dat ze op meerdere gewassen kunnen voorkomen. We komen de trips nu ook tegen in andere gewassen. Wees ook goed bewust dat de trips door deze polyfage eigenschap prima kan achterblijven op onkruiden.

Strategie
Koppert zet zich in om nieuwe strategiën te ontwikkelen tegen deze plaag. Veel roofmijtsoorten zijn geprobeerd en van deze roofmijten biedt Limonica de beste mogelijkheden. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden met Chrysopa en Orius en ook daar zit perspectief in.
Het moment van inzet is zeer belangrijk, omdat Thrips setosus vaak vanuit een diapauze tot ontwikkeling komt, dat is zeker het geval bij koude teelten. Dat betekent dat er in één keer een stadium van de trips zich ontwikkeld en dat kan nog meevallen, maar wanneer ze een volgende ontwikkelingscyclus hebben volbracht, dan kan ineens een ware tripsexplosie ontstaan in de kas.

Mannetjes
Van deze trips wordt door iedereen gezegd dat ze enorm veel op Echinothrips lijken. Dat klopt, maar dat geldt niet voor de mannetjes. We hebben ook gezien dat we de mannetjes vangen met Horiver vangkaarten. Dit is essentieel om vroegtijdig in te grijpen, want wanneer er één of twee volgende cycli voorbij zijn, dan is het te laat en in zo’n geval komen er honderden mannetjes tegelijk op de Horiver vangkaarten, maar dus ook enorme aantallen vrouwtjes, mannetjes en larven in het gewas.

Koppert
Wij doen er alles aan om deze plaag in Hortensia en andere teelten het hoofd te bieden. Het start met een goede determinatie, om zeker te zijn welke tripssoort u heeft. Dit kunnen wij voor u vaststellen, voor informatie hierover neemt u contact op met onze Customer service, tel. 010 5140411.
Wanneer u overleg wilt over de aanpak van Thrips setosus, neem dan contact op met één van onze specialisten via Erik van Santen, tel. 06 51410043.

Aanbevolen voor jou