Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 04, 2018

GreenGuard van Dümmen Orange: voor ketenbrede duurzaamheid

GreenGuard staat voor een protocol dat, hier op Dümmen's stekproductiebedrijf in Oeganda, Een minimaal gebruik van chemische middelen en een maximaal gebruik van bestrijders voorschrijft. Foto: Dümmen Orange

'Minimal chemicals, maximum quality' staat op de voorzijde van de GreenGuard-folder van sierteeltgrootmacht Dümmen Orange. Het zinnetje laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Samen met Koppert werkt Dümmen Orange aan een veel verdere verduurzaming van de sierteeltketen. De ambities zijn groot.

Wat in de voedingstuinbouw gebeurde, vindt tegenwoordig ook steeds nadrukkelijker plaats in de sierteeltsector: steeds meer marktpartijen eisen van hun toeleveranciers bloemen en planten waaraan zo min mogelijk chemie te pas is gekomen. Voor Dümmen Orange was dat enkele jaren geleden de reden om de bakens drastisch te verzetten.

Teelten en markten vernieuwen

Dümmen Orange telt bij elkaar 20 locaties en 7.700 medewerkers, de omzet bedraagt 355 miljoen euro. Dümmen Orange is daarmee een grootmacht in de mondiale sierteeltsector. De ambitie om voorop te lopen in het vernieuwen van teelten en markten bracht de onderneming er enkele jaren geleden toe om duurzaamheid centraal te stellen in haar bedrijfsvoering. Voor dat doel werd contact gelegd met Koppert. Onderzocht werd hoe Koppert kon helpen de productie van het uitgangsmateriaal van Dümmen Orange sterk te verduurzamen, te beginnen met de productie van chrysantenstek in Oeganda. Was een stekproductie mogelijk die een minimaal gebruik van chemie zou maken, en dus maximaal biologisch zou zijn?

Meteen bestrijders uitzetten

Manuela van Leeuwen (rechts) en Ellen Klein: "GreenGuard versterkt de positie van de teler en alle schakels na de telers in de sierteeltketen."

"Onze samenwerking resulteerde in GreenGuard", vertelt Manuela van Leeuwen van Dümmen Orange. Zij is van huis uit bioloog. Haar eerste baan was bij chrysanten veredelaar Fides, nu coördineert zij bij Dümmen Orange projecten op het gebied van de duurzame productie van bloemen en planten. "Het GreenGuard protocol hebben we samen met Koppert ontwikkeld. Het beschrijft een werkwijze waarmee we op onze chrysantenfarm in Oeganda zo min mogelijk chemie gebruiken. De chemische middelen die eventueel worden gebruikt, zijn niet schadelijk voor bestrijders. De meest gevoelige bestrijders slaan daardoor makkelijk aan en de teler kan na ontvangst van zijn GreenGuard-stek meteen bestrijders uitzetten."Dat komt de teeltzekerheid ten goede en maakt de kansen op succes met de biologische gewasbescherming veel groter. Manuela van Leeuwen: "GreenGuard versterkt de positie van de teler in zijn afzetmarkt. Alle daaropvolgende schakels in de keten profi teren daar natuurlijk ook van. Tot en met de consument, waar ook ter wereld."

Meer toelatingen, meer mogelijkheden

Het GreenGuard protocol voor potchrysant beschrijft het gebruik van de roofmijten Amblyseius swirskii (Swirski-Mite) en Neoseiulus californicus (Spical), van het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae (Entonem) en van Horiver vangplaten. "Het zijn de producten die tot op heden in Oeganda zijn toegelaten", vertelt consultant Ellen Klein van Koppert. Aan die toelatingen moest stevig worden gewerkt. "Dat was terug te voeren op de onbekendheid van de Oegandese overheid met biologische bestrijders en hun werking. Maar die hobbel is genomen en de samenwerking met de autoriteiten verloopt prima. We zijn nu druk in de weer met het verkrijgen van toelatingen voor andere producten. Als we meer bestrijders in Oeganda kunnen gebruiken, hebben we natuurlijk weer extra mogelijkheden om de chemie verder terug te dringen."

Naar veel meer gewassen

Inmiddels werken Koppert en Dümmen Orange aan de toepassing van GreenGuard in veel meer gewassen. Daaronder pelargonium, rozen, anthurium, poinsettia en een aantal vaste planten. "Onze ambitie is om GreenGuard uiteindelijk toe te passen op al onze producten", zegt Manuela van Leeuwen. "Het succes in chrysant is wat dit betreft zeker inspirerend voor Dümmen Orange." "En ook voor Koppert!", vult Ellen Klein aan.