Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 16, 2021

Onderzoek naar Pepertrips

Onze adviseur:

Marjolein van der Knaap-Stolk Consultant sierteelt

Koppert heeft kortgeleden in samenwerking met Anthura een grote proef opgestart op de proeflocatie van Vertify in Naaldwijk. We onderzoeken gezamenlijk de effecten van de bestrijding van Pepertrips (Thrips parvispinus) met behulp van natuurlijke vijanden in het gewas Anthurium. Pepertrips is een invasieve plaag; door onder andere internationaal transport van plantmateriaal, komen deze plagen steeds vaker voor en vormen een serieuze bedreiging voor de Nederlandse glastuinbouw.

In dit onafhankelijke onderzoek wordt het bestrijdingseffect van vijf verschillende natuurlijke vijanden vergeleken. Dit zijn diverse soorten roofmijt, Chrysopa-E en Thripor-L. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen preventief en curatief inzetten van de natuurlijke vijanden. Voor het gewas Anthurium worden twee cultivars gebruikt die beide gevoelig zijn voor trips.

De proef is opgezet in kooien om contaminatie te voorkomen. De natuurlijke vijanden worden op wekelijkse basis ingezet. Waarneming kunnen we doen door planten te spoelen in alcohol waarna de pepertrips en natuurlijke vijanden goed zichtbaar zijn en kunnen worden geteld. Hiernaast wordt de visuele schade op blad en bloem beoordeeld. De proef zal 10 tot 15 weken duren afhankelijk van de resultaten.

Uit het onderzoek moet blijken welke van de onderzochte natuurlijke vijanden de meeste potentie hebben om te worden toegepast ter bestrijding van pepertrips in Anthurium. Daarnaast wordt gekeken welk percentage van de trips wordt bestreden en of een preventieve bestrijdingsstrategie het bestrijdingseffect verbetert. Door de populatie natuurlijke vijanden wekelijks te monitoren, krijgen we een beeld van de populatie natuurlijke vijanden die verantwoordelijk is voor het bestrijdingsresultaat. Dit onderzoek is eind oktober gestart en loopt nog enkele maanden.

De natuurlijke vijand Chrysopa-E die we in dit onderzoek naar Pepertrips gebruiken is al eerder ingezet in een ander onderzoek. Dit ging om de bestrijding van Echinotrips met natuurlijke vijanden en de resultaten hiervan waren goed te noemen. Hierover heeft Koppert een korte video gemaakt.

Pepertrips is een polyfage trips-soort en kan in diverse sierteelt- en groentegewassen voor flinke schade zorgen. Doordat deze plaag nieuw is en er nog veel onbekend is, kiezen telers in eerste instantie vooral voor chemische correctiemiddelen. Dat heeft echter zijn weerslag op de natuurlijke vijanden in het gewas en verstoort de gewasbeschermingsstrategie tegen andere plagen. Het is daarom van groot belang dat wij een effectieve biologische aanpak ontwikkelen.

Hulp nodig?