Macrocheles robustulus

Macrocheles robustulus is een roofmijtensoort die bekend staat om zijn rol in de biologische plaagbestrijding in de land- en tuinbouw. Macrocheles robustulus is een bodemroofmijt, die eieren en larven van vliegen, poppen van trips, nematoden en andere bodemplagen bestrijdt, die in grote aantallen in kassen kunnen worden aangetroffen in grond die is verrijkt met compost. Als natuurlijke vijanden van verschillende plagen speelt Macrocheles robustulus een essentiële rol in IPM-strategieën.

Biologische bestrijding met Macrocheles robustulus

Macrocheles robustulus wordt gebruikt voor de bestrijding van de volgende plagen:

De roofmijten voeden zich met larven van varenrouwmuggen, poppen van trips en andere bodeminsecten. De mijten komen voor in en op de grond en aan de basis van plantenstengels.

Voedingsgedrag van Macrocheles robustulus

Roofmijten prikken hun prooi aan en zuigen de inhoud eruit. Macrocheles robustulus is een polyfage predator. Naast tripspoppen eet hij ook vliegenlarven, mijten, springstaarten, aaltjes en andere kleine bodembewonende organismen. Volwassen vrouwtjes kunnen vier tot vijf poppen van Californische trips (Frankliniella occidentalis) per dag consumeren.

Levenscyclus van Macrocheles robustulus

Macrocheles robustulus doorloopt de volgende stadia: ei, zespotige larve, achtpotige protonimf en deutonimf, en adult. De volwassen mijten zijn 0,6-0,8 mm groot, ovaal, bleekwit van kleur en hebben een bruin ovaal rugschild en bruine poten. De larven zijn wit. De protonimfen en deutonimfen zijn bleekwit van kleur en hebben een bruin schild dat beter zichtbaar wordt naarmate ze groter worden. De eieren zijn ovaal en ongeveer 0,3 x 0,2 mm groot en parelwit

Beste omstandigheden voor het gebruik van Macrocheles robustulus

Voor optimale resultaten dient de bodem vochtig en rijk te zijn aan organisch materiaal en een losse structuur te hebben. De minimumtemperatuur voor succesvol gebruik van Macro-Mite dient hoger te zijn dan 15°C (59°F).

Play

Macrocheles robustulus inzetten

De roofmijt Macrocheles robustulus is verkrijgbaar in een koker (Macro-Mite).

  • De kartonnen koker licht draaien en schudden vóór gebruik
  • Gelijkmatig uitstrooien op aarde of groeimedium (niet op het plastic)

De dosering van Macro-Mite hangt af van het klimaat, het gewas, het groeimedium en de plaagdruk en moet steeds aan de specifieke situatie worden aangepast. Begin preventief met de introductie of zodra de eerste plaaginsecten in het gewas worden waargenomen. De introductiedoseringen variëren gewoonlijk tussen 100-500 per m2/uitzetting. Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.