Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juli 10, 2017

Warm weer in de potplanten: gevaar op uitbraken neemt toe

Een voorbeeld is de Californische trips. Bij een temperatuur van ongeveer 15°C duurt een cyclus van ei tot ei ongeveer 46 dagen. Bij 20°C is dat al gedaald naar 28 dagen. En bij 25°C gaat het heel snel: de cyclus van ei tot ei vraagt nog maar 15 dagen!

Hogere temperaturen leiden er dus toe dat u makkelijker voor onaangename verrassingen komt te staan: een plotselinge uitbraak van de Californische trips of andere plaaginsecten. Want wat voor trips geldt, geldt ook voor andere plaaginsecten: het generatie-interval wordt korter als de temperaturen toenemen.

Op het moment is de druk van trips en spint al aan de hoge kant. Zorg, gezien het bovenstaande, ervoor dat u voldoende bestrijders in het gewas hebt zitten. Zij zijn altijd de eerste verdedigingslinie tegen uitbraken van plaaginsecten!

Aanbevolen voor jou